• Flygfyrar Jkpg-Malmö     | Fyr 124E Eslöv

Flygfyr 124E angöringsfyr Eslöv flygplats

Flygfyren fanns på gamla vattentornet, som finns kvar idag, men inte fyren, Kvarngatan 59.
Flygplatsen var hjälpflygplats för flyglinjen, och hade gräsbanor.
Fyren var angöringsfyr för flygplatsen, men ingick inte i kedjan av fyrar längs flygleden.

Under andra världskriget använde Flygvapnet fältet för flygutbildning, se länkar nedan.
En asfalterad bana om 800m blev klar år 2011. Den syns på Google maps flygfoto nedan.

Lat, long WGS84:55.83452, 13.30889
RT90:6192327, 1343597
SWEREF99:6188955, 394085

flygplats: 55.84774, 13.32747.
path=color:green|weight:8|55.84555,13.32522|55.85081,13.33093
path=color:green|weight:8|55.85088,13.32419|55.84551,13.32964

Kartor

Google karta över Eslöv
F=Flygfyrens läge, på vattentornet, E=Eslövs flygplats, J=Järnvägsstationen.

 

Bilder av vattentornet

Foto 1. 1930-talet, från SFF fotoarkiv, ur Karl Lignell samling. Han var flygplatschef på Bulltofta och teknisk direktör i ABA.
Foto 2. år 2001, från Skånska Vattentornssällskapet webbplats, fotograf Eber Ohlsson.

Foto 1. 1930-talet med flygfyr på toppen. Foto 2. År 2001, efter reparationer år 1999.
 
 

Flygfoto Eslövs flygfält - ESME

Eslöv flygfält från nordost, fotograf Christian Pripp. Bilden hämtad från Eslöv flygklubbs webbplats.
Fotot är taget innan asfaltbanan blev klar 2011.

LänkarUppdaterad: 2013-09-20, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.