• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 132 Bläshammar

Flygfyr 132 Bläshammar, Varberg

NYTT 2010-08-14 Koppling gamla-nya bilder.
Fyren fanns 5 km norr om Varberg, och 1 km norr Bläshammar gård,
på en bergsrygg 52 m.ö.h. och intill en bergknalle med det ekivoka namnet Pigepatten.

Lat, long WGS84: 57.1671, 12.2596
RT90:6343476, 1285544

Innehåll:

1. Sammanfattning
    av Detektivarbetet
2. Bo Ju Kartunderlag
3. Kent Schrams första inventering
4. Historiska bilder, Karl Lignell
  5. Kent Schrams andra inventering
6. Sevärdheter, länkar:
- Hjälpflygplats Getterön
- Radiostation Grimeton
- Varberg fästning, museum

1. Sammanfattning: En följetong av detektivarbete

Steg 1. Först letade jag fram gamla kartor som visar fyrplatsens läge.

Steg 2. Därefter åkte Kent Schram ut och letade rätt på fundamentet och bergknallen.

Steg 3. Sedan upptäckte jag att bergknallen även fanns på ett gammalt oidentifierat foto från Karl Lignell,
  och att flera av dennes foton kunde kopplas samman. Särskilt ett på lite håll med en lastbil.

Steg 4. Kent åkte dit en gång till och med hjälp av GPS och de gamla korten kunde han se att allt stämde.
  Men det ser idag år 2010 helt annorlunda ut än år 1931 - Idag helt igenvuxet, då ett kalt berg!

Steg 5. Det finns flera sevärdheter i trakten - värda en resa!
  Ska vi bidra med en till, för en liten grupp entusiaster?
  Märka ut stigen, en skylt och slyrensning - om markägaren tillåter?

Koppling av foton via "Pigepatten":
Jag vill direkt visa de bilder som kopplar ihop nytt och gammalt, foto Kent Schram 2010, Karl Lignell 1931.

 

Koppling av utsiktsvy via stenbumlingar:
Den vänstra bilden nedan är från 1931. Kent kunde år 2010 hitta de karakteristiska stenbumlingarna (a. b.) och fotografera dem.
Den högra bilden är tagen år 2010 på samma plats som fotot med lastbilen från 1931! Vem skulle kunna gissa det!
Orsaken till igenväxningen är att förr så betades marken av husdjur och träden höggs ner för eldning, men detta har upphört.
 

2. Kartor som var underlag för inventeringen

Generalstabskarta från 1940/1951 visar läget. * = symbol för flygfyr.


T.v. Ekonomisk karta, från Lantmäteriets Historiska kartor, med namn!  T.h. Sammanfattande översikt via Google Maps.
F=Flygfyren,  S= Stenkull, avtagsväg,  G=Getterön flygplats,  V=Varbergs fästning och museum,  R=Grimeton Radiostation med 6 höga master.
 

3. Kent Schrams första berättelse och bilder

2010-07-27 Kent: "Spetsade av tidigare dagars fynd - fyr 130 och 131 - gav Tjejen och jag oss av till Varberg för att finna platsen där Flygfyr 132 en gång stod. Vi parkerade vid McDonalds invid Varberg Nord korset och gick med hjälp av dina utskrivna kartor och Iphone.

Efter att ha följt skogsvägen en bit blev det att bryta nya vägar, men det var hygglig sikt i skogen så man kunde snabbt ana var bergknallarna fanns. Efter cirka 40 min letande kunde formationen Pigepatten skådas, och att det var den rådde det ingen tvekan om:"


Foto K1. Bergknallen "Pigepatten", foto Kent Schram


Kent: "Strax bakom stenknallen fann jag så ett stort fundament ca 1,80 m i kvadrat med rester av fastgjutna gängämnen. Fundamentet var gjutet på en stenhäll."

Foto K2. Betongfundamentet, foto Kent Schram


Foto K3. Närbild fundamentet, foto Kent Schram


Kent: "Omedelbart SV om fundamentet fann jag en stagögla fastdriven i en berghäll.
Ögla nr 2 fann jag SO om fundamentet under en del vegetation.

Övriga öglor: P.g.a. funna öglors läge verkar denna mast ha varit stagad av minst 4 staglinor. Men, jag hittade inte mer än 2 st öglor, trots en del klurande, så det finnes fortfarande kvar att finna."

      Foto K4 och K5. Stagöglorna SV och SO om masten, foto Kent Schram
       

Kent: "Då jag skulle spela in en liten filmsnutt från platsen fann jag nog originalstigen upp till masten. Jag hittade en igentrampad stig där det på vissa ställen fanns anlagda trappsteg i sten som underlättade framkomsten. Dessa låg direkt nedanför SV stagöglan och syns i filmen."

Video: Kents vandring längs den gamla stigen upp till fyrplatsen

      Foto K6 och K7. Trappsteg i gamla stigen upp till fyrplatsen
       

Kent: "Ja, det var denna rapport med medsända bilder. Det har varit
spännande att göra denna lite annorlunda skattletning för min del.

