BJ-Kartor - Tema Småhuspriser (tkr) - Höga priser i stora städer, låga på landsbygden

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter genomsnittliga småhuspriser (tkr), mörkare för högre priser.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper -
- Byt variabel permanenthus/fritidshus. Anm. vid få försäljningar visas inget värde (gul symbol).

- Gå igenom årtal --- OBS Skalor ändras!
Kommentar: Högsta priser i Stockholmsförorterna Danderyd och Lidingö, över 8 mkr 2013. - I större städer 2 - 3 mkr.
- Betydligt lägre i landsbygdsområden 0.5 - 1 mkr.

Analys: Byt årtal, t.ex. så var priserna hälften så höga för 10 år sedan.
Anm. Matematiskt ger ökning med 7% per år en fördubbling på 10 år. Inflationen i Sverige har varit mycket lägre.
- Har vi en prisbubbla? Debatten är livlig, tills priserna sjunker...
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik
Kolla även Boverket
och dagstidningar.

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.