• Flygfyrar Jkpg-Malmö         | Fyr 124 Trollenäs

Flygfyr 124, Trollenäs

WGS84: 55.87588, 13.24380
RT90: 6197080, 1339690
SWEREF99: 6193660, 390125   (alla +/- 20 m)

Fyren fanns 150 sydväst om Västra Strö kyrka, invid Tule stenar. Inga rester kvar idag.

Inventering av Martin Forsberg, 2010
Martin Forsberg, Lund, har haft kontakt med markägaren som bekräftat läget. Inget kvar p.g.a. odlad mark.

Fyren hade ett 25 m högt torn utan stagning, för att den låg på jordbruksmark.
Eslövs flygplats - fyr på vattentornet
Flygplatsen var hjälplandningsplats med angöringsfyr på vattentornet. Fyren låg inte längs själva flygleden. Se min sida:
  › Eslövs flygplats och fyren på vattentornet

Tule stenar, fornminne
Trollenäs fyr låg invid fornminnet Tule stenar eller Tullehögen, se
  › Västra Strö runstensmonument, Wikipedia
 
T.v. Ekonomisk karta 1970, 2C9h, från LMV Historiska kartor,
tillägg av Bo Ju.  T.h. Eslövs vattentorn med fyr, på 1930-talet.
   
  Tule stenar och Västra Strö kyrka.
  Foto Ulf Axelsson på › Eslöv kommuns webbsida Se&Göra.
 

Gamla kartor. Framdragning av EL

Nedan: Generalstabskarta med fyrplatsen angiven. Från ingenjör Gösta Sundéns pärmar, arkiverade på Riksarkivet.
Kartan visar även framdragning av el-ledning. På 1930-talet fanns inte el överallt.
Här kan Eslövs Stads Tekniska Verk dra från befintlig 3 kV ledning vid Trollenäs vidare till fyren.
Dock ligger fyren inte inom verkets ordinarie område, utan i Svalöf Krafts A-bolag område - svart gränslinje.

Till höger på kartbilden syns den linjal jag använde vid fotograferingen för att kunna göra en skala på varje foto/bild.

Antavlor - en liten berättelse där fyren omnämns

› "Antavlor från Skåne", Bengt Rasmusson, Partille, pdf

"...Ända fram till slutet på 1940-talet hälsade vi på hos faster Kerstin och farbror Anders på Annandag jul. Det bjöds varje gång på härlig stek och fram för allt, världens godaste apelsinris som dessert.
    Under krigsåren när det inte gick att köra bil, åkte vi tåg till Trollenäs station och gick därifrån till Strö. Oftast hade Sture fått låna häst och vagn hos Thorns så att han kunde hämta oss. Efter maten blev det en promenad till Tules stenar uppe på en kulle som också hade en flygfyr. ..."

Moderna kartor, Google.Maps

Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyren,  K= Västra Strö Kyrka,   T= Trollenäs,  E= Eslöv järnvägsstation.
   
 Uppdaterad: 2013-09-28, Bo Justusson, Stockholm, Länkar rättade 2013-09-28.
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.