BJ-Kartor - Tema Skyddad natur - Mest i Norrlands inland

Kartan: Symbolerna/pajerna har storlek efter skyddad areal.

Du kan ändra till att visa en skyddstyp i taget med Cirklar. De får olika storleksskalning f.n. Jag föreslår att du bara se på Naturreservat resp. Nationalparker.
Kommentar: - De största arealerna finns i Norrlands inland.
- Naturreservat har mest skyddad landareal, följd av nationalparker.

Här vill man gärna se områdenas utbredning i kartform! Se länkarna.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - Statistikdatabasen
• SCB - Geoskikt - välje tema Skyddad natur
  - visar reservatens utbredning och tillkomstår.
• Naturvårdsverket - Skyddad natur
• NV Kartverktyget Skyddad natur


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.