• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 110 Högby

Flygfyr 110, Högby

Lat, long WGS84: 58.3540, 15.1024
RT90: 6470300, 1458852
Fyren fanns 100m norr om gården Linneberg, Högby.

Bilder från besök 2013-09-01

NYTT 2013 Sept Besök på gamla fyrplatsen av Bo Ju.
Fyren fanns i skogen på ett höjdparti 500 m norr om Högby kyrka, 100 m norr Linneberg gård.
 

En vacker skogsväg leder än idag förbi fyrens plats -
- 100 m från landsvägen, på vänster sida om skogsvägen.
 
Fundament för fyrmasten och för tre stag finns kvar.
Fint övervuxna med mossa!
 
 

Minnen från fyren, av närboende

Från telefonsamtal med Harry Ekström, Linneberg, som bor nära fyren:

"Harry bodde på 1940-talet i en gård 300 meter från flygfyren och han minns hur den roterade och sedan stannade till och vickade fram och tillbaka i flygledens riktning. Fyrens strålkastare lyste åt två håll.

Fundamenten till fyren finns kvar i skogspartiet 100 meter norr om Linneberg gård. På 1940-talet hörde gården och marken till Göstrings Häradsallmänning."


Anm. Häradsallmänningar är en gammal indelning av skogsmarker mellan byarna, se länk nedan.

Kartor från anläggningstiden 1935

Kartor från Gösta Sundén som ledde uppsättningen av fyrarna.
Den högra kartskissen från 1935 har texter:

  "Belägenhet 100 m NNO Linneberg vid Högby kyrka. Tornhöjd 25 m.
  Grund: sandjord. Ägare: Göstringe Häradsallmänning.
  Arrendator: Thure Häll, Linneberg, vilken äger
    närmare kännedom om platsen.

  Skogsstig (körbar) 100 m. Tall: "L" inskuret i barken, 10 m.
  Linneberg boningshus. Skala 1:1000.
  Fyrplatsen vid Högsby. Luftfartsmyndigheten. Feb 1935."
Generalstabskarta med Mjölby
och fyrens läge inritat 1935.


› Gamla kartor för hela flygleden
  Stockholm - Malmö
Den gröna kartan har jag lagt till, ur en äldre ekonomisk karta.

Kartor idag - Översikt och detalj från Google Maps.

K=Högby Kyrka,  F=Fyren,  L=Linneberg gård,  H=Högby Hembygdsgård,
M=Mjölby och E4-avfart i nederkanten,  R=Runsten, Högbystenen.
 
   
 

Bilder

Högbystenen är en märklig runsten med ovanligt lång runtext. Den finns cirka 1 km norr om fyrens plats:
Framsida och baksida. Foton från Wikimedia, signatur Berig, länk med texter se nedan.

Sevärt, länkar


Uppdaterad: 2013-09-02, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.