BJ-Kartor - Tema Riksdagsval, andel röster % - Partiernas starka/svaga regioner

Kartan: Cirklarna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter valt partis andel i % av rösterna. - Först visas kd - med tydligt mönster - byt parti nedan.

Anm: För äldre valår saknas vissa partier och kommuner - blir gult.
Tips: Förändring - tag direkt o. två närliggande valår. Källa: SCB 1973-2010, Valmynd.2014
Kommentar: Starka områden för resp. parti i valet 2014:
M 23% stora städer, och deras förorter.
C 6% landsbygdskommuner.
FP 5% storstäder, högskolestäder.
KD 5% Jönköpings län.
MP 7% storstäder, högskolestäder.
S31% ganska jämnt, mer i Bergslagen, Norrland.
V 6% norra Sverige.
SD13% Skåne-Blekinge, Bergslagen.
Analysera mera. Länkar:
• Andra kartor, BJ
• SCB - Demokrati - om val, även karta
• Valmyndigheten - valdistrikt m.m.
• SVT Valu - utförs av Göteborgs univ.

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:


Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.