BJ-Kartor - Tema Inkomster - Medelinkomster varierar mycket - Både regionalt och mellan kvinnor o. män

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter medelinkomst (tkr) - mörkt för högsta.

Du kan: - Byta variabel: män/kvinnor/totalt.
  OBS Ger olika skalor, se maxvärden!

Anm. Andra karttyper är svårtolkade här.
Kommentar: Sammanräknad förvärvsinkomst varierar mycket, se t.ex. Stockholms län med många kommuner, med olika karaktär. I topp ligger Danderyd, Lidingö, Täby.

- Kvinnors lägre inkomster - Tre delfaktorer 1) mer deltid 2) kvinno­dominerade yrken har lägre löner 3) lägre lön i samma yrke.

- Medelinkomster har ökat de flesta år och i de flesta kommuner. Kan visas med Förändringskartor, men lättare att tolka i Visa Tabell
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - Registerdata för integration - för
  kommuner och utsatta stadsdelar, LUA, URB.
• SCB Yrkesdiagram - visar att de flesta yrken är kvinno- eller mans­dominerade, ej jämställda!

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.