Flyg Flygfyrar Flygkartor Radiofyrar Filmer Simulatorer Flygplatser Teknik ⇐ Teman   Hem   

Teknik för flygfyrar och luftleder

Innehåll:
- Det skrevs en hel del om flygfyrar och luftleder på 1930-talet, här några artiklar ur Flygning.
- Tekniska beskrivningar och prov av fyrstrålkastare - i Sverige AGA-fyrar, i Finland,Danmark Pintsch-fyrar.

  • Master

  • Luftleder - utredningar, prov, färdiga.

  • Olika strålkastare för fyrar.

 
• Tändkulemotorer och fyrar m.m.

  • Bevarade fyrar, muséer.


Inventering av fyrplatser

Det gjordes omfattande inventeringar av lämpliga platser för flygfyrar för lederna Malmö-Stockholm och Malmö-Göteborg. I artiklar från tiden brukar man nämna: Svenska Luftfartsförbundet och överste Gabriel Hedengren.

Förslag lades fram till riksdagen 1932 och denna fattade beslut om anläggning av luftleder, och först ut blev leden Malmö-Stockholm.

En bra skildring ges i boken "På säkra vingar. ABA 20 års lufttrafik", AB Aerotransport, 1944.
Avsnitten i boken är skrivna av de personer som är närmast ansvariga, och har flera intressanta artiklar om teknik som används: flyginstrument, belysning etc.

Utprovning av fyrutrustning

Även för valet av fyrtyper gjordes omfattande undersökningar. En serie tester gjordes i Skåne 1929-1930, varvid man satte upp fyrar av olika typ. Man flög från Stockholm ner till Kalmar sjöflyghamn, sedan till Kristianstad och tvärs över Skåne till Malmö, se
• Teknikprov i Skåne, Kristianstad - Malmö, 1929-30

Även sedan man börjat anlägga luftleden Malmö-Stockholm gjordes tester av olika typer av strålkastare. Detta nämns i boken "Stora Lund och Hästholmen - Östergötlands andra flygplats". På fyren vid Hästholmen testades en strålkastare av Siemens fabrikat. Se tidningsnotis i HD:
• Tidningsnotis om fyrproven 1933. Helsingborgs Dagblad.

Karl Lignell var ABA:s tekniske chef och platschef på Bulltofta. Hans fotosamling innehåller många bilder och ritningar för flygfyrar. Han spelade en viktig roll för teknikutvecklingen.

• Häftade boken: "Svenskt trafikflyg 50 år", Flyghistorisk revy, nr 24, 1974, av Nils Söderberg,
Den är baserad bl.a. på intervjuer med Karl Lignell, och är därigenom nog en av de mest initierade skildringarna av trafikflygets början.
 
Fler artiklar: "Belysning av flyglinjer och flyghamnar" och "AGA flygfyrar" se länkar överst.

Länkar, referenserSidan uppdaterad: 2021-03-02, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @