BJ-Kartor - Tema Folkmängd - Nu växer de flesta kommuner - tidigare var det främst stora städer som växte.

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter förändring i procent senaste år - rött för ökning, blått för minskning.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra startår, karttyp (t.ex.Trend).
Kommentar:
- NYTT Under 2013 till 2017 har många kommuner ökat i folkmängd, genom den ökade invandringen!

- Om du byter startår till första år så kan du se förändring på 10 år:   Under de senaste decennierna var det främst storstäder och stora städer som växte. Särskilt länshuvudstäder med högskolor, tjänstesektor, industrier. Men nu växer många fler!
Orsaker? Det finns samvariation med låg arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå,...
Framtid? Kommer ökningen att fortsätta?
- Bostadsbyggande har ökat på senare år.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
  MEDDELANDE Din webläsare klarar inte HTML5 canvas-grafik.
  Därför kan du kan inte ändra kartan nedan. Endast en fast startbild visas.
  Byt till Chrome, Firefox, Opera eller modern version av Internet Explorer (9,10,11..).

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.