• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 129 Varan

Flygfyr 129 Varan, Torekov

NYTT 2013 okt. Gammalt foto jämfört med nytt: › Foto 5. nedan

Läge: Fyren låg 3 km öster om Torekov, norr om byn Varan.
Lat, long WGS84: 56.42846, 12.67816
RT90: 6260028, 1307093
SWEREF99: 6256185, 356813

Foto 1. är från 1930-talet, och visar när masten monterades upp.
Själva strålkastaren återstod att hissa upp och installera.

Bilden är från ett inramat foto av flygfyren, som finns hos
Hans Friberg som har ett hus strax intill.
1.

Inventering:
Jarl Henrysson har gjort lokal inventering av fyrplatsen och tagit flera foton.
(PS. Missa inte hans intressanta blogg Horsakistan, se Länkar nedan).

Foto 2. Betongfundamentet till fyren finns kvar idag.
Det är dock ganska svårt att hitta, men Jarl fick hjälp av Hans Friberg.

Foto 3. Fyrens läge, vy från söder taget från vägen Varan - Andersagård, foto J.H.
Notera hur mycket mer träd och buskar som finns där idag, jämfört med på fotot från 1930-talet.
Så är det på många håll och beror på att förr betades marken av husdjur och träden användes till eldning.
Jarl är uppvuxen i Torekov och som barn besökte han platsen för fyren. De kallade platsen för "Flygarum".
Den var spännande både för att flygfyren fanns där och för att det var en bra plats att cykla terrängkörning på,
dvs. en tidig variant av det som idag kallas mountainbike.
Foto 4. Vy mot fyrens plats, taget från norr, foto J.H. - Fotoplatserna 3 och 4 anges på kartan nedan.
 
Foto 5. Fyr 129 Varan. Gammalt foto - från norr, troligen 1930-talet. Jämfört med nytt foto med ungefär samma vy.
    Båda från Jarl Henrysson. Notera hur lite träd det fanns förr, p.g.a. bete och vedtäkt.

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps.
F= Fyren,  T= Torekov, hamn och sjöfartsmuseum, H= Hovs Hallar, klippområde, 
B= Bjäretorp, med övertäckta odlingar  A= Andersagård,  V= Varan by,  3, 4= plats där foto 3 resp. 4 togs mot fyren.
   
 

Underlagskartor för att hitta flygfyren. Det finns ingen tydlig höjd/kulle där fyren kan ha legat.
Mest detaljerade karta jag hittat är Generalstabskarta, 1951, originalskala 1:100 000.
* = symbol för fyren.Flygkarta, originalskala 1:500 000, med fyren Varan utritad, +/- 500m !

Översiktskarta för sevärdheter:
K= Hallands Väderö, högsta punkten Kallskärslid,  T= Torekovs Sjöfartsmuseum,  H= Hovs Hallar, klippområde
A= Ängelholms Flygmuseum, Valhall Park,  J= Järnvägsmuseet i Ängelholm (parkering öster om järnvägen).
Flygfyrar: V= Varan fyr, S= Svedberga fyr.

Charmigt sjöfartsmuseum i Torekov

I Torekovs hamn finns ett charmigt litet sjöfartsmuseum i en gammal kajuta från skeppet Fram af Brantevik.
Intill finns ett öppet hus med båtnamnbrädor från förlista fartyg. Foton nedan är några exempel från bloggen:
Blogg Horsakistan - korparna på Kallskärslid, Torekov, 2007 februari

Bloggarna från februari 2007 innehåller gamla och nya bilder från Torekovs hamn och sjöfartsmuseum,
från Hallands Väderö med gamla ekar och alsumpskog, m.m.

Bild 2, 3, 4: Vykort, som visar något om Sjöfartsmuseets utveckling under 1930-talet och 1940-talet,
    foto 2. från A/B Almquist & Cöster, 3. G.Brink 4. H. Lindenhag.
Bild 5. Muséet år 2005, foto: Gunin.
Bild 6. Vykort, detalj, 1960-talet då renovering pågår, foto: Giovanni Trimboli.
 


Bild 1. och 2. Inifrån skjulet vid hamnen i Torekov, foto: Gunin 2006.   Bild 3. samma hörna men år 1942, foto ur S.D.S. 2/8 2004.
 

Hovs hallar, klippområde

Ett stort spännande område med klippor och skravelstenar.
Men, se upp med klippkanterna som kan vara förrädiskt hala av rullgrus. Flera allvarliga olyckor har inträffat.
Foto av signatur Bluescan, på sv.wikipedia.org/wiki/Hovs_hallar, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

 

Ängelholms flygmuseum

Här finns utställningar, flygsimulator och flygplan J 22, Sk 50, J 29, Sk 60, J 35, AJFS 37 m.m.
- i Valhall Park, dvs. gamla flottiljen F10 område, i 3. divisionens lokaler.
Foton av J22, J29 Tunnan och J35 Draken, från Ängelholms flygmuseum webbplats.

Järnvägmuseum - Ängelholm

Det har inriktning mot Banverkets verksamhet, järnvägens utbyggnad och teknik, stor modelljärnväg, och en del lok och vagnar.
Foto 1. Muséet och passerande Linx-tåg.  Foto 2. Mini-ångtåg.  Foto 3. Modelljärnväg skala 0, 1:45.
Foto 1 och 2 från muséets webbplats. Foto 3 Bo Ju.

Sevärt, länkarUppdaterad: 2013-10-11, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.