• Flygfyrar Flygvapnets optiska fyrar

Flygvapnets optiska flygplatsfyrar, 1951 och 1945

Flygvapnet har haft optiska fyrar vid minst 14 flygplatser, som angöringsfyrar.
• Karta och Förteckning, se nedan. Baserade boken "Lärobok i Luftnavigation..." (1951).

Jag har letat efter gamla foton i olika böcker och webbplatser, men bara hittat:
  • F5 Ljungbyhed, karta och foto.
  • Foto från okänd plats - Vet du kanske var?
  • F3 Malmen, fyr på gamla vattentornet, se min webbsida
  • F7 Såtenäs, fakta från Stig-Arne Jacobson, webbsida, NY 2016-01-03
  • Diverse försök att hitta fyrar..., baserat på bl.a.
    • Kartor i Flygkalender 1938, med fyr-markeringar:
    • Flygplatskartor 1951, med fyr-markeringar:


F5 Ljungbyhed - optisk fyr på radiomast 1000m syd fältet, rätt foto?

Ljungbyhed flygfält 1938, Svensk Flygkalender 1938.
I texten anges:
"Flygplatsfyr: På radiomasten c:a 1000 m. S om flygplatsen."
Utsnittet på kartan når dock inte ända ner till fyrens plats.


Det finns inga höjder vid fältet och träden är mest lövträd.
Många byggnader är av trä, men det finns några av tegel.

- Jag tror dock inte fyrfotot ovan är från F5.

NYTT 2013-10-06 Foto t.h. är från Arne Larsson "Flygvapnets radiosystem Del 1. 1916-1945", FHT, länk nedan.

Det verkar vara en optisk flygfyr på masttoppen.
Platsen för fotot kan vara Ljungbyhed. Stämmer med fakta ovan och det kan vara Söderåsen som syns i bakgrunden.
Foto ur Arne Larsson bok "Flygvapnets radiosystem 1916-1945".
Flygfoto F5, logement SO fältet, cirka 1928. SFF Fotoarkiv

F5 Kanslihuset foto 1956, SFF Fotoarkiv.

Annat tegelhus nära Skolgatan. Google map Streetview 2013.

 
Foto på fyr, från okänd plats


• Klicka här för större bild, i nytt fönster.
 
Tillagt: 2013-10-06
- Foto på fyr på radiomast, troligen Ljungbyhed, se F5 nedan.
- Läge för fyrmast på Västerås flygplats. Foto önskas!
- OBS! Ännu inget säkert läge för fyrfotot t.v.!
- Lite undersökning av Frösön och Ljungbyhed.

Flygvapnet hade på 1940-1950-talen optiska flygplatsfyrar.
Se förteckningar nedan ur FV-Signal och boken Luftnavigation 1951.

Foto t.v. "Plats okänd"
Fotot är från Tekniska Museets digitala arkiv, TMnr 147796.
TM text: "Fotografi skänkt 1932(?), av Svenska
Gasaccumulator AB, Sverige. Plats okänd."


Jag vet ingen civil flygfyr som har en byggnad så nära.
Strålkastaren är av AGA:s typ med ren rotation, ej från fyrled.
Byggnaden har en tydlig militär karaktär.
Det finns röda lufthinder-lampor upptill och nedtill på masten,
vilket kan tyda på att den står nära en landningsbana.

Masten har en radioantenn upp t.v. och isoleringar på stagen.
Fakta om FV radiostationer finns i boken: "Flygvapnets radiosystem Del 1. 1916-1945", Arne Larsson, länk nedan.

FRÅGA 1: Känner du igen byggnaden från någon flottilj eller annan plats?

SFF Forum - Jag sände in bild, text och frågan till SFF Forum 2013-09-05. Över 900 besök på den sidan, men ingen som vet var!

Kontakta: justusXownit.nu - byt X mot @, spamskydd!
2013-09-20 Analys av flygfyrfoto och fakta
0. SFF Forum: Inget svar ännu! - Jag lade in min fråga den 5 september, och till 6 okt var det över 900 besök på sidan, men inget säkert svar. Det var tydligen inte så enkelt. Så jag började forska lite mer:

1. Kanslihus? - Jag sökte efter bilder på "kanslihus" i SFF Bildarkiv. Det fanns foton från de flesta flottiljer, men inget liknade huset på fotot. Huset är nog lite smalare än kanslihus brukar vara. Kanske är det lektionssal eller uppehållsrum i någon kasern?

