• Flygfyrar Flygfyrar 1944 och 1950, Lista

Flygfyrar och Hinderljus 1944 och 1950,
 Förteckningar från Luftfartsmyndigheten   - NY sida 10 nov 2020

Lista över flygfyrar 1944, med egenskaper
såsom läge, ljuskaraktär, masttyp, anläggningsår.

Skrevs av Gösta Sundén som ledde utbyggnaden mellan Stockholm och Malmö. Hans sparade pärmar hos Riksarkivet har varit en viktig källa för min fyrgenomgång.

Radionavigering utvecklades snabbt under Andra världskriget, och runt 1950 lades de optiska fyrarna ner. Bara några invid flygplatser blev kvar.
Se • Lista 1950, nedan

• pdf-fil med alla sidor.

• Översiktskarta 1944, i nytt fönster
1944 Framsida

  - Klicka för större bilder! -
Förord
Kolumn-rubriker 
1944 Luftfartsleden Stockholm-Malmö
  (Södertälje-Stigtomta)


forts   (Ålberga-Gerstorp)


forts   (Högby-Jönköping-Lerås)

forts   (Hagshult-Markaryd)

forts   (Gökatorpet-Lund)


---
1944 Leden Malmö-Göteborg-Norska gränsen
  (Svedberga-Haverdal)

forts   (Stafsinge-Strömstad)

1944 Leden Stockholm-Norrtälje-Finland
  (Vallentuna-Norrtälje-Simpnäs)


1944 Hinderljus (radiomaster och 2 skorstenar)


forts Hinderljus


---

1944 Adresslista, för Flygsäkerhetstjänsterna


Ljuskaraktär, diagram

Baksida. Förteckning över Meddelanden från Luftfartsmyndigheten, 1941-1944

 
Flygfyrar och Hinderljus 1950, AIP INFO 4/50 jan

Förändringar kring 1950
Runt 1950 tog man bort de optiska flygfyrar längs luftlederna. De ersattes av radiofyrar.

Kvar blev ljusfyrar i närheten av flygplatser, och vid gränsen mot Norge och Finland.

Se min sida:
• Luftleder 1955 med NDB - karta o ra-fyrlista
  - Klicka för större bilder! -
1950 Flygfyrar (ljusfyrar)
forts fyrar / Hinderljus

forts Hinderljus

forts

1950 Karta över flygfyrar o hinderljus

 
LänkarSidan uppdaterad: 2020-11-12, start 2020-11-10, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @