BJ-Kartor - Tema Ohälsa -

Kartan: har färg efter ohälsotal som är antal dagar med sjukdom (med ersättning) i genomsnitt per invånare, mörkare för högre värden.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Byta variabel, årtal, karttyp.

- "Ohälsotalet: Täljaren består av antalet summerade nettodagar med sjukpenning, arbetsskade­sjuk­penning, sjukersättning, aktivitets­ersättning och rehabiliterings­ersättning under året. Nämnaren är befolkningen i åldern 20-64 år."
Kommentar: Ohälsotalet varierar mycket. Låga värden i välbärgade storstadsförorter. Höga värden i en del utflyttningskommuner. Svårt att se klara mönster.

En tydlig stor skillnad är att kvinnor i genomsnitt är mer sjuka än män. Notera att skalan (maxvärdet) ändras när man byter variabel kön.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - Statistikdatabasen
• SCB - Regional statistik efter ämne

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.