• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 133 Hylteråsen

Flygfyr 133 Hylteråsen, Kungsbacka

Lat, long WGS84: 57.45685, 12.01046
RT90:6376523, 1272287
SWEREF99:6372188, 320657

Flygfyren låg på Hylteråsen 6 km sydväst om Kungsbacka.
Strax intill finns en triangelpunkt, 84 m.ö.h. och ett gravröse från bronsåldern.
Det är högsta punkten i Vallda socken.

Det finns en geocache nära flygfyren, med bildarkiv.
Olika ortnamn för samma plats: Hylterås, Hylterös, Hylteberget,...

NYTT 2013 Mars:  Michael Andersson, Kungsbacka, har skannat sex gamla avtal från hans morbror Anders Olsson som var fyrvaktare från 1944. De visar bl.a. att fyren normalt var släckt under Andra Världskriget, men tändning kunde beordras genom telefonsamtal.
  › Avtal från 1944-1945

Lars Henriksson, Ljungskile, har bidragit med postflygartikeln nedan, och om radio:
  › Göteborg Radio för sjöfarten   och
  › Vallda kustradio - Bilder och Teknik.

Foto som troligen är från platsen

Karl Lignell var chef på Bulltofta och tog många foton, som nu finns hos SFF Fotoarkiv. Flera är på flygfyrar, men tyvärr utan plats angiven. Fotot nedan trodde jag först var på fyr 138 i Strömstad, på Röseberget, men så fick jag veta att den hade ett betongtorn!

Kortet är från kustområde och betongplattan är av västkusttyp. Kartkontroll gav Hylteråsen som mest tänkbar plats.
 
För att se om fotot stämmer med verkligheten har jag ritat in syftlinjer på en karta. Det stämmer bra om de använt teleobjektiv eller har förstorat en del av fotot. Normal kameravinkel är ca 60° och här är det ca 30°. Vegetationen är idag mycket mer uppvuxen, men så är det på de flesta håll i kustområden.
 
 
 

"Postflyg" - artikel av Lars Henriksson
  från boken "Vallda - kulturbygd med gåtfullt förflutet", länk nedan.

    "På 1930-talet började postverket att använda flyget för att frakta post mellan Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Eftersom transporterna skedde nattetid och man hade dåligt med navigationsmedel, byggde AB Aerotransport 1931 upp en kedja med flygfyrar längs västkusten.

    1936 övertogs fyrarna av Kungl. Väg och Vattenstyrelsen som ersatte det fasta ljuset med en roterande ljusanordning. En av fyrarna placerades på toppen av Hylteberg i Vallda. Gustav Carlsson, som var fyrens förste tillsyningsman, berättar:

    När fyren byggdes bars de fyra stålsektionenrna samt toppkorgen upp på berget. Det behövdes 10-12 man för att bära en sektion. Det var 20 man från bygden som bar alltsamman på en kväll. Lönen var 5-10 kr per man. Anton Andersson, Klasberg körde med häst upp el-stolparna.
    Jag hade 35 kronor i månaden i lön + 2 kronor för varje reparationsbesök på fyren, t.ex. byte av lampor och säkringar. När den nya toppkorgen med roterande ljus skulle monteras fick jag klättra upp och borra nya hål i stativet. Några skyddsanordningar fanns ej och det var ingen annan som vågade. För det jobbet fick jag 1:89 kronor i timmen. Fyren var tjugo meter hög.


    Då kriget bröt ut 1939 släcktes fyren men den tändes igen 1945 och lyste sedan till 1949 då den monterades ner. I dag är det endast den gjutna sockeln, inte så långt från bronsåldersröset på Hyltebergs topp, som minner om denna korta epok av flygets historia."

Bilder från Hylteråsen flygfyr

T.v. Foto ur Lars Henrikssons artikel. Kan vara taget vid uppsättningen eller nedtagningen!
T.h. Fyrens fundament, foto 2009 OlssoniVallda, geocaching.com, här beskuret, hela bilden se nedan.
 

Gravröset intill fyren och triangelpunkten, foto OlssoniVallda, geocaching.com

Fyrens fundament, foto 2009 OlssoniVallda, här hela bilden.

 

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyr, J=Kungsbacka, Järnvägsstationen.
   

Sevärt, länkarUppdaterad: 2013-03-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.