• Flyg • Flygplatser Jönköping, foton, kartor, 1935-1961

Jönköpings gamla flygplats 1935-1961.   - Ny 2019, 10 sept - 31 dec
- Utveckling visad med kartor och foton.   - Jönköping Old City Airport - Maps & Photos.

Jönköpings första flygfält, Rocksjöfältet, invigdes 1935. Det låg sydost om staden, hade gräsyta och först minimal utrustning.
- Jag har studerat dess tekniska utveckling med hjälp av Flygplatskartor utgivna av Luftfartsstyrelsen (LfS, LfM). Sedan kompletterat med texter och foton av andra flyghistoriker.
- Staden växte och ett nytt fält anlades i Axamo, 5km SV centrum. Det invigdes 1961, med asfaltbana och modern teknik.

Foto från flygdag 1934, stor publik! via SFF Bildarkiv


- Klicka för större bilder! -

OBS Mina tolkningar! Tacksam för synpunkter!

Tack till Jerker Rosenqvist, Herman Larsson, Gerd Starby, och andra inom Jönköpingsflygets Intresseförening (JIF) för fakta, foton, kopior.

Senaste nytt, 2019:
31 dec Stjärnflygningar.
15 dec DN-artikel från invigning 1935, av Bang.
19 nov stor utvidgning med foton (ca 100!) och texter.
Sept-okt successiva tillägg.
23 okt invigning av fyrstrålkastare i Axamo ankomsthall.
22 okt höll jag föredrag i Jönköping, hos JIF.
10 sept första publicering.

  Tidslinje och Innehåll denna sida:
• 1932-35 - Bygge
• 1935 - Invigning. Hangar NYTT: DN-artikel!
• 1936 - Fakta och karta

• 1933-60 - Flygklubben JFK
• 1937-38 - Markradio. Markpejl. LfM standardkarta

• 1939-45 - Andra världskriget

• 1947 - TL "Kagge". Bana förlängs. Kaffestugan
• 1948 - Kontrolltorn. KV-pejl

• 1949 - Tidningsflyg. LfM större karta

• 1951 - UKV. NDB-fyr. ICAO-kartor
• 1953 - Instrumentlandning, NDB 217°
• 1955 - Banbelysning

• 1955/57 - Linjeflyg
• 1957/58 - ILS kurssändare. Sista kartor

• 1961 - Ny flygplats i Axamo
• 1962.. - Rocksjöfältet efter nedläggningen
• 2019 - Kvar idag? - flygfyrar!

• Referenser. Länkar
• Arkivforskning (2019)

Mer fakta och foton
Alla länkar ut från denna sida öppnas i ny flik ()

Bästa historik:
"Gamla flygfältet i Jönköping"
  - av Åke Svenneborg (2009) - hos SFF Småland.

Ett 40-tal gamla foton:
• Jkpg-foton från SFF Fotoarkiv
  - mitt urval o. sida.


Mitt föredrag:
"Flygfyrar, Luftleder, Radio" - Bilder, pdf
- hölls 22 okt 2019 i Utsikten, Jkpg flygplats
- Det besöket inspirerade till forskningen här!

Föreningar:
Jönköpingsflygets Intresseförening,
SFF Småland, och SFF Norra Småland,
och annat, se • Länkar, nedan:
 

Kartorna:
finns arkiverade i Riksarkivet Arninge
  Volym: SE/RA/420166/02/J I a/6
se • Arkivforskning, nedan

 
Flygplatsen byggs 1932-1935.

Rocksjöfältet anläggs
Fältet anlades som ett s.k. AK-arbete 1933-1934.
På gammal myrmark syd Rockjön. Krävdes mycket utfyllnad med sand/grus, bl.a. från åsen Simsholmen, väster om hangaren, och Solåsen öster om fältet.

Utsnitt ur Generalstabskartan 1887 o 1938.

- Klicka för större bilder! -
Foton från anläggningstiden
Hangarbygget 1934. Inget kontrolltorn!
Notera grustaget med tippvagnar, bakom.

Foton Jönköpings Läns Museum (JLM) i www.digitaltmuseum.se
AK-arbetare
Tungt manuellt jobb, bara ett fåtal maskiner.
All grävning för hand, litet lok för tippvagnarna.
 
Detalj av fotot t.v.
 

• Om bygget, Ragnar Lindqvist, 1935,
 från sffsmaland.se
Fråga: finns programbladet 1935 skannat?
Läs mer i två artiklar ur • "Okända Jönköping"

 
Hangaren. Första plan som landade. Invigning 1935.

Hangaren 1934 - Då vackert vitmålad. Ej invigd.
I högra delen: vaktrum i bv. och piloter/flygbolag 1 tr.
I vänstra delen: tullen i bv. och vaktbostad 1 tr.
Inget trafikledartorn! Bara ett "vaktrum"
  Ref. • Flygdagsprogram 1936, pdf, via JIF

Vykort via Hans-Ove Aldenbrink samlingar (Hoa).
Planet finns bevarat!
- Planet är SE-SAM Heinkel HD 35, som flögs av Anders Wenzer, och var första som landade på fältet, 26 sept 1934. Wenzer blev flyglärare i Jkpg, men avled i lunginflammation 1937 efter vinterflyg.

Foto. Bevarat på Flygvapenmuseum som Sk 5

Ref.
• FVM Sk 5, även på • digitaltmuseum
• På Storumansajten | • Bilder | (kopia)
Tre flygdagar på 1930-talet!

- 1934 Uppvisning och stjärntävling
- 1935 Invigning av flygfältet,   -"-
- 1936 Invigning av hangaren,   -"-
Alla med stor publik.

• Flygdagsprogram 1936, pdf, via JIF

• Stjärnflygningar med deltagande flygplan
- Detta var ett populärt inslag och uppmärk­sammades t.o.m. av DN i Stockholm.
- Piloter startade från olika platser och skulle anlända vid en bestämd tid, och landa nära ett märke.

 
 
Invigning av fältet 1935 - NYTT 2019 dec

Livfull DN-artikel av "bang" Barbro Alving.
• "20.000 Smålänningar på flygfest"
- på förstasidan och sistasidan:
 


Anm. Artikeln är både roligare och mer omfattande än DN's reportage från Brommas invigning år 1936!
1935 Invigning, kortfilm
"Invigning av Jönköpings aerodrom 25aug1935", SF Journalfilm, 1½ min, ljud, MP4-video.
- Innehåll: publik, tuff fallskärmshopperska, Sk10, glidflygplan, Sparman-haveri (piloten ok).

Anm. 2019-11-23 Videoproblem löst, nu MP4-fil,
som hämtats från 'Josephzohn' på www.veoh.com

Fler invignings-foton, ur SFF Fotoarkiv
Foton från de tre flygdagarna

Jkpg-foton från SFF Fotoarkiv
  - mitt urval o. sida.

 
Fakta om flygplatsen. Första karta.

1936 - Första kartor, med fältfakta!
  Kartor och fakta ur Svensk Flygkalender 1938. Bör gälla läget 1936.

Flygfoto från anläggningstiden
Fältytan anläggs, vykort, från Hans-Ove Aldenbrink samlingar. Fotot och kartan t.h. stämmer precis!


Ingick i nya Luftlederna! Flygfyrar. Nattpostflyg.


Karta Luftleder 1938
Karta av Gösta Sundén LfS. Han ledde utbyggnaden av flygfyrar. Tre pärmar sparade hos Riksarkivet.

• "Sveriges Luftfartsleder fullbordade 1938"
- artikel av Gösta Sundén, om teknikläget 1938, BoJu-sida.
 
1930-talet - Luftleder med flygfyrar och flygfält
Man anlade flygfält:
- Huvudflygplatser: Malmö, Göteborg, Stockholm
- Mellanstora: Norrköping, Linköping, Jönköping
- Små nödlandningsfält däremellan

Foto Nattpostplan Junkers F13 på Barkarby 1928,
  för färd till Hannover, Amsterdam, London.

Bevarat i • Tekniska Museet, Stockholm!

Flygfyrar
Nattpostflyget behövde navigationsstöd på natten. Fyrarna var liten del av totalkostnaden för lederna. Fälten var dyrast.

Foto t.v. fyr 113 Ekeberg/Jönköping, 3km SO fältet
  - bara fundamenten kvar idag.
T.h. fyr 163 bevarad i Axamo, renoverad, lyser!
 
Mer om dessa, se • Länkar, nedan
 
1937 Karta av standardtyp från Luftfartsmyndigheten
Teknisk utrustning - kan utläsas ur kartan:
Fältet har gränsmarkeringar, hangar, vind-T, hinderhöjder (siffror i cirklar). Fanns även rörligt flodljus.

Omgivning - I översiktskartan syns:
Optiska flygfyrar: Hästholmen, Visingsö S, Jönköping, Lerås, Hagshult.
Reservflygfält: Hästholmen, Visingsö N, Skillingaryd (Militärt), Hagshult.

Markradio 1937: Flygplatsen fick markradio 1937 (Rydelius), syns på markeringen på kartan.
 
Flygplatskarta SAJK, 1937 1938 Förslag till kontrollzon, 30km

Anm. Genomsiktligt repro-original.

 
Flygklubben - tidig! - 1933-1960

 
Jönköpings Flygklubb, JFK
Bildades formellt 1933 och arrangerade flygdagar 1934, 1935, 1936. Verksamhet: modellflyg, glidplan typ Loppan och Zögling. Första motorplan 1936: skolplan Avro Avian SE-AEZ och 4-sitsig Stinson SE-AFE. Registrerade i Jönköpings Flygaktiebolag.

 
- SE-AEZ Avro 616 Avian IV M , Reg.1936 Jkpg Flyg.AB,
  Haveri: 1939-07-08 i Vättern, 2 döda.
- SE-AFE Stinson Junior S, Reg. 1936 Jkpg Flyg.AB, sålt 1942.

Foton flygdag 1935
Foton ur "Flyget och dess män", proj.Runeberg
t.v. Loppan,   t.h. SE-SAM Wenzers plan
 Ref.
• "Flyget och dess män" (1940), projekt Runeberg

1938 ca Foto: Segelflygplan Loppan, Zögling, och Cadillac dragbil, ur Esping's artikel.


Zöglingen bevarad i • Segelflygmuseum Ålleberg
Renoverad av dem som en gång byggde den!
 
t.h. artikel "Jönköpings flygklubb - Segelflyg"
  i Nordiska Flygtidningen, 1946 nr7 s18,
  från gustavsviksflygfalt.se

Ref.
• Minnesbilder från Jönköpings flygklubb
  under 30-talet, av Olle Esping - SFFJFKs senare plan bl.a.
- SE-AIM Klemm 35B 1939-1954
- SE-APT Skandinavisk Aero Ind. KZ, 1946-1955
- SE-BWX Sk 12, Focke Wulf Stieglitz, 1953-1958   nu nedmonterad i Ljungbyhed(?)
   

1949: Egen hangar, se nedan - Foto sökes!

1959: Klubbens flygplan:
- Grunau Baby, SE-SBY, segelplan
- Grunau Baby, SE-SFO,  -"-
- Bergfalke, SE-SXC,  -"-
- Bergfalke, SE-SUB,  -"-
- Auster V, SE-CGL - motor, bogsering

Foton motorplan,segelplan, ur SFF Bildarkiv


Referenser. Länkar.
• Jönköpings flygklubb JFK idag
• JFK Old, med Historik, de 4 första:
1930-tal, VK2, 1940-tal, 1950-tal

• Tidslinje 1945-60 Jkpg-flygplan, Rolf Broberg
- fin webbplats om Gustavsvik flygplats Örebro!

• SE-BWX historia, LAE-blogg - bra flygblogg!

• SFF "Svenskt civilregister 1" (1983)

 
1937-1938 Radio och pejl för luftlederna


1937: Det var svårt få bra radiokontakt när planen Stockholm-Bulltofta flög över Småland. 1937 inrättades en radiostation för långvåg med telegrafi i Jönköping. Sköttes av Telegrafverket.

Åke Svenneborg var där som telegrafist 1947-1950. I sin historik berättar han om radion.

Under tiden 1938-1950 fanns som mest 5 telegrafister.

Sökes: Mer högupplöst foto.

Radions sändarantenn, 1km västerut
söder om Munksjön, jfr karta 1951 nedan.
Sändare för LV placerades ofta en bit ifrån
mottagaren i tornet för att inte störa.

Flygfoto över Nimoverken vid Munksjöns
södra del. Det är nog sändarmasten som
syns t.v., se delutsnittet.
  Flygfoton 1949 av Oscar Bladh. Snedbilder finns över flera områden i Jönköping. Beställda av kommunen(?).
Finns hos: Jönköpings stadsarkiv.

1938 Markpejl
Flygplatsen fick en markpejl 1938(?).

Krysspejling Pejlstationerna var förbundna med ett fast trådnät och kunde utföra krysspejling.
 

Frekvenser för pejling angivna på kartan 1943
"TR | SEJ 338/333"   SEJ=Tornets ID.
Pejling på 338 kHz. Anrop på 333 kHz. (tvärtom??)
Våglängd ca 900m, "Långvåg", med telegrafi!


Adcock-master för pejl
På kartan 1941 finns fem höga master för Adcock-pejl, 500m söder om hangaren, 20m höga.
Bild på Adcock-pejl i Norrköping
Mer info: • Adcockpejl i Sverige


Sökes: Adcock-foto från Jönköping o. Torslanda!
Flygplatskarta 1941, Adcockmaster syns
Flygplatskarta 1943, Radiofrekvenser

 
  Anm. 1943 Notera "fårhus" sydost fältet.

 
Under Andra Världskriget, VK2 - Camouflage, Nödlandningar


1939-1945 Andra världskriget
Under VK2 användes fältet av Flygvapnet, liksom så många andra fält. Hangaren målades i camouflagefärger brunt och grönt. LfV-märke över porten. Foto via JIF.

En B 18 på fältet
Kanske nödlandat. Presenning över höger motor. Foto ur Weine Karlstedts samlingar, via Jnytt

Ref. • Jnytt: Var låg gamla flygfältet

Två foton som anges vara från Jönköping.
Källa: Regionarkivet, Urban Lindén.
Fråga: Känns platsen igen?

1944 Nödlandning av amerikanska plan
Två Boeing B-17 bombplan från USAF nödlandade 1944-10-07. Foto Carl-Erik Suneson A6
Ref. forcedlandingscollection.se
  • B-17B nr 905  och  • B-17B nr 426

• Uppdrag Pölitz, Landning Jönköping, SFF-F, pdf

 
Efter Andra Världskriget - Trafikledare "Kagge". Banförlängning. Kaffestugan.

 
1947/49 Trafikledare till Jönköping
Luftfartsstyrelsen satsade på utbyggnad av flyget i Sverige. Jönköping fick en stationschef och trafikledare Carl-Gustaf Rydelius, smeknamn "Kaggen".

- Bästa fotot är från 1950-talet: Kagge vid UKV-pejl (1953?), i Luft­farts­styrelsens uniform. Foto: Roni Reklam & Industrifoto


Detalj: översta fotot bakom Kagge är på spanings­plan Hansa S5, som han flög under VK2!


Sammanträffande!
Ingvar Lif efterträdde år 1975 Kagge som chef för Axamo-fältet. Ingvar berättade för mig att han flugit med min pappa kapten Valter Justusson på 2 div F6 Karlsborg kring 1960!

Carl-Gustaf "Kagge" Rydelius - Biografi
- Född 1909 i Göteborg.
- Efter studier arbete på Hasselblads Fotografiska.
- Flygvapnet 1932- som pilot, reservare, kapten.
- Under VK2 flygspaning: Hansa S5, SAAB S17
- 1944 trafikledare på Torslanda flygplats.
- Jönköping sommar 1947,1948.
- Stationschef Jönköping 1949-1975.
- Avled 1998.

Utveckling
Kagge hade stor del i utvecklingen: lilla gräsfältet utvidgades och fick modern utrustning, och 1961 kom nya toppmoderna Axamo.

- LfS-uniform sparad hos JIF.
 Samma typ men utan gradbeteckning.

1986: Intervju med Kagge hos SFF Småland
Intervjun är 45 minuter. Utskrift av texten:
• C-G Rydelius intervjuas av Bo Carlson SFF Småland 1986 - Texten - Kolla: några '??'


Bo Rydelius har lagt upp intervjun på Youtube:
del 1  |  del 2  |  del 3

Läs och se mer:
"Kagge Rydelius liv"
- texter, foton, filmer på Bo Rydelius webbplats.

