BJ-Kartor - Tema Utrikeshandel - Import av varor

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!
- För att se på utveckling senaste åren
välj Symboler och Trend.
Störst import: med värden större än 40 miljarder kr, i grupperna:
- 33 mineraloljor och produkter därav
- 78 fordon för vägar
- 76 tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner o.d.
- 77 andra elektriska maskiner och apparater
- 74 andra icke elektriska maskiner och apparater
 
Mer fakta:

• Kartor SE Export
• Andra kartor, BJ

• SCB Sverige - statistik

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.