Hälsningar Kent och Annica"

 
4. Historiska bilder från installationen 1931

Foton från SFF Fotoarkiv. De är tagna av Karl Lignell som var flygplatschef på Bulltofta fram till 1936, då han blev teknisk direktör på ABA, Bromma. Han hade en stor fotosamling, men tyvärr saknas ofta uppgift om motivet. Så det är lite av detektivarbete att bestämma plats och motiv.

Foto L1. Installation av flygfyrmast. SFF Fotoarkiv nr 002-1012823, Karl Lignell.
Observera bergknallen till vänster. Det är omisskännligen "Pigepatten"!

Foto L2. Det är samma trälåda och triangelformade lyftanordning som på Foto L1 - samma fyr!
SFF Fotoarkiv nr 002-1012826, Karl Lignell.

Foto L3. Linorna och blocken är desamma som på foto L1 och L2 - samma fyr! SFF Fotoarkiv nr 002-1012816, Karl Lignell.

Foto L4. Texten på fotot anger att 4 man drar en vagn. Troligare är att man bär ner den ställning/bock
som finns på Foto L2.  SFF Fotoarkiv nr 002-1012834, Karl Lignell.
Kent Schram har hittat en stig som går ner från fyren till skogsvägen!

Foto L5. Fru Lignell har samma kläder som på Foto L1.  SFF Fotoarkiv nr 002-1012793, Karl Lignell.
Kent Schram är tillfrågad om landskapet idag stämmer med Foto L4 och L5.
Vegetationen bör vara förändrad och ha vuxit upp rejält. Så är det på många håll i Halland
och orsakas av färre betesdjur och att skog inte längre avverkas för eldning.

5. Kent Schrams andra berättelse och bilder

Kent: "Igår 4 aug var vi på återbesök vid flygfyr 132.
Annica och jag tänkte attackera från väster och försöka finna platser för de gamla foton som du hittat. Lättast var det att identifiera platsen för bild L1 (den med bergknallen och fyrmasten), men det blev ingen bild tagen för det var så igenvuxet.

Nästa bild som fångade intresse var bilden L4 (den vida vyn med lastbil).
Eftersom jag funnit rester med ganska rejäla anlagda trappsteg tog jag och gick den "vägen" ett par gånger. Med bild L4 visad i mobilen kunde jag snabbt lokalisera en för ögat nästan osynlig men bättre stig, som ringlade sig nedför berget ut på den äng som än idag finns kvar.

Nerifrån ängen tog jag ett foto av vyn som stämde bra med riktningarna (via GPS)."

Foto Vy mot flygfyr 132 gamla plats, från ängen väster om. Kent Schram 2010.

"Sedan gick jag upp längs stigen och letade efter de rejäla stenformationer som syns i bild L4, och kunde ganska lätt hitta dem. Det blev två foton till."

Foton. Stenformationer på stigen upp till flygfyr 132. Vänstra och högra på bild L4. Foto Kent Schram, 2010:

"Det står helt klart att det är vägen västerifrån som man använt för att transportera fram materialet till fyren, en sträcka från gamla Göteborgsvägen på 2 km. Se kartbilden!"

Detaljkarta, Google Maps med egna tillägg: F= Flygfyren,  G= Gamla Göteborgsvägen,  S= Stenkull.

"Medan Annica höll på att fylla en tömd glasslåda med blåbär, tog jag tog ett par svängar uppe vid fundamentet och kunde då räkna in 3 nya bergöglor varav en med en wirestump kvar. De fanns i medeltal ungefär 4-4,5m från fundamentet och en av dem underligt nog bara ca 3m ifrån en annan ögla, den första som jag fann den mot transportvägen.
    Hälsningar Kent och Annica"

Foto. Tre nyupptäckta bergöglor vid flygfyr 132, två foton på den första, foto Kent Schram 2010.:

Anm. av Bo Ju:
- Bergöglorna användes för fyrmasten och elstolpen, kanske även bocken för resningen?
  Det kan vara så att öglor bara får belastas från ett håll, för att inte dras upp ur sina hål?

- En annan fråga är om det även finns bergöglor ca 15 meter från fundamentet.
  Många av flygfyrsmasterna hade stag från toppen och snett ner.

Återigen visar vi fotot från 1931 och Kents foto från samma plats 2010, och stenbumlingarnas platser.

6. Sevärt, länkar

6a. Getteröns flygfält, Varbergs flygfält

Fältet anlades på 1930-talet som hjälplandingsfält på flygleden Malmö-Göteborg.
Det krävdes omfattande utfyllningar, som gjordes med muddringsmassor och en lång pipe-line.
Flygfoto över Getterön flygfält från hitta.se/kartor 3D.
Klicka på kartan så öppnas hitta.se i nytt fönster, välj sedan 3D och luta bilden!Uppdaterad: 2010-08-14, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.