Bo R. Youtube-videor

1947 Banan förlängs

1947: Fältet utvidgades i sydväst, klart 1947.
Längsta banan (Rwy 04/22) blev 1150m.
Tidigare var "banorna" 640m och 700m.

1948: "Kontrolltorn" anges på kartan, tidigare fanns bara "vaktrum"

Hinderljus anges med stjärnor, siffror inom cirkel är höjd över fältet, som i sig är 91m över havsnivån.

Radiofrekvenser: Långvåg och kortvåg.


LfM har arkiverat "Flygplatsundersökningar" för Jönköping dels om markskiktet 1947, dels flera undersökningar 1956-1957 för planering av nya fältet, se nedan.

Flygplatskarta, 1948

Kaffestuga och Stationsbyggnad
1948 är Kaffestugan med på kartan.
Foto ca 1963: Tornet - Kaffestugan - Stationen


1957(?) byggs Stationsbyggnad/Vänthall för Linjeflyg. Hade förbindelse med Kaffestugan. På karta 1958. Foto Bo Rydelius.


Kaffestugan ensam, med uteservering, resp hop­byggd med Station, 1960, foto Peter Hallingbäck.
 
Kaffestugan var ett populärt utflyktsmål,
känd för sina våfflor! Foton via JIF.


Efter Andra Världskriget-2 - Torn. KV-pejl.

 
1948 - Tornbygge
Man bygger på ett tredje våningsplan, och ovanpå det trafikledartornet. Slutresultatet syns på bild t.h.Foton C-G Rydelius, via Bo Rydelius och Gerd Starby JIF.

Tornet färdigt
Foto: Holger Duell på besök 8 mars 1949 med Auster-plan. Duell hade flygbolag i Göteborg.


Trafikledare: Carl-Gustaf Rydelius, "Kagge"

Hissad röd-gul-rutig flagga betyder  "Trafikledning igång"

Kortvågspejl
Rombformade trådantenner för kortvågspejl, med goniometer. Delförstoringar som retuscherats lite.
   

Stämmer bra med frekvenser på kartan, LV, KV!
 
 
1949 - Större kartformat!
Nytt format för flygplatskartan.
Framsida större, baksida med anflygningskarta. Samma skalor.(?)

Framsidan skala 1:10 000.
Baksidan skala 1:500 000.

Hinder: siffra inom parentes = höjd i m över flygplatsytan.
Missionskullen fanns vid södra banändan: 9m och 17m!
Här skedde en olycka med tidningplan.

Ny hangar för privatflyg, Flygklubben, söder fältet.
Bild: flygfoto ca 1963. Foto sökes!!
 

Markpejl: 1949 anges "DF Adcock" (19).
Redan från 1941 syns 5 höga master, på kartan! Men 1951 är de borta! Ersatt av pejlantenn på kontrolltornet, se foton nedan.
Flygplatskarta SAJK, 1949 Karta 1949, baksida med Approach

 
1949 - Tidningsflyget.   Olyckor.

Tidningsflyg, från 1949:
Kvällstidningar skrevs och trycktes på förmiddagen, kom till Bromma kl. 12:30 och flögs ut i landet, och nådde så kunderna några timmar senare!

Här flygplan på ett mycket vått Jönköpings-fält den 1 feb 1953. Foto C-A Nycop, via SFF Bildarkiv.


Video: "Nyheten har vingar"
- en film om tidningsflyget (1954), 13 minuter,
  hos Filmarkivet, Svenska Filminstitutet.
Tar upp säkerhet, underhåll, motorstopp, VHF-radio.
  Bilder: Lockheed 12 Electra, resp Lodestar
 
 

Tidningsflygets olyckor Tidningsflyget var olycksdrabbat, liksom Flygvapnet!
Två haverier i Jönköping, 1952 och 1953,

• Tidningsflyget på 50-talet. Flygolyckor i Jönköping, föredrag 2013, Lennart Lindberg, SFF

Det var hård konkurrens mellan Expressen, Aftonbladet och Aftontidningen. Pilotstress, dåligt väder och ingen ILS, gav flera olyckor.

