• Flygfyrar Danmark       | Fyrar Danmark-Tyskland

Flygfyrar Danmark-Tyskland

Nattpostflygets rutter på 1930-talet

En rutt gick Helsingfors - Åbo - Stockholm - Malmö - Köpenhamn.
En annan gick Oslo - Göteborg - Malmö - Köpenhamn.
Från Köpenhamn till Hannover, och vidare till Berlin, London, Paris.
Omlastning gjordes något olika över tiden. men vanligen i Köpenhamn och i Hannover.

Det tyska nattflyglederna var väl utbyggd och hade många flygfyrar. Jag har inte sammanställt dem.
Men nedan visas en karta över leden Köpenhamn-Hannover.

Danska termer: luftfyr, lysfyr, flyv, postflyv, nattflyv, kort, søkort,... (se Flygled-sidan).

Kartor

En översikt av alla flygfyrarna Köpenhamn - Rödbyhamn, se:
› Flygleden Danmark - Tyskland

T.v. Översiktskarta från Google Maps.   Leden från Köpenhamn, förbi Rödbyhamn och Hamburg, till Hannover.
T.h. Sjökort Fehmarn Belt, Sjöfartsverket i Sverige, uppdaterat till 1935. Tyvärr saknas markeringar för de tyska flygfyrarna.
 

Karta över flygleden Danmark/Rödbyhamn - Hannover,
  med flygfyrar och annan flyginformation

Flygfyrar visas med små röda cirklar. De stora röda cirklarna visar kompassens missvisning, vid stora flygplatser.
Tysk karta från före 1939, skala 1:2,5 miljoner, täcker norra Tyskland (Hamburg-Berlin-Königsberg-Dresden-Kassel)
Kartan visas i detaljerad form, width=915 px, height=1765 px, så man får scrolla nedåt!
Kartan finns hos Flygvapenmuseum i Linköping, foto Bo Ju. Fler bilder från kartan ska komma!

Sevärt, länkarUppdaterad: 2010-12-05, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.