• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 102 Gnesta

Flygfyr 102 Gnesta

Lat, long WGS84: 59.04369,17.25936

Fyren låg 2,5 km VSV Gnesta station, på en skogbevuxen kulle intill vid Hållsta by.
Kvar finns fundament för masten och för tre stag.
Intill ligger ett 12 m stenröse, ett fornminne.

Frustuna hembygdsförening har satt upp en skylt vid fyrens fundament.
I skogskanten går den äldsta, smala vägen. Österut på den ligger ett gravfält.
Nya vägar har byggts i två omgångar, jämför de gamla och nya kartorna!
Den gamla hjälpfygplatsen Vängsö finns kvar.

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyr V=Vängsö flygplats, H=Frustuna Hembygdsgård, G=Gravfält.
   
Äldre kartor - se Flygleder.

Sevärt

Bilder från Gnesta, 2010-04-16

Fundamentet för flygfyren i Gnesta


Fundament för stag, och hembygdföreningens tavla.


Frustuna hembygdsförenings minnestavla vid flygfyren.


De två andra fundamenten för stag.
 

Fornröset intill flygfyren.


Berget på vars topp flygfyren stod, foto mot väster.


Den äldsta vägen som passerar intill berget med flygfyren och fortsätter till ett gravområde 700 m österut. Fotot taget vid gravområdet.


Frustuna hembygdsgård ligger i östra delen av Gnesta. Här finns ett gammalt värdshus och jordbruksbyggnader.
Hembygdsföreningen har satt upp ett stort antal informationstavlor i Gnesta, som växte till ett samhälle sedan järnvägen kom dit.


Det gamla värdshuset. Skjutshåll fanns här från slutet av 1600-talet.


Järnvägsstationen i Gnesta, med pendeltågstrafik till Södertälje och Stockholm.
Uppdaterad: 2010-06-21, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.