Länkar om tidningsflyget:
• Expressens historia, bl.a. om tidningsflyg
• Tidningflyrare Inge Jansson, Expr.
Anm. Transair flög Bromma-Jönköping för Aftonbladet.
 
Carl-Adam Nycop "Högt spel i luften.
- Tidningsflygarnas historier" (1991)


Nycop startade tidningsflyget för Expressen 1949.
Hans bok är trevlig, informativ, och har fina foton.
Kan hittas antikvariskt, t.ex. på • Bokborsen.se.

Boken, på omslaget AIRTACO:s Lockheed Lodestar SE-BUF.
T.h. En tidig start från Bromma 1949, för Expressen,
många små plan i början. Obs destinationerna!
 

Tidningsplan på Bromma. Lastning
 

Torvald Anderssons AIRTACO flög för Expr.


Jönköping 1950, 1953. Plan lastas ur o. tankas
Tidningsflyget ökade trafiken på Jönköping rejält! 
1950-talet - ICAO, NDB, UKV, Instrumentlandning

1951 maj - ICAO-kartor. NDB-fyr 1.

ICAO, International Civil Aviation Organization, började 1945/1947, FN-organ. Standardiserade flyginformation, bl.a. kartor i:
AIP Aeronautical Information Publications

Obs! Nu anges en NDB-fyr väster om flygplatsen!
  "R Bn, Västerbrunn, 347 kc/s"  - flyttades 1953!

Plus radiostation norr om Rocksjön: "BS"
  BS = Commercial Broadcasting Station.

Tower har nu UKV 119,7 Mc/s (MHz) och KV 3255 kc/s (kHz) med telefoni, våglängder 25m resp. 92m. Inte längre telegrafi på LV 333 kHz!

Kuvert: LfM sparade 10 arkivex i förseglat kuvert.
  Kanske för ev. kommande undersökningar.
Landing chart ICAO, VFR 1951 maj

- Klicka för större bilder! -
Approach chart ICAO, VFR 1951 maj
 
1953 Instrumentlandning, NDB-procedur
Första procedur för instrumentlandning, IFR:
En radiofyr vid Gisebo, 10km NNO fältet:
  LO, GISEBO, 354 OJ
  (uppe på höjden, öster om korsvägen)
Den andra norr om Rocksjön:
  LI, ROCKSJÖN, 325 R.
Båda fyrarna längs inflygningslinjen 217°

En course reversal med procedural turn, (ovanliga idag). Redan från 1954 finns även Racetrack för NDB OJ, se karta 1957, (vanliga idag som reserv för ILS)

Radiofrekvenser: nu flera UKV, även för pejl(?)

Kagge vid UKV-pejl (årtal?1953?)

Ur Svenneborgs artikel - stationschef C-G Rydelius:
"Det fanns en flygfyr OJ norr om fältet vid Gisebo, som vi kallade för "Oskar Jesus". När piloterna passerat den och vi samtalat över radion, brukade jag säga att kaffet var påsatt och skulle vara klart när de landade."
Landing chart ICAO, 1953 dec
Kartkuvert: "Instrument approach and Landing
  Charts ICAO, NDB 217°. December 1953"

Approach chart ICAO, NDB-217° 1953 dec
 
1955 Banbelysning!
Första karta med banljus inritade, bara nära ändarna av längsta banan.

NOTAM: Vita koner mellan banljusen 1955 juni.
Och lågintensiva inflygningsljus från norr, 1955 maj.
Byggdes ut 1957-58, se kartor!

Gamla flygfältet, sent 1950tal. Man ser tröskelljus, fältkantmarkeringar, vita koner.
DC-3 från AIRTACO, bildat 1950, in i Linjeflyg 1957.
foto Frans Johansson, gostas-jonkopingsblder.se
Banljus! Landing chart 1955
Kartkuvert:
Approach chart, VFR 1955

 
1955 Linjeflyg bildas


Linjeflyg DC-3 på Rocksjöfältet
Linjeflyg bildades 1955, och startade en linje Bromma-Jönköping år 1957.

foto Evert Andersson, via SLM, ca 1957.

Kort video
Video från Jönköping, "Vätterbygd" 1960, här 1:a min. Några sek med flyg: Arlanda och Rocksjöfältet.

• "Vätterbygd" (1960) - hela turistfilmen, 13 min

Linjenät
Linjeflygs förste VD Sven Östling plus karta med linjenätet. Foto 1964 Pressens Bild, Nycops bok.


Läs mer:
• Linjeflyg.info eller
• Linjeflyg, Wikipedia

 
1957 Fina foton. Sista kartor. ILS kurssändare

 
1957 - Fina foton. Sista kartor
Sista kartorna för Jönköping gamla flygplats! 1, 2.
Foton Evert Andersson, ca 1957, Jönköp.museum
Kontrolltorn med UKV (VHF) pejlantenn (4 lodräta spröt), dubbla hinderljus, vindstrut t.h., solur i rondellen.
Sändarmast för radio MV t.v., nära P-skylt?


I bakgrunden flygfotoplan från Kartverket, Focke Wulf Fw 58 Weihe. - Foto t.h. Kartverket, FVM.
Man kan ana radioantenner MV, ovan flaggorna.
 
Landing chart, VFR 1957 okt   Kartkuvert:

Visual approach, VFR 1957 okt

1957,1958 - Sista kartor, forts
Sista kartorna för Jönköping gamla flygplats! 3, 4.
- Längs banan dels banljus, dels vita koner, 1m
- Tröskelljus i vardera banändan.
- Inflygningsljus utanför båda banändarna
- ILS kurssändare, ny!, men
  ingen glidbanesändare.
- Racetrack för NDB OJ (från 1954), prickad.
  Användning? "Holding" eller "Alternativ Approach"?OBS Optiska flygfyren kvar!
- åtminstone så länge som gamla flygplatsen var aktiv.

Ur Svenneborgs artikel - stationschef C-G Rydelius:
"Jönköpings flygfyr låg vid Ekeberg och användes mest vid dålig väderlek av plan som saknade radio."
NDB-217°, Instrument approach chart, 1957 (tom baksida)

Kartkuvert:
Flygplatskarta SAJK, 1958 (tom baksida)


 
Nytt flygfält: Undersökningar 1956-57 - Invigning 1961 - Flygfoto - Utrustning.


Axamo historia
Här bara lite info om Axamo. För mera, se
Jönköpingflygets Intresseförening, Axamo-veteranerna
- historia, fakta, foton!

Planering
År 1956 inleddes planering för en ny flygplats. Man undersökte sju olika placeringar, och valde efter många undersökningar Axamo.

Karta: Områden som undersöktes 1956-57:Axamo invigning 1961
Film 1961, Youtube 4min, Jkpg stadsarkiv
publik, terminal, DC-3, Metropolitan - Snapshots:


Flygfoto ca 1963
Lantmäteriet har kartor och flygfoton på internet, för idag och för ca 1960 och 1975.
Länk: • Flygfoto ca 1963, Lantmäteriets kartor
- Sparat snapshot - klicka för förstoring:

Teknisk utrustning. Gert-Olofs blogg
Asfaltbana Rwy 02/20, inflygningsljus, ILS, locator radiofyrar,...
Gert-Olof Johansson arbetade med service av radio och radar. På Axamo 1975- Han skildrar det i sin:
• GertOlofsBlogg.

ILS - viktig landningsutrustning -
i förgrunden testapparat, t.h. glidbanesändare:

ILS kurssändare, första typ:

ILS kurssändare, senare typ:

 
Foton efter nedläggningen.


Vykort ca 1961-63 - Hangaren,kaffestugan,vänthallen
- Privatplan framför hangaren.   Notera även:
- Lastbil med gräsklippare? eller vält? t.h.
- Tankvagn där infartsvägen korsar järnvägen.

via Hans-Ove Aldenbrink samlingar (Hoa).


- Klicka för större bilder! -

1970-talet. Hangaren inför rivning
Hangaren efter nedläggningen, tidigt 1970-tal,
strax före rivning. Foto Bo E Karlsson, via Hoa.


Hangar och torn rivs, 1970-tal. Foto Bo Rydelius.

Flygfoto 1963
Flygfoto 1963, via JNytt, Henric Rappe.
Anm. Lilla hangaren söder om fältet ännu kvar.
Är det små flygplan som syns ovanför den?
Privatflyget fick vara kvar på fältet till 1963.


