BJ-Kartor - Tema Folkmängd - Medborgarskapsland

Kartan: Cirkelsymboler storlek efter antal invånare från olika länder, efter deras medborgarskapsland.

Du kan: - Peka för värden. Byta karta till t.ex. cirklar för män resp kvinnor. Förändring.
Kommentar:
- Länder med högsta värden: Finland, Polen, Somalia, Danmark, Norge, Irak, Tyskland.
- Skillnader i könsfördelning t.ex. från Storbritannien flest män, från Thailand flest kvinnor.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

  MEDDELANDE Din webläsare klarar inte HTML5 canvas-grafik.
  Därför kan du kan inte ändra kartan nedan. Endast en fast startbild visas.
  Byt till Chrome, Firefox, Opera eller modern version av Internet Explorer (9,10,11..).

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.