BJ-Kartor - Tema Kommunal utjämning - nivå

Kartan: Startkartan visar kommunala utjämningsbidrag, totalt utfall per invånare, rött plus, vitt kring 0, blått minus.
Du kan: Peka för värden, och byta mellan symbol och polygon-karta.

Och se på de olika delkomponenterna i skatteutjämningen.
 
Kommentar:
De kommuner som netto bidrar (blå och vissa vita i kartan) är Danderyd, Solna, Lidingö, Stockholm, Nacka, Vellinge, Lomma.
Jämför gärna med skattesatser, se • karta - Lägst skattenivåer i Danderyd, Täby, Solna, Stockholms kommun, och i förorter till Malmö.

Att även Stockholm finns med beror till del på den stora inflyttningen av unga, och höga sysselsättningsgraden. Se • befolkningpyramider!
 

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:


Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.