• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 130 Haverdal

Flygfyr 130 Haverdal, Halmstad

NYTT 2013-08-15 - Notis ur Hallandsposten 2/9 1931, om faran för sjöfarten, och att
        fyrarna längs Västkusten tändes 1/9 1931!
       2013-08-04 - Två gamla bilder ur boken "Haver du sett Haverdal"
       2011-02-06 - Gammal bild på fyren och nya fakta om fundamentet, av Peter Smedgård.
Läge:
Lat, long WGS84: 56.72426, 12.64741 / 56.7243, 12.6472
RT90:6293034, 1306713
SWEREF99:6289164, 356046

Flygfyren låg på berget Skallen, 75 m sydost om utsiktsplatsen. Från den går en smal stig genom snåren.

- Hjälpflygplats fanns i Halmstad strax söder om centrum, nu nedlagd.
- Senare anlades F14 flygflottilj, nu även civil flypplats. På F14 område finns nu försvarsskolor.
- Särdal gamla livräddningsstation är värd ett besök. 56.74230, 12.62799
- Naturreservatet runtom visar hur betade strandängar såg ut ännu på 1940-talet.
  Idag har träd och buskar tagit över uppe på berget.

Notis ur Hallandsposten, 2 sept 1931

Man var orolig för att fartyg skulle ta fel på flygfyrarna eftersom de lyste så starkt och
fanns nära havet. Att det låg något i farhågorna visas av att två fartyg har strandat
då de tog fel på flygfyren Amager Syd i Danmark, se › Flygfyr Amager Syd, Kongelund (mitt på).

Bild: Notis ur Hallandsposten, hittad av Björn Persson, kompis till Kent Schram.
- OBS Rubrikens layout - inte lätt göra i dator! Och att "fyrarna längs Västkusten tändes 1 sept 1931"!

 

Två gamla bilder ur boken "Haver du sett Haverdal"

I boken finns en sida om flygfyren med två gamla foton.

1. Foto från cirka 1946. Mannen i förgrunden är Bo Wallentin som var rektor för Plönninge lantbruksskola.
Länk för boken finns längst ner på denna sida.

2. En godtemplarutflykt på Skallen 1932. I bakgrunden fyrens mast och elstolpe, samt stenhuggarnas putshus.

Ett par gamla bilder på fyren

Fyren 1946, foto från Peter Smedgård, taget från västsydväst.
Peter berättade också att de metallbeslag som idag finns på fundamentet hör till en senare militär anläggning.
 

Foto från en trevlig DVD-film om Haverdal, av Anders Lundberg, AJE Film, länk se nedan.
Detta foto är taget från sydväst. Stolpen intill fyren är för el-tillförsel och stod nog norr om fyren.
 

Kartor

Översikt från Google Maps och från Flygkarta 1951.
F= Flygfyren,  S= Särdal livräddningsstation,  T= Tylögrund sjöfartsfyr,
H= Halmstad flygplats, tidigare F14,  G= Gamla flygplatsen i Halmstad,   U=Utsiktsplats Skallen,  F= Flygfyren,  P-plats.
   

Nya bilder av Haverdal flygfyrs fundament

Kent Schram, Halmstad, var supersnabb på att reagera på mitt inlägg om flygfyrar på SFF Forum 2010-07-25. Redan samma dag var han ute och fotograferade huvudfundament och tre fundament för stag på avstånd 4-5 meter.

På de gamla bilderna, en bit ned på sidan, ser man att det även fanns långa stag från toppen av masten.
Så jag tror att det finns tre fundament till att leta efter, 15-20 meter längre bort.

Bild 1. Huvudfundamentet med spännande komplicerat beslag, foto Kent Schram.
Öglorna i högerkanten har nog använts när man reste masten, som en sorts gångjärn!
Peter Smedgård har berättat att dessa beslag dock hör till en senare militär anläggning.


Bild 2. Huvudfundamentet och vacker utsikt mot havet i väster, foto Kent Schram.
Fyren ligger på berget Skallen cirka 43 m.ö.h., så bortanför buskarna är det en brant sluttning ned mot stranden.


Bild 3. Huvudfundamentet och ett av stagfundamenten, 4 m, foto Kent Schram.


Bild 4 och 5. De två andra 4m-fundamenten, foto Kent Schram.
 
 
Video 6. Youtube video om Kents letande efter fundamenten:
Video Flygfyr 130 - i nytt fönster.

Gammal karta och gamla bilder från Haverdal flygfyr

En gammal karta som visar hur trakten såg ut förr i tiden. Jag har lagt in markeringar för de två flygfotona nedan.
Utsnitt ur Häradsekonomisk karta från Lantmäteriets Historiska kartor.

Två gamla vykort från 1940-talet, på vilka man ser flygfyren.
Efter en del jämförelser mellan kartor och flygfoton, så tror jag att jag hittat rätt plats för fyren.
Men besök och komplettering med foton återstår.

1. Foto taget mot nordost från stranden i sydvästra delen av Skalludden,
Flygfyren syns tydligt till vänster i bilden, uppe på höjden.


2. Foto taget mot norr från stranden söder om Haverdal/Skallberget, söder om (2) på Google-flygbilden.
Fyrmasten syns vid horisonten mitt i bilden.

 

Sevärdheter i närheten

Svedinos bil- och flygmuseum

Muséet är beläget i Ugglarp mellan Falkenberg och Halmstad och har ett 40-tal flygplan.
En del civila från 1920-1930-talen, mest unik där är nog den stora 3-motoriga Junkers Ju 52/3m.
Sedan har man ett stort antal militära plan t.ex. F86 Sabre, Gloster Meteor, Hawker Hunter, Tunnan, Lansen, Draken och Viggen.

Här en bild på Junkers Ju52, som var en vanlig flygplantyp i Sverige på 1930-talet. Foto från muséets webbplats.


Ett brevkort från ca 1963 med Lennart Svedfelt Svedino stående vid sin GV-38 SE-AHY, tillverkad av Götaverken.
Lennart Svedberg var den som startade muséet, och "Svedino" var hans artistnamn som trollkarl!
Fotot är hämtat från Svensk Flyghistorisk Förening: www.flyghistoria.org  Bildarkivet, bildnummer: 002-1033270.

Särdal livräddningsstation, Harplinge Hembygdsförening

Särdal livräddningsstation, foton från hembygdsföreningens webbplats.
 

Sevärt, länkar


Uppdaterad: 2019-06-27, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.