• Flygkartor Generalkarta/flyg 1958

Generalkarta 1958, S.Sverige, flygversion

Flygvapnets version av Generalkartan i skala 1:1 miljon., 83x66cm.
  - För flygplatser är banor utritade med blå streck i skala 1:200 000.
  - Luftleder och NDB-fyrar med id-kod finns markerade:
   
  Mer om luftleder och NDB se:
  • Luftleder 1955, NDB - stiliserad karta och NDB-lista.
  • NDB radiofyrar 1951 - med koordinater.

Generalkartan skannad med 200dpi,  6MB

Använd piltangenter   ↓   ↑   →   ←   för att flytta i kartan.
- Delbilder: Kartan har delats i fyra jpg-bilder NV, NO, SV, SO. Det saknas lite i skarven N-S.
- Koordinater - både Georef(grad,min) och RT90(km) anges.
- Det röda färgstrecket Göteborg-Kalmar är från ritad flygväg som "suddats" dåligt.

Teckenförklaring, från högra kartkanten

Skannad i 200dpi, och uppdelad i jpg-bilder som visas med mer horisontell layout.

Referenser:


Sidan uppdaterad: 2013-09-11, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @