• Flyg • Flygplatser • Jönköpings gamla flygplats | Foton SFF Jönköping 1930-1960

Jönköping SFF Foton 1930-1960, urval Bo Ju. 2019

Foton hämtade från Svensk Flyghistorisk Förening bildarkiv, SFF.
 Sökning med Beskrivning = "Jönköping" och tid = "193", "194" resp. "195",
 vilket ger 1930-talet, 1940-talet, resp 1950-taler. Dvs för gamla fältet.
- Urval! - Snapshots, med SFF vattenstämpel!

Obs Bra "Beskrivningar" med fakta och kommentarer till fotona, av Tore Eriksson SFF.
• SFF webbplats - se Arkiv/Fotoarkiv, för medlemmar.

1934 första flygdagen, uppvisning och stjärntävling


- Klicka på foton för större bilder! -


Jönköping, flygdag 1935 invigning av fältet

- Storpublik 25-30.000! - Foton till SFF från SvD arkiv.

Jkpg SFF 1935 Flygdag Invigning 1:
Jkpg SFF 1935 Flygdag Invigning 2:
Jkpg SFF 1935 Flygdag Jkpg. Generaler, landshövding.
De på fotot var med 1935 enl. Bang's DN-artikel.
Jkpg SFF 1935 Flygdag Zögling spryglar:
Jkpg SFF 1935 Flygdag SE-ADX Sparman haveri 2:
Jkpg SFF 1935 Flygdag SE-ADX Sparman haveri 1:
Barkarby. Sparman jagare foto 1935:
  ---


Jönköping, flygdag 1936 invigning av hangar

Jkpg SFF 1936 Flygdag:
Jkpg SFF 1936 Flygdag Avro Avian mfl:
Jkpg SFF 1936 Flygdag personer Lundborg Adell:
Jkpg SFF 1936? Flygdag Tiger Moth:

Jönköping flygklubb JFK, första motorplan

SE-AFE Stinson Junior var ett lite större plan.
Flygklubben registrerade sina plan i ett bolag
Jönköpings Flygaktiebolag.
1937ca SE-AFE Stinson på besök i Norrköping:
SE-AEZ Avro 616 Avian var skolflygplan.
År 1936 framför nybyggda hangaren.
Ser mycket välputsat ut. Kanske leveransfoto?
1937 hölls en motorflygkurs i Halmstad.
Man lånade plan från Jönköpings flygklubb,
Jkpg SE-AFE Stinson Junior i Halmstad.
Fler foton från Halmstad 1937 finns:
Under Halmstad-kursen fick SE-AEZ motorproblem
och ersattes av en Tiger Moth, och kanske
även av Avro Avian SE-ACP från Göteborg.

SE-AEZ reparerades, men försvann 1939
över Vättern, med två piloter ombord.
En fiskares nät fastnade i planet, och det bärgades.
Jkpg SFF 1939 SE-AEZ Avro Avian Haveri bärgat 1:
Halmstad hösten 1937. Pilot Georg Lithander från
Göteborg vid en Avro Avian, SE-ACP (enl. bedömning 2019).
(Inte SE-AEZ som var vit/ljus, utan SE-ACP!
Och inte pilot Sven Nylander, ty han hade inte
så breda axlar. Finns ett foto på Lithander år 1965
efter Atlantflygning, mycket likt)

Sidotips: • LAE-blogg SE-ACP, med fin film 1932!
och • Urban Lindes fotoalbum, s13- om SE-ACP
Jkpg SFF 1939 SE-AEZ Avro Avian Haveri bärgat 2:


1940-talet

Jkpg SFF 1940tal SE-SAK KSAK över Munksjön:
Jkpg SFF 1946 SE-ARC Auster Autocrat Smålandsflyg:


Junkers Ju-52 SE-ADR, Arenberg, halvt sjunken i Munksjön

Jkpg SFF 1948 SE-ADR Ju52 Munksjön 1:
Jkpg SFF 1948 SE-ADR Ju52 Munksjön 2:
Jkpg SFF 1948 SE-ADR Ju52 Munksjön 3:
Jkpg SFF 1950 SE-ADR Ju52:


1950-talet

Tidningsflyg, till Jönköping 1949-1964

Foton främst från C-A Nycop, som skrev boken:
"Högt spel i luften, Tidningsflygarnas historier"

Jkpg SFF 1950 Tidningsflyg:
Jkpg SFF 1951 SE-BTN Lodestar Haveri på Bromma,
vid flygning till Jönköping:
Jkpg SFF 1952 Haveri SE-BTK Lodestar AB:
Jkpg SFF 1953 Tidningsflyg:
Jkpg SFF 1953 Tidningsflyg 2:
Jkpg SFF 1954 Tidningsflyg SE-BWD DC3 Transair:


1953 Jönköpings flygklubb JFK 20 år

Foton © Yngve Norrvi. Fler foton finns i SFF Bildarkiv.
• Om Yngve Norrvi, Wiki - flygjournalist och författare. (1908-1999)

Jkpg SFF 1953 JFK 20år. SE-SGT Bergfalke,
- Levin Frebo 1.
- från södra banändan, vid Backen:
Jkpg SFF 1953 JFK 20år. SE-SGT Bergfalke,
- Levin Frebo 2:
Jkpg SFF 1953 JFK 20år. SE-SPL Kranich
- Anm. havererade 1954.
- Södra banändan, från Backen.
Missionskullen bortschaktad!
Jkpg SFF 1953 JFK 20år. Einar Levin, Martin Frebo:


Anm. Yngve Norrvi var en skicklig fotograf! Teknik;
solen i ryggen, lite underifrån ger himmel bakom,
personerna ser mot något. Fina porträtt nedan!
Jkpg SFF 1953 JFK 20år. Lennart Pettersson:
Jkpg SFF 1953 JFK 20år.
Martin Karlsholmer, Hans Blinge:
Jkpg SFF 1953 JFK 20år. Bo Carlson:
Han blev senare ordförande i SFF Småland, se t.ex.
inspelade intervjun med "Kagge" Rydelius 1986.
t.v. Kagge och Bo Carlson vid intervjun 1986.
t.h. Kuriosa: När jag letade i DN Arkiv hittade jag
  denna teckning gjord av Bo 1937, då 9 år. Obs SE-AFE.
 


JFK på Ålleberg 1954, 1955

Jkpg SFF 1954 Ålleberg SE-SUB Bergfalke:
Jkpg SFF 1955 Ålleberg SE-SUB BergfalkeT Håkansson:
Jkpg SFF 1955 Ålleberg SE-SUB Bergfalke II:
Jkpg SFF 1955 Ålleberg SE-SUB Bergfalke II 2:
Jkpg SFF 1955 Ålleberg SE-SUB Bergfalke JFK,
- Håkansson Carlson:
Jkpg SFF 1957 Ålleberg SE-BWX Fw44 Stieglitz:
Jkpg SFF 1957 tre flygplan, SE-CDE, SE-CBE, SE-ARD:

  ---

Diverse

Jkpg SFF 1983 SE-BWX Fw44 Stieglitz Arlandasamlingarna.
Ej kvar där 2019, i Ljungbyhed?:Sidan uppdaterad: 2019-12-15, start 2019-11-23, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @