• Flygfyrar Sve-Fin       | Fyr 144 Simpnäs

Flygfyr 144 Simpnäs

Lat, long WGS84: 59.86911,19.06371  RT90:6643347, 1682499   SWEREF99:6643815, 727465
Innehåll: Fyrbeskrivning, Kartor, Foton på fyren och "turistbilder" från Simpnäs hamn, sjöfartsmuseum, redargård, Sevärt och Länkar.


Fyren stod 700 m V Simpnäs hamn. Den är unik i Sverige genom att ha ett högt betongtorn, och det är dessutom är bevarat.

Fyren anlades troligen år 1942.
Den finns ej med på LfV Översiktskarta från 1938.

- Betongtorn var vanliga i Finland - flera finns kvar och webbsidor nås med klick på    ovan.

- Ett lågt betongtorn för flygfyr finns bevarat i Göteborg:  › fyr 134G
 

Foto t.h. Ulla-Bella Hauffman, Simpnäs, markägare.

Ulla-Bella har berättat att hon som litet barn under kriget trodde att fyren var till för att bombplanen skulle hitta Simpnäs. Faktum är att visst civilflyg till Finland fanns även under kriget.

NYTT 2017-11-08 Hänglås uppsatt för dörren. Förmodligen av säkerhetsskäl.   Foto Bengt Bergholm.

 

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps.
F=Fyr, R=Redargård, S=Simpnäs hamn med båtlinje (\) till Arholma, K=Björkö-Arholma Kyrka, vägen åt NV kommer från Älmsta.
Sjöfartsfyrar: 1=Simpnäs klubb, 2=Gävlehästen, 3=Näskubben, 4=Simpnäsgrynnan, 5=Dejeudden.
   
Simpnäsgrynnan 59.86587, 19.08549 - Näskubben 59.87582, 19.08283 - Dejeudden 59.85755, 19.08412 - Högskär 59.86932, 19.10172 -
Gävlehästen 59.88276, 19.08481 - Simpnäs klubb 59.89279, 19.07974 - Arholma brygga 59.85114, 19.10790


Bilder från Simpnäs flygfyr, 2010-05-17, Bo Ju.

Betongtornet för flygfyren i Simpnäs. Strålkastaren satt ca 10 m över marken.
Fyren syns inte på långt håll, först då man är inom 100 m.
 

Plåtdörr och elanläggning inuti.
 

Stege lodrätt upp till lilla öppningen till plattformen.
Utsikt mot havet från tornet. Jag stod kvar i öppningen, för räcket var lågt och tornet högt!


Närbild på fästet för flygfyrens roterande strålkastare.


Författaren nere på marken igen och avspänd.
OBS Viktigt att stänga dörren ordentligt. Den är rätt trög.

 

Simpnäs hamn, lotsstation, fyrar, sjöfartsmuseum, skärgårdshemman m.m.

Från Simpnäs hamn är det fri utsikt mot havet. Lat,long: 59.86996, 19.07797


Bilder på: Lotshuset (lotsstationen nedlagd 1996-01-01), Simpnäsgrynnans fyr, Högskär båk.
Andra fyrar i närheten. Norrut: Näskubbens fyr, Gävlehästens fyr, Simpnäs klubb fyr.
Söderut: Arholma båk (uppförd 1768, ej ljusfyr!), Dejeudden fyr, Svedeudden fyr, Arholma nedre och övre fyr.
   

m/s Monsun trafikerar Arholma, för Waxholmsbolaget.


Björkö-Arholma Sjömannaförenings Museum i Simpnäs.
Här finns AGA-fyr, båtar, utställning - fri entré, frivilliga bidrag välkomna.
Lanterninen är från gamla fyrhuset på Simpnäs Klubb, som revs i början av 1950-talet.
Upp till vänster på fyren ser man solventilen som stängde av de acetylengasdrivna AGA-fyrarna då det var ljust.


Utsikt från muséet mot Simpnäs hamn. Man skymtar hamncaféet längst bort till vänster .
Masten är en gammal stormvarningsmast från Simpnäs lotsstation.


Det finns en restaurang i Simpnäs och sommartid ett hamncafé och även en liten antikaffär i en gammal sjöbod, Marika's Sommarmagasin:


Karta över Björkö-Arholma finns uppsatt på museet, och finns att köpa på Internet från Sjömannaföreningen.

Redargårdar i Roslagen

På 1800-talet fanns det många redare med segelskutor i Roslagen. En del blev välbeställda och byggde stora gårdar.
En välhållen gård med flera byggnader finns i västra delen av Simpnäs. Privatägd.
Man passerar den på väg till flygfyren.


Sidobyggnad, alldeles nymålad med ljus Falu rödfärg och ockragula dörrar.


Uthuslänga utmed vägen

 

Hemresa via Östersjö brygga och Barnens Ö


Eftermiddagsbussen tar en liten omväg över Östersjö brygga, med paus.
Ja, så fick man se den också - Stort namn för liten brygga!


Sjöbod med ställning för fisknät.


Bakom ett garage fanns denna öppna båt (storeka?) som någon håller på att reparera.


Koloniverksamheten på Barnens Ö fortsätter. Här en skolklass på klassutflykt. Kortet taget på utresan, vid Granåsen.

Sevärt, länkarUppdaterad: 2010-07-14, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.