• Flygplatser • Jönköpings gamla flygplats 1935-1961 | Flip-kartor   NY 2019-10-25

Jönköpings gamla flygplats. Jämför kartor/flygfoton