• Flygfyrar Flygvapnet F7 Såtenäs - optisk fyr

F7 Såtenäs - optisk flygfyr

WGS84: N 58° 26' 50", E 12° 41' 41"
Uppsatt 1940, nedtagen 1969/1976(?).
Anm. Behövs äldre bild på själva strålkastaren.

Stig-Arne Jacobson minns fyren 1961, och har nu forskat om den

"Från min värnplikt på F 7 1961 minns jag flygfyren där, monterad på ett torn i hamnområdet, bara 50m från vattnet. Som placerad på flottiljens räddningsbåt såg man under uppdrag på kvällstid fyrens kraftiga ljusstråle rotera över den mörka himlen. Fyren tändes vid behov av trafikledaren."

"Detalj av sjökort 135 med rättelsestämpel från 1967 visar att masterna borde ha varit kvar då. På sjökortet markeras fyen Aero(Tf), dvs flygfyr och tillfälligt lysande. "

"Masterna fanns kvar 1970, se foto från flygdag nedan."
"En av trafikledarna minns att fyren togs ner cirka 1969."

Fyren fanns med i Sjöfartsverkets Svensk Fyrlista ända till 1976 med karaktär:
    | Ae920 | SÅTENÄS Vid Vänerns södra strand, 13nm ONO om Vänersborg (flygplats).|
    | N 58° 27', E 12° 42' | Bx(7) 18s, v 500 000, Rot | Lysvidd 17nm | Höjd 36m | Två master, 1940. |


  "v 500 000" - betyder vitt ljus och ljusstyrka 500 000 Hefnerljus.
  "Bx(7) 18 s" - lite knepigt: 7 blixtar på 18 sekunder.
  "Rot" - roterande
  "1940" - uppsatt 1940.

Två äldre bilder på masterna

Flygvapnet hade optiska fyrar på sina flygplatser, främst som angöringsfyrar för VFR-flyg.
Äldre foton som visar två master för radioantenn och den ena hade optisk fyr på toppen.
T.v. Vacker vinterbild där radiobyggnaden syns.   T.h. Från en flygdag 1970 då F7 firade 30 år! Helikopter vid Vänerns strand. I detaljutsnittet kan man ana en lampa på toppen. Ingen strålkastare?
 

Foton 2015 tagna av Stig-Arne Jacobson.

T.v. Masten var trekantig, och stod på tre betongsocklar, ca 4m isär, höjd 80cm.   T.h. Närbild på sockel med kabelrest, och fästbult.
 

Karta från 1957 och Sjökort 1967

Kartan visar både radiofyrar och optisk fyr (stjärna).     Sjökortet visar ljusfyr Aero(Tf) och även radiomaster.
 
› Flygplatskartor 1957, alla flottiljer

När fanns de optiska fyrarna?

De militära sattes upp 1940 och 1951, enligt Sjöfartsverkets lista.
De civila fyrarna sattes upp 1932-1938.

Än idag finns optiska fyrar - bl.a. på trafikledartorner vid Västerås flygfält.Källa: Allt underlag är från Stig-Arne Jacobson, redaktör för F 7 kamratförenings tidning Såtenäsgripen.

Uppdaterad: 2016-01-03, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.