BJ-Kartor - BE Flyttning ger åldrande resp. föryngrad befolkning

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter andel i vald åldersgrupp, mörkare för högre värden.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra karttyp, t.ex. Förändring relativ.
Kommentar: Medellivslängden i Sverige stiger och andel äldre ökar. Dessutom flyttar många unga till stora städer och där behövs då fler bostäder o.dagis, medan det blir överskott av äldre i utflyttnings­kommuner. - Kommunal planering behövs för båda.
- Andel pensionärer går från 13% till 32%, vitt-mörkblått!

- Växla variabel: Åldrarna svarar mot "barn, studerande, unga vuxna, äldre vuxna, pensionärer".
- Växla karttyp: Förändring_relativ% <-> Färg-värde_beräkna_%
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• Befolkningspyramider
 •Statistikatlasen - analys av samband mellan flyttning och åldergrupper.
• SCB - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.