• Flygfyrar Sve-Fin • fyr 143 Norrtälje | Renovering         (Bildspel)

Renovering av Norrtälje flygfyr 2009-2010. Bilder. Teknik.

Fyren åter- invigdes den 12 januari 2011 Renoveringen gjordes under 2009-2010 av Pythagoras Industrimuseum,
Pythagoras Vänförening, Roslagens Flygklubb och Östersjö El.
Huvudsponsor var ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje.
De flesta fotona nedan är tagna av Ulf Mellberg vid Roslagens flygklubb.

Lite mystiskt: Är fyrens nummer 143 eller 144?
Luftfartsverkets kartor anger 143, men på själva fyren står det 144. Varför?
Anm. 2012-01-19 Video från testkörning tillfälligt borttagen, utrymmesbrist!

Bildöversikt - bläddra ner för stora bilder och text

Nedtagningen 2009-08-20
Lyft och transport till Pytahgoras
Renovering: Rotations- mekanismen
Linser, lampor, lampväxlare, elskåp
Uppsättningen 2010-12-29
› VIDEO från testkörning
2011-01-03, MP4, 10.2 MB
Tekniska beskrivningar, Bo Ju skannat
Fyren efter badhusbygget, Bo Ju 2014

 Resultatet: Fyren lyser igen, vid vissa tillfällen, här vid invigningen 2011-01-12

Efter invigningen bjöd Pythagoras Industrimuseum på blåbärssoppa och smörgås,
och jag, Bo Justusson, fick hålla ett föredrag om flygfyrarnas historia.

Nedtagningen 2009-08-20

  Bild 1. Kranbilen från Norrtälje Mobilkranar AB ställdes upp strax öster om vattentornet, invid radiomasten.

 
Bild 2. Trappan i vattentornet, upp till taket. Till vänster vattentankens vägg och t.h. ytterväggen. Elskåpet för fyren finns bakom trappan nere vid ingången.

 
Bild 3. Plattform för fyrstrålkastaren, uppe på vattentornet. Plattformen behövde också renoveras.

 
Bild 4. Uppe och Lars Einemar monterar loss fyren. Dagen till ära med matchande gula handskar. Man var fyra man däruppe, se nästa bild.

 
Bild 5. Siluettbild tagen nedifrån Pythagoras upp mot vattentornet. Foto Johnny Rosén.

 
Bild 6. Kranen närmar sig fyren. Man ser Stora Torget med Rådhuset precis under mitten på kranen, och längt till höger anar man silon vid hamnen.

Lyft och transport till Pytahgoras

  Bild 7. Fyren har precis lossats från fästplattan. En hel del rost inuti, men själva flänsen har klarat sig bra.

 
Bild 8. Fyren på väg ner. Kranbilen kommer från företaget Norrtälje Mobilkranar AB och kranmaskinist är Göran Eriksson.

 
Bild 9. Fyren är inte tyngre än att den kunde köras på en vanlig släpvagn efter en VW kombibil. Personer: Lars Einemar och Johnny Rosén.

 
Bild 10. Transporten gjordes i en sväng söderut, och här passerar man förbi huvudsponsorn ICA Kvantum Flygfyren på Gustav Adolfs väg 55.
Bild 10b. ICA-foto av Roslagsbild.se, här något beskuret.
 
 
Bild 11. Här har man anlänt till Pythagoras Industrimuseum.

 
Bild 12. Utsikt från vattentornet ned mot Pythagoras. Fyren har anlänt och står lastad på en liten gaffeltruck.
Vid dörröppningen syns en grå tändkulemotor och en något rostig pålningsmaskin (?)
Tändkulemotorer var Pyhtagoras specialitet. Muséet har alla de maskiner som användes vid tillverkningen, och ett antal motorer som brukar köras vid olika tillfällen. Länkar finns på fyrsidan.

Renovering - Inre mekaniken

  Bild 13. Under renoveringen tog man isär fyren och Ulf Mellberg passade på att ta foton. Dessa bilder är helt unika!
Linser och skyddsglas tas bort. Reparatörer är, från vänster: Lars Carlsson, Ove X. och Bengt Svensson.

 
Bild 14. Det är bara den allra översta delen som roterar. På bilden, från vänster: Lars Carlsson och Bengt Svensson

 
Bild 15. Axeln på vilken strålkastaren sitter. Man ser släpkontakterna (ringkontakter) som överför strömmen till lampan.
Den röda och svarta tryckkontakten till vänster är för till och frånslag av rotormotorn, och den svarta vridkontakten är till lampan.

 
Bild 16. Axeln montaredes bort, här med alla detaljer.

 
Bild 17. Inre mekanismen frilagd. Nedtill elmotorn som driver axeln via en växellåde i den undre runda boxen.
Upp till vänster elförsörjningen till lampan med släpkontakterna (Bild 16 ovan är från andra hållet).
Upp till höger strömbrytare och säkringar för elmotorn.
Ned till höger en samling kontakter ovanpå en transformator. Lampan är på 1500 Watt och går på 55 Volt.