LMV-foto efter nedläggningen, 1965-69?
Man ser att arbetet med nya gator har startat.

 
Vad finns kvar idag?


Fältet blev industriområde. Hangarer revs.
Hela gamla fältytan blev industriområde.
Hangarer och kontrolltorn revs i början av 1970-talet.
Mycket få fysiska rester finns kvar, men många fina gamla foton!

Google Earth "flygfoto" över Rocksjön, in mot gamla landningsbanan, ca 2018. Ljusa stigen ner mot Rocksjön går där inflygningsljusen stod, tror jag.


FRÅGA: Finns det något kvar vid gamla fältet?


Ekonomisk karta 1954, flygfoto 1950, från
Lantmäteriet Historiska kartor (PNG, här som JPG)

Flygfyr 113 Ekeberg - fundament kvar!
Gammalt foto av masten, Lennart Lindberg.
Fundamenten finns kvar uppe på berget
Foto 2011, Håkan Hedbjörk.
 

Eko karta 1954, utsnitt över Ekeberg, 3km SO gamla fältet

- Klicka för större! -

Fyrstrålkastare nr 163 - i Axamo ankomsthall.
Renoverades 2019 och lyser nu när bagagebandet startar! • Invigning 23 oktober 2019.
- Foto från reparation, Jerker Rosenqvist.
- Trasiga delar, som har lagats!
 

Bevarade flygplan:
S-AAAC, SE-SAM, Zögling, se ovan.

Radiofyr Gisebo - Järnögla och utsikt kvar!
Radiofyren vid Gisebo fanns uppe på en kulle.
Enda kända foto från 1950-talet är från gamla Caltex-macken vid Riksettan, fotograf?


Kvar på kullen bara en järnögla för stag.
Foto ned mot macken, Jerker Rosenqvist 2019.
I båda fotona syns träd (popplar) i siktlinjen.

t.v. Karta GoogleMaps ca 2018 med fyrens plats.
t.h. Närbild på stenen med järnögla
 
Ekonomisk karta 1954, samma utsnitt, Gisebo

 
Jämför med gamla och nya flygfoton


Svårt hitta var gamla fältet låg
Det är svårt att orientera sig eftersom så lite finns kvar av gamla flygfältet. Därför har jag gjort en webbsida där man kan växla (flippa) mellan olika flygfoton och kartor.

Detalj södra banändan - Flip


Länk:   NYTT 25 okt 2019
Jämför gamla kartor/flygfoton över fältområdet - Flip

Kartbilder, mini

Frågor


Pejlar och radiofyrar
Behövs mer fakta om hur de användes och deras förändring över tid.
 

Foton
Behövs mer högupplösta skanningar av foton i Åke Svenneborgs artikel, bl.a. dessa:
 
Anm. Klart för hangarfotot på framsidan.

Optiska fyren Ekeberg nr 113 - Hur länge?
Enligt uppgift gavs den till bonden som ägde marken där fyren stod. En genomgång av NOTAM visade att fyr 113 var kvar 1961, sedan borta

Bevarade strålkastaren AGA nr 163?
Varför blev en fyrstrålkastare med nr 163 kvar, med trasiga delar i växellådan?
Flera teorier: Militär? Reparation av fyr 113? Kom till Jönköping 1991! Kommit från Haverdal?
- Se sidor om reparationer, under Länkar.

Arkivmaterial om Jönköpings flygplatser?
En del finns hos Riksarkivet Stockholm Arninge: Luftfartsstyrelsen:
- Markbyrån: Flygplatskartor och Flygplatsundersökningar.
- Trafikbyrån: UFL, AIP, NOTAM, INFO i årsvisa volymer, boxar.

En hel del lite nyare material finns hos Riksarkivet, Härnösand, t.ex.
- Luftfartsverket
- Jönköpings flygplats arkiv
m.m.

Man måste åka till arkiven för att kunna läsa i dem.
Enstaka frågor kan ställas till personal, via epost.

 
Referenser. Länkar  (öppnas i ny flik ) › till sidans topp

 
Arkivforskning:


Sidan uppdaterad: 2021-12-05, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @

Sidan utvecklad i samarbete med medlemmar i Jönköpingflygets intresseförening.