• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr (134G) Torslanda flygledsfyr

Flygfyr (134G) Torslanda flygledsfyr, Göteborg

NYTT 2012-02-27: Foto från då fyren användes.

Lat, long WGS84: 57.72690, 11.80810
RT90:6407264, 1261925
SWEREF99:6402784, 309938

Torslanda flygledsfyr (angöringsfyr) låg 3 km nordost om flygplatsen.
Fyren byggdes 1942 med ett lågt betongtorn som finns kvar än idag, se nedan.
Torslanda anlades 1923 som land- och sjöflygplats, och lades ner 1977.

Innehåll: Bilder: fyrtornet, flygfoto gräsbanor, flygledartornet. Kartor. Sevärdheter: Aerosum. Länkar.

Foto från tiden

Foto från tiden då fyren användes, fotograf Lars Andersson.

 

Bild på fyren idag och texter från Svenskt Flyghistoriskt Forum

På Svenskt Flyghistoriskt Forum diskuteras olika frågor. År 2008 bl.a. vad som finns kvar från Torslanda fllygplats.
Bild och fråga från signatur MANLUND, 20 april 2008:

"Här kommer en bild till. Den bör ligga vid punkten '160 (133)'
uppe till höger på nämnda 'landing chart'
Den ligger i en rät linje mot landningsbanan 04-22.
Har denna bild något med flygplatsen att göra? Mvh Magnus"
(+ Detaljförstoring av ingången, Bo Ju)

 

Svar på forumet, från Sven-Erik Davidsson (SED):

"Den nytagna bilden på betongfundamentet visar resterna av den optiska flygledsfyr som byggdes 1942, samtidigt som Strömstad-Näsinge fick samma utrustning. Det var de två sista fyrar som sattes upp i ett flygledssystem vilket tilldelades pengarav riksdagen under första halvan av 1930-talet.

Fyrarna skulle vägleda nattflygningare (företrädesvis postflyg) och lederna gick Bromma-Bulltofta, Bulltofta-Göteborg-Oslo och Bromma-Mariehamn (totalt 36 fyrar). Dessutom anlades efter lederna ett antal hjälpflygplatser ifall flygvädret skulle försämras alltför mycket.

Torslandas fyr hade nästan spelat ut sin roll när den byggdes pga att radiofyrar började anläggas, dessutom var systemet mestadels nedsläckt under kriget.

Torslandafyren fanns kvar fram till flytten upp på Snäckeberget och fick en alternativ användning för att hjälpa VFR-flyget hem när dimman närmade sig fältet."
/SED (Sven-Erik Davidsson). /Registreringsdatum: 07 maj 2008.
 

Bilder från Torslanda

Torslanda med gräsbanor: Flygfoto från nordost, cirka 1938, bild ur Torslandaboken "Flygplatsen på framsidan".
Flygplanet har flugit in över fyrens plats! Klippta gräsbanor i fyra riktingar. Banorna hårdgjordes 1944.


Torslanda-tornet Det futuristiska flygledartornet från 1969 finns kvar idag. Antennerna är för mobiltelefoni m.m.
Foto Carolyn Russo, Smithsonian Institution, Washington. Hon arbetar på en bok om flygledartorns arkitektur, publicering 2013.
 

Aerosum flygmuseum: Bild från Aerosum, Säve flygmuseum, i bergshangar! Bilden visar både befintliga och planerade utställningar.
Mer om Aerosum, se länk nedan.

Kartor

Fyren finns markerad på Generalstabskarta 1946. Man ser Torslanda och flygfyren 3 km nordost.
* = Fyrmarkering som finns på gamla Generalstabskartan, 1946.

Flygfyrens låga betongtorn syns på flygfoton hos kartor.eniro.se (välj Flygfoto och Utsikt).
Klicka på bilderna så länkas du till eniro (i nya fönster)! Bilderna här är hopredigerade av Bo Ju.
 

Kartor över vad som idag finns kvar av Torslanda flygplats

Torslanda lades ned 1977, och idag finns här handelsområde, golfbanor, småbåtshamn.
Översikt och detalj från Google Maps.
F=Fyr, K=Torslanda Kyrka, V=Volvo Torslandaverken (västra kanten), A=Arendal, M=Banornas Mittpunkt,
T=Trafikledningstornet, S=Småbåtshamn = gamla sjöflygplatsens läge.
   

Sevärt, länkar


Uppdaterad: 2013-08-30, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.