2. Ålder? - Fönstren på bilden är spröjsade så som var vanligt på 1910-1920-talen. Tekniska museet anger också årtal 1932, dvs när flygfyrarna längs luftlederna anlades. Ihop kan det tyda på att det är en av de tidiga flottiljerna. Huset på fotot har tegelväggar, men det kan ha putsats senare.

3. Luckorna? - Luckorna kan de ha varit för mörkläggning under kriget? Det skulle tyda på att fyrfotot kan vara från 1940-talet, och någon av de då nya flottiljerna. - Eller var de hinder mot inbrott, och då på krigsbas eller övningsfält.

4. Radioantenn - Stagen till masten har isoleringar och det finns en trådantenn från toppen av masten åt vänster. Det bör har varit en kombinerad radiomast och ljusfyrmast. Enligt Arne Larsson fanns radiosändare ofta 1-2km från TL-tornet för att inte störa radiomottagning.

5. Träd och höjd - Fotot verkar vara taget på en höjd och man ser tallar och någon gran. Detta talar mot de flottiljer som ligger på helt slät mark och de som är inom lövskogsområden. Men flottiljer på sandhedar eller med bergknallar är möjliga, kanske även Gotland/Fårösund!.
 

 
Diverse försök att hitta FV flygfyrar
Underlag: Kartor i Svensk Fyrkalender 1938, och Böcker

A. Kartor 1938 - i Svensk Flygkalender 1938
I boken finns kartor och fakta för civila och militära flygplatser:

- F1 Västerås - karta visar en fyr på åsen, 700m NV de äldsta hangarerna och text "flygfyr på en av radiomasterna NV om fältet"
Masten finns fortfarande kvar och står nog på sin gamla plats, se nedan.

- F2 Hägernäs - ingen fyr.

- F3 Malmen - fyr på vattentornet, se sidan • Malmens vattentorn.

- F4 Frösön - en fyr fanns 1.5 km öster om flygplatsen.
Bör ha varit på höjden där utsiktstornet Stocketitt finns än idag.

- F5 Ljungbyhed - fyr på radiomast 1000m söderut.
Men det finns nog varken höjd eller tallar/granar på F5.

- F6 Karlsborg - år 1938 hade den "ingen särskild utrustning" - Var under uppbyggnad! Dessutom på en plan slätt.
 

B. FV-Signal 1945 - Fyrlista:
  Där anges att år 1945 fanns fyrar vid F1, F3-F7,
  och att F9-F17 skulle få under 1946.

C. Lärobok Luftnavigation 1951 - Fyrlista:
- Flygfyrar fanns då på F1, F3-F7, F10-F17, men ej på F2, F8, F9, F18, F21. Dessutom civila fyrar, där Visby är den enda som vi ej kollat tidigare.

D. Radiofyrar, enl. Arne Larssons bok
- Utöver vid flottiljerna fanns markradio vid: Boden, Hagshult, Rommehed, F2F Fårösund, CVA Arboga, CFV Borgen/Gärdet, E2, E3.


• F1 Västerås/Hässlö - Mobilmast idag, är det gamla fyrmasten?

Mobilmast 2013 = Rödvit mast 1979 = Fyrmast 1938?
Det fanns en optisk flygplatsfyr på Hässlö flygplats redan 1938, 700m nordväst om de äldsta hangarerna.

På foto 1979 syns en rödvit mast på flygfoto, och idag finns en mobilmast. Jag tror att alla tre är samma mast. Men, det är nog inte den på fyrfotot ovan.

B: Bättre foto idag önskas!
ANM 1. 15/9. Tveksamt om fyrfotot kommer från Hässlö, ty F1 ty var först förlagt på Viksäng, och husen på höjden byggdes på 1940-talet. Möjligen kan det ha funnit en radiobyggnad intill masten, som rivits.
- Kan vara värt att kolla om rester av husgrund syns!

ANM 2. Fyrstrålkastaren från Hässlö finns bevarad på Dalenmuseet i Stenstorp, se sidan • AGA-fyrar på Dalénmuseet.

