• Flygfyrar | Fyrar i Tyskland Intro     • Flygfyrar Tyskland, Holland (ty/eng)

Flygfyrar i Tyskland - kort introduktion

mer info: › Flygfyrar i Tyskland, Holland (ty/eng)
 

Nattpostflyget i Tyskland på 1930-talet

Flygposten gick från Helsingfors, Stockholm, Göteborg ner till Köpenhamn.
Från Köpenhamn till Hannover, och vidare till Berlin, London, Paris.
Omlastning gjordes något olika över tiden. men vanligen i Köpenhamn och i Hannover.

Det tyska nattflyglederna var väl utbyggd och hade många flygfyrar.
Här ges en samling länkar om dessa.

Bilder: Fyrtornet i Oberaussem 1951, väster om Köln. Fundamentet som finns kvar idag.
Foton från Oberaussem webbplats, länk nedan.

Karta över flygleder i norra Tyskland

Flygfyrar visas med små röda cirklar. De stora röda cirklarna visar kompassens missvisning, vid stora flygplatser.
Tysk karta från före 1939, skala 1:2,5 miljoner, täcker norra Tyskland (Hamburg-Berlin-Königsberg-Dresden-Kassel)
Kartan finns hos Flygvapenmuseum i Linköping, foto Bo Ju. Större bild längst ner på sidan.

Sevärt, länkar

Position för länkarna ovan:
O= Oberaussem, M= Melibokus, G= Geocache, E= Elbing (Eblat),
R= Rødbyhavn (DK), H= Hannover, B= Berlin-Temepelhof, K= Königsberg (Kaliningrad)
Uppdaterad: 2013-09-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.