BJ-Kartor - Systembeskrivning - och Hur på egen server

Kartexempel: Folkmängd i olika åldersgrupper.

Datafil: NN0101A1.px.js
Den länkas in via en <script>-sats i <head>
Filen skapas genom uttag av en PC-Axis-fil NN0101A1.px som konverteras till javascript med programmet px2js.exe.

Ladda ner • px2js.exe (i zip-fil)

Menyer nedan genereras av programmet från px.js-filen för variabel och tidvärden.

Teckenförklaring skapas som canvas-bild av programmet, baserat på vald karttyp och data.

Grupp-knapparna skapas från en standard grupp-fil i a_common. Den kan bytas ut eller tas bort.
System:
  1. Inga installationer behövs vare sig på server eller hos användare.
    Systemet består enbart av filer som länkas samman i htm-sidan.

  2. Man ska ha en katalog /a_common där bakgrundsbilder och koordinater läggs.

  3. htm-sidor läggs sedan lämpligen i kataloger av typ /be_folkmangd

  4. Där läggs nn.htm-fil, nn.px.js-fil, nn.px-fil, och gärna även
  startpage_image.png (för index.htm) och bild på uttaget, nn.px.png

  5. Startparametrar anges i head, här: dataFile='NN0101A1.px.js';
  mapType='choroPercent'; iselect=4; itime='last'; itime0=0;

  6. Lämplig beskrivande text läggs in i htm-filen.

Programmet är skrivet i javascript och använder HTML5 canvas för grafiken. Data länkas in via javascript-arrayer. Konvertering från PC-Axis sker med px2js.exe. Även polygon­koordinater länkas in som js-arrays.
 
Koordinatfiler
För kommuner i Sverige finns färdiga. Fler kommer!

Egen kartbild + symbolkoordinater:
Du kan använda en egen kartbild och ange koordinater för symbolkartor. Det räcker att ange kod och namn och pixel-koordinater för symbolens plats i din kartbild.

Egna polygoner:
Man kan med GIS göra egna polygonfiler, ett MapBasic-program finns. Filformatet är
COORDS = [ [kod, Npnt, x1, y1, x2, y2,...],.. ]

Mer info om detaljer kommer.

Uveckling: världskoordinater, datafil i flat textfil.

Kontakt: justusXownit.nu (byt X mot @).

• BJ-Kartor, på justus2.se
 

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Vald karttyp:


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns

Kartbilden här nedan skapas av programmet med canvas-grafik. - Ritas om vid varenda förändring! - Tooltip visas med en div-tag.
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.