• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 103

Flygfyr 103 Lid  

Innehåll:
1. Bilder på fundament idag.
2. Bilder från Lid och gården Prästbol.
3. Bild från 1930-talet (bästa!) och en dikt.
4. Kartor.
5. Sevärt och länkar: hembygdsförening,
    Skavsta, F11, Uppsa Kulle.
Position:
18 km N Nyköping, 1 km NV Lid kyrka, 400 m NNV Prästbol.
Lat, long WGS84: 58.91724,16.98185
RT90: 6533414, 1567791
SWEREF99: 6532527, 614124
Alla +/- 20 m
Masthöjd: 15 m.

1. Bilder från flygfyrens gamla plats

Jag besökte fyren 18 april 2011 och träffade då jordbrukaren Bengt Karlsson i Prästbol gård Han är uppvuxen på gården och det var hans föräldrar, Harald och Lilly Karlsson, som skötte tändning och släckning av fyren.

Under andra världskriget byggdes ett luftbevakningstorn intill fyren, med en ganska stor träbarack underst. Grundens betongplintar finns kvar.

Efter andra världskriget var Bengt i 10-årsåldern och fick hjälpa till med att tända och släcka fyren. Han minns att det var ett hänglås på elskåpet och inuti det en kontakt som man drog ner. Det var lite trögt att stänga luckan så han fick trycka på den med axeln.

I en garderop hemma förvarade man reservlampor till fyren. De var ganska stora och långa (Jämför bilder vid Norrtäljefyren!). När fyren togs ner runt 1950, så frågade man om man skulle spränga bort fundamenten, men det tyckte fadern var onödigt, så de finns kvar än idag.

Bengt övertog gården efter föräldrarna, och har ett 30-tal mjölkkor, kvigor, kalvar (bilder nedan)
Detta var första gången som jag träffat någon som varit med och skött flygfyrarna!

 

Bild 1. Fyrens gamla fundament - för mast och dess stag. Foton: Bo Justusson, 2011-04-18.


Bild 2. Fundamenten


Bild 3. Ett av fundamenten för stag


Bild 4. Fundamenten för luftbevakningstorn och byggnad, från andra världskriget.
Användes för utbildning även efter kriget. I bakgrunden syns flygfyrens fundament.

 

2. Bilder från Lid och gården Prästbol

Bild 1. Lids kyrka.   Lid är en liten by mitt i Sörmland. Den ligger vackert på en höjd.


Bild 2. Lids gamla skola.


Bild 3. Korsvägen i Lid, kyrka och skola till vänster, gården Prästbol syns rakt fram.


Bild 4. Gården Prästbol. De som bodde där skötte flygfyren som stod på höjden bakom gården.


Bild 5. Prästbol är fortfarande en mjölkgård, och korna tittade nyfiket på mig.


Bild 6. Gårdskatten sprang runt och ville vara med. Den syns även på bilden ovan - sitter högt upp!


3. Text och foto från Runtuna-Lids hembygdsförenings skrift KRÖNIKAN 2001-2002:

Flygfyren i Lid

Av Erik Pettersson

På flygsträckan Stockholm-Malmö uppfördes år
1936 en flygfyr på Prästbohls ägor. Sådana fanns
bl a också i Ålberga, Stigtomta och Gnesta och
alla dessa fyrars roterande ljusstrålar kunde man
från Lid se svepa över den mörka natthimlen.
     Tändning och släckning av den elektriska fy-
ren sköttes av de boende vid Prästbohl.
     Fyren var i bruk till slutet av 1940-talet, då
den nedmonterades.
     Under kriget uppfördes ett luftbevakningstorn
alldeles i närheten av fyren. Värnpliktiga, som
gick vakt här, fick äta mat hos de kringboende,
som anmält sin tjänst därtill.

Om fyren har lidsonen Erik Lundgren skrivit
en dikt:

När planen flög routen vid mörkaste tid
de leddes av fyrarnas rad,
då stod här en ljusfyr på berget i Lid,
vi minnen från den nog har kvar.

Från fyren här ljuset då gjorde sin rund
med svep över gårdar och äng,
så stannade skenet för någon sekund
men gick se´n i samma refräng.

Kanhända vi stod här i kvällarna mång´
och såg detta "ljusfenomen"
som över vårt huvud då hade sin gång
och milsvida sågs med sitt sken.

Nu fyren är riven se´n mångfald av år
här mannar ej mer går på vakt,
dess öde ej här i nå´n krönika står
förgäten och glömd på sin plats.
 

 
Foto 2011 från samma plats som gamla fotot.
Foto Lids flygfyr, 1930-1940-talet.

Fotot av flygfyren i full upplösning

Detta är en av de tydligaste bilderna av flygfyrar från 1930-talet. Den ska ha varit tagen när fyren var helt ny, år 1936.
Man ser målningen som var i rött och gult, liksom stagen åt tre håll, och stegen upp till plattformen på vilken strålkastaren var monterad.
Luftkabeln åt höger går till en elstolpe som är strax t.h. om bilden.

4. Kartor

Översikt och detalj från Google Maps.
F= Flygfyren,  L=Lid kyrka,  P=Prästbol,  R=Runtuna tätort,  S= Skavsta flygplats, tidigare F11,  N= Nyköping.
Enklaste vägen till fyren är från gården norr om Prästbol. Därifrån åt väster upp på höjden.
   
Äldre kartor - se Flygleder.

5. Sevärt och länkar

Uppsa Kulle, 7 km öster om Lid.
Uppsa Kulle är det största fornminnet i Sörmland. Den kallades tidagare för Kung Rönnes Hög.
Den är troligen från järnålder 500-1000 e.Kr. och då gick det en havsvik ända upp till den.Fotona är från 28 april 2011 och en stor del av låglänta marker var då översvämmade.
Sjön heter Runnviken och är bara 5 m över havsnivån idag. Foton Bo Ju.Uppdaterad: 2011-05-08, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.