Rotationsriktningen ändras inte elektriskt utan i växellådan.
Fyren snurrar 3,5 varv, vickar sedan en gång fram och tillbaka helt mekaniskt. Motorn snurrar åt ett håll hela tiden.
Varför växla riktning? Jo, när strålkastaren är i riktning mot flygleden så svänger den fram och åter en extra gång.
Detta gör att piloten i planet kan se om han är på leden, lite till höger, lite till vänster, eller långt från leden. Se nedan.
Nu från år 2011 är riktningen inställd söderut mot Mellingeholm flygplats.

 
Bild 18. Hur fungerar inre mekanismen? Tre män funderar och funderar, från vänster: Lars Einemar, Henrik Persson (tillfällig gäst) och Ulf Mellberg.
Tekniken med fram- och återsväng vid flygleden var unik på 1930-talet, och var ett viktigt skäl till att AGA fick kontrakt på att tillverka flygfyrarna.

Linser, lampor, lampväxlare, elskåp

  Bild 19. Lamporna drevs via en transformator med 55 Volt och hade en effekt på 1500 Watt.
De gav 1 900 000 Hefnerljus, vilket är cirka 10 gånger starkare än normala sjöfartsfyrar.


Bild 19b. Det satt två lampor i fyrarna. När den första gick sönder så växlades den andra in.
Samtidigt tändes en röd 15W lampa ovanpå fyren, så att fyrskötaren lätt kunde se att en trasig lampa behövde bytas ut.
Vid renoveringen har man gjort några mindre avvikelser från det ursprungliga, t.ex. togs den röda lampan inte med.

 
Bild 20. Detalj av lamputväxlaren.

 
Bild 21. Lamporna urplockade.

 
Bild 22. De gamla lamporna testades! Ena lampan läckte in luft, vilket ju inte var så bra.

 
Bild 23. De gamla svarta elskåpen för fyren finns i vattentornets ingång [KOLLA!]. Samma typ av elskåp finns bevarat i betongtornet för fyr 144 i Simpnäs.
Texten på skyltarna på högra elskåpet är: "Tändning genom ur" resp. "Direkt tändning".
Normalt så tändes fyrarna på kvällen genom ett tidur.
De gamla brytarna används inte nu utan ett nytt relä har monterats in på en annan plats.
Man har även ersatt en del andra gamla delar med nya.

 
Bild 24. Elskåpen igen. Notera de kraftiga propparna som ligger på listen längst upp.
Bara lampan med krävde 30 Ampere (1500W / 55V = 27 A). Strömbrytaren för 3 faser är också rejäl!

Uppsättningen 2010-12-29

  Bild 25. Fyren står här färdigrenoverad och väntar på att komma på plats. Den gula färgen glänser och linserna blänker.

 
Bild 26. Vintern 2010 var både kall och snörik. Kylan och snön kom till Stockholm län redan de sista dagarna i november och höll sig sedan kvar..

 
Bild 27. Under 2010 reparerades taket på Norrtälje gamla vattentorn. Arbetet utfördes av Hagmans Tak.

 
Bild 28. Fyren hissas upp igen, och hänger under lyftkranens långa arm.
Bilden är tagen mot nordost och precis under fyren syns Stora Torget med Rådhuset, och till höger sysn silona i hamnen.

 
Bild 29. Fyren på plats och glänser så vackert mot den mökblå kvällshimlen, och några snöflingor dalar ner.
Nästa steg blir invigningen den 12 januari 2011 kl.18. Därefter kommer fyren att lysa vid lämpliga tillfällen.
Se info på Pythagoras webbplats och på Roslags Flygklubbs webbplats, länkar på fyrsidan.

 
Bild 30. Video 2011-01-03. Från första test med fyren inkopplad. Lyser och roterar.
› Video MP4, 10.2 MB

Tekniska beskrivningar, sammanställda av Bo Ju.

 Bild 31. Annons för AGA-fyren i tidskriften Flygning Nr 5 1934. Förklaring till svarta diagrammet.
Piloten såg tre blink med:
  - lika långa pauser om mitt_på,
  - kort+lång paus om till_höger,
  - lång+kort paus om till_vänster.
  - Om långt från mittlinjen så bara en blink.

 
Bild 32. Teknisk beskrivning av flygfyrarna. Från AGA:s offert till Luftfartsmyndigheten.
Skannat från ingenjör Gösta Sundéns pärmar, Riksarkivet. Ännu mer om teknik se:
  › Teknik och prov av flygfyrar

 
Bild 33. Forts teknisk beskrivning.

 
Bild 34. Forts teknisk beskrivning. Underskrifter.

 
Bild 35. Offert med kostnader.

 
Bild 36. Mystiskt: På Luftfartsmyndighetens karta har fyren nr 143, men skylten på fyren har nr 144, foto Johnny Rosén

Efter bygget av nya badhuset

 Bild 37. Vattenrutschbana från vattentornet till badhuset. Bo Ju 2014.
 
Bild 38. Text för bildspel

Uppdaterad: 2017-10-23, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.