ANM 3. Även idag finns en flygplatsfyr på Hässlö, men nu på kontrolltornet, se nedan.

År 2013 finns en mobiltelemast 100m söder TL-tornet.
Google maps Streetview, Flottiljgatan 71

 År 1979 fanns en rödvit mast 100m söder om trafikledartornet.
 Flygfoto ur boken Kungl. Västmanlands flygflottilj, 1929-1979.

 • Klicka för större bild, i nytt fönster
.
År 1938 Karta och fakta
Karta och fakta för Västerås/Hässlö flygplats, Svensk Flygkalender 1938.
Det har senare byggts flera hangarer norr om de äldsta, och dessa har ersatts av en ny.


 "Plattan" 1979 - Teckning från boken om F1, lånad från
 F1-kamratförening webbsida. Tillägg i rött av Bo Ju.

 År 1937 Flygfoto - från norr mot söder. Ur boken om F1.
 Längst upp de äldsta hangarerna, som även finns på kartan 1938.
 Närmare syns CVV verkstadshangarer, med rundade tak.
 De finns kvar än idag, medan de äldsta ersatts av en stor hangar 1938.

 

Flygplatsfyr idag
Det finns även idag en flygplatsfyr på Västerås flygplats, men nu på kontrolltornet. Den blinkar vitt och grönt. Foto 2013, Bo Ju.
 Foton: ACR Sweden och Rune Jensen VLT (detalj).
Tidigare gissningar - ej aktuella längre.
Jag trodde först att fyren stått längre norrut, cirkeln på kartan.
Platser och hus liknar fyrfotot en del - 80 år senare!

Foton från Google map Streetview, 2013.
Flottiljgatan 61 och 63, och Divisionsgatan 12 lite bakom.


• F2 Hägernäs - ej optisk fyr

Enligt förteckning ska F2 ej ha haft optisk flygfyr.
Anm. Ibland används "F2F" som beteckning för Fårösunds sjöflygplats, och "F2H" för Hägernäs.


• F3 Malmen - optisk fyr fanns på vattentornet

Se min sida • Malmens vattentorn


• F4 Östersund/Frösön - optisk fyr NO fältet, vid Stocketitt?

Det finns två kartor från 1938: en för landflygplatsen och en för sjöflygplatsen. För sjöflygplatsen anges en fyr 3 km öster om sjö-hangaren, och 1,5 km nordost om norra stranden. Men, för landflygplatsen står inget om flygfyr, troligen ett förbiseende. Lägesangivelsen pekar mot höjden öster om flygfältet, där utsiktstornet Stocketitt finns. Det byggdes redan på 1800-talet. Koordinat för land- och sjöflygplats är desamma, medan fyren är något åt NNO.

Kullen är dock inte så brant som fyrfotot, och växtligheten stämmer heller inte så bra. Men mer koll av byggnader behövs. Finns det rester av gammalt fundament för fyrmast?
Karta sjöflygplats 1938
Stocketitt. Hembygdsgård och utsiktstornet idag och 1899. Foton: sverigesradio.se, fyristorg.com, Jamtli fotoarkiv
   

Övriga kandidater

Icke aktuella:
- F3 - fyr på vattentorn,
- F6, F7, F10 - alltför platt mark.
- F2, F8, F9, F18, F21 - hade ej fyr enligt listorna nedan.

Kvar blir: F11 - F17.
De fanns ej år 1938 och jag har inga bra, gamla kartor för dem.
- F11 Nyköping - se nedan.
- F12 Kalmar - för platt?
- F13 Norrköping/Bråvalla - för platt?
- F14 Halmstad - mest lövskog?
- F15 Söderhamn - ?
- F16 Uppsala - ?
- F17 Kallinge/Ronneby - ?
Markradiostationer 1945, enligt Arne Larssons bok, sid 68.
Alla flottiljer hade 1945 fått markradiostationer för LV och KV.
- F1-F18, F21, F2F Fårösund
Dessutom fanns radiostationer vid:
- Boden, Hagshult, Rommehed, CFV Borgen/Gärdet, E2, E3, CVA Arboga,
Eftersom fyrfotot med okänd plats har både radioantenn och optisk flygfyr, så är platserna med radiostation också kandidater.


