BJ-Kartor - Tema TEMA - RUBRIK_LOCKANDE

Kartan: Folkmängd i olika åldersgrupper.
Datafil: NN0101A1.px.js

Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter värde för NN, mörkare för högre värden.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Byta variabel, årtal, karttyp.
- ANGE GÄRNA FÖRSLAG!

Ladda ner • px2js.exe (i zip-fil)
Gör egen karta:
  1. Gör uttag ur SCB Statistikdatabasen - Tag med:
  2. alla kommuner, en variabel med flera värden, ett eller flera år.
  3. Spara som PC-Axis-fil på hårddisk (NN.px).
  4. Kör programmet px2js.exe (i samma katalog)
  5. Ändra datafilnamn i htm-fil (NN.px.js och NN.px)
  6. Öppna htm-fil - och karta visas - byt variabel, karttyp etc.
  7. Ange parametrar (iselect etc) för önskat val. Skriv Kommentar!
  - Om fel så starta Verktyg/Java-script-konsol. (Kolla filnamn!)

Kommentar: SKRIV EN INTRESSANT TEXT SOM KAN GÄLLA FLERA ÅR
Din analys: EVENTUELLT
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - Statistikdatabasen
• SCB - Regional statistik efter ämne

EV. FLER BRA LÄNKAR

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Vald karttyp:


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.