| • BJ Statistik | • Uppleva städer |

Kartor, flygfoton, geodata - Länkar öppnas i ny flik

  Kartor, flygfoton m.m. på Internet

• Då/Nu: Flygfoton 1955/67 och 2011/14 - hos kartor.eniro.se
  - täcker många orter i Sverige. Foton LMV, applikation eniro.
  - Zooma ut i de äldre fotona så ser du täckningen!
 

• hitta.se - kartor, flygfoton, gatuvy.
  - zooma in så syns fastigheter/tomter, adresser och invånare. (Lite väl mycket tycker jag!)

• Google Maps - täcker hela Världen! - med kartor, flygfoton, Streetview, 3D-hus i storstäder.
  - För 3D-höjder och byggnader: Välj Satellite-image och vrid vyn!
  - Anm. Flygfoton är ibland lite äldre, Jan 2018. Varför?

• Lantmäteriet - kartor, flygfoton, sökning fastighet. - Tidigare "LMV".

  GIS-data, Öppna data

• Lantmäteriet - Öppna data
  - Alltmer blir fritt tillgängligt. Finns i ArcView shape och MapInfo-format.
  Jan 2018: Geografiska SverigeData, GSD: Översiktskarta, Vägkarta, Terrängkarta, Fjällinfo.
  Höjddata grid 50m, Sverigekarta (bl.a. kommungränser), Historiska ortofoton,...

• Lantmäteriet - Historiska kartor - med Sökning, Kartbilder och DJVU-filer
  - OBS DJVU-modul ska installeras, funkar bara i Internet Explorer, Jan 2018.


• SCB Tätorter; arealer, befolkning - statistik, geodata, artiklar.

• SCB Öppna data - bl.a. gränser och statistik för Tätorter, Fritidshusområden, Småorter,
  Arbetsplatsområden, KM-rutor med befolkning,...


• EU GIS-data - GISCO
  - En hel del! bl.a. NUTS2-gränser (ungefär på Länsnivå), CORINE markanvändning.
  - EU har också en fin server med statistik och tematiska kartor, ~NUTS2.


 
  Kulturgeografisk info

• Urbanisering, Wikipedia

• Kartografiska sällskapet, tidskrift: Kart & Bildteknik
  Artiklar som inspirerade till layouten på min sida • "Att uppleva städer...":
  - Janos Szegö, "Klassificera, analysera och uppleva kartor",
      del 1-5 i nr 3/2016, 4/2016, 1/2017, 3/2017, 4/2017.
 

Sidan uppdaterad: 2018-01-06, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: www.justus2.se/stat