• F11 Nyköping

Jag sökte info och bilder på Internet, och intrycket är att flygplatsen finns på alltför platt mark för att passa fyrfotot ovan.

Men jag hittade en intressant mastbild för en radiofyr PN 601 på F11 Nyköping på 1950-talet. Navigeringsfyrarna PN60/PN601, "Barbro", gav piloten bäring och avstånd till fyren. Karl Gardh FFVK beskriver systemet i detalj. Vad gäller masten så anger han dock endast: "...att det är mycket troligt att CVA svarat för upprättande av antennmast..."

Foto t.h. Antennmast på F11 för PN 601.
Masten liknar den som finns på F1 Västerås.
F1 Västerås fick också radiofyr PN 601.

Frågan är om man återanvänt master för optiska fyrarna?

Länkar:
• Navigeringsfyrar PN-60/F och PN-601/F - av Karl Gardh. På www.aef.se. Även en pdf-fil med än mer info.
• www.ffvk.se - Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV) i Västerås, Kamratklubb.
Mast för radiofyr PN601 på F11 Nyköping på 1950-talet.
Foto Karl Gardh.


• F16 Uppsala

Uppsala flygfält har en del kullar söder banorna, med byggnader och bergshangarer.
Foto lånat från: • silvervingar.se - Om F16. - Här grymt hårt beskuret för att betona landskapet.

 

Förteckning och karta för FV optiska flygfyrar, 1951


 FV Optiska flygplatsfyrar, 1951
Flygplats Position
F 1 N 59° 36'   O 16° 38'
F 2 -
F 3 N 58° 25'   O 15° 30'
F 4 N 63° 12'   O 14° 31'
F 5 N 56° 05'   O 13° 13'
F 6 N 58° 31'   O 14° 32'
F 7 N 58° 27'   O 12° 42'
F8, F9 -
F 10 N 56° 17'   O 12° 51'
F 11 N 58° 47'   O 16° 53'
F 12 N 56° 40'   O 16° 18'
F 13 N 58° 37'   O 16° 07'
F 14 N 56° 41'   O 12° 52'
F 15 N 61° 17'   O 17° 06'
F 16 N 59° 55'   O 17° 34'
F 17 N 56° 16'   O 15° 17'
F18, F21 -
- F15 står N 66° i boken. Fel!

Karta gjord från koordinaterna, i Google Maps
  Symboler:  Blå: 1-7 = F1 - F7,    Gröna: 0-7 = F10 - F17
  Vita: B= Bromma/Spånga,   T= Torslanda,   V= Visby.
   Gula: = Flygledsfyrar.

Civila optiska flygfyrar, 1951
Fyrplats Position
Sthml-Bromma
 (Spånga)
N 59° 23'   O 17° 54'
Gtbg-Torslanda N 57° 44'   O 11° 49'
Visby N 57° 40'   O 18° 21'
   
Bläshammar N 57° 10'   O 12° 16'
Hagshult N 57° 21'   O 14° 10'
Jönköping N 57° 45'   O 14° 14'
Norrköping N 58° 35'   O 16° 14'
Norrtälje N 59° 45'   O 18° 42'
Simpnäs N 59° 52'   O 19° 04'
Strömstad N 58° 56'   O 11° 10'
Visingsö N 58° 01'   O 14° 19'


Fler listade fyrar:
Förteckningen har även med optiska fyrar vid:
Bromma/Spånga, Torslanda, Visby.

Och flygledsfyrarna: Bläshammar, Hagshult, Jönköping,
Norrköping, Norrtälje, Simpnäs, Strömstad, Visingsö.

Anm. Koordinaterna är angivna med
grader och minuter, vilket ger en precision
om ± 900m i nord-syd och ± 450m i öst-väst,
dvs inte så exakt...

OBS! Fel koordinat nedan för F15 i listan för år 1951:
    ska vara 61° - ej 66°

Jämförelse av optiska flygfyrar 1945 och 1951

1945 - ur "FV-Signal"
  - FV flygplatsfyrar hälften klara, resten 1946.
  - Civila flygledsfyrar - "alla" med 1945.
1951 - ur FV "Lärobok i Luftnavigation"
  - FV flygplatsfyrar, på de flesta flottiljer.
  - Civila flygledsfyrar - många borttagna 1951.

Referenser. LänkarUppdaterad: 2013-10-06, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.