• Flygfyrar Sve-Fin Gamla foton Sve-Fin

Flygfyrar - Gamla foton Sverige-Finland

- Foton från Vallentuna, Mariehamn, Åbo.

Arlanda flygsamlingar Arkivet - Material från Luftfartsbyrån

Jag fick tips från Staffan Erlandsson om att det finns mycket material från gamla Luftfartsbyrån
hos Arlanda Flygsamlingar, och där fick jag hjälp av Jan Forsgren. Länk: • Arlanda flygsamlingar
Anm. Gamla foton finns sedan tidigare för: • Kumlinge flygfyr

Fyr 141 Vallentuna. Resning år 1938

Bild 1. Vallentuna flygfyr. Tornets resning. Dec. 1938.       Bild 2. Wallentuna. Flygfyren. 30.12.38.
 

Bild 3. Wallentuna. Flygfyren. Övre del.       Bild 4. Wallentuna. Flygfyren. Undre del.
 

Fyr F01 Mariehamn, Åland

Detta är de första gamla foton jag sett på Mariehamns flygfyr.
Den fanns på Sviby Kasbergs flacka topp, men är nu riven. Följdes av radarstation, och idag radiomaster.
Notera luftledningen för el. Det var bara fyrarna i Mariehamn och Åbo som hade el via nätet.

Bild 5. Mariehamn. Flygfyren.       Bild 6. Mariehamn. Flygfyren. Inuti.
 

Fyrtorn på leden Mariehamn - Åbo (Turku)

För tre foton (8,9,10) anges inte exakt plats, utan bara "Fyrtorn å leden Mariehamn-Åbo".
Men el-ledningarna tyder på att det är Mariehamn. Bild 8 är samma som i skannad annons.

Bild 7. Åbo flygplats. Flygplatsfyren. 17.4.39.       Bild 8. Fyrtorn å leden Mariehamn - Åbo. (Troligen Mariehamn)
 


Bild 9. Fyrtorn å leden Mariehamn - Åbo. Byggnadsställningar. (Mariehamn eller Åbo?)      Bild 10. Fyrtorn å leden Mariehamn - Åbo. Gjutform på toppen.
 

Några foton från flygplatser

Det fanns även några foton från flygplatser i Finland.

Bild 11. Helsingfors flygplats. Stationsbyggnaden. Malmi flygplats invigdes 1936, tidigt foto.   Bild 12. Åbo flygplats. Flodljus 2x5KW.
 Källa: Foton ovan är från Arkivet hos • Arlanda Flygsamlingar.
Pärmar med foton m.m. från Luftfartsmyndigheten:


Uppdaterad: 2016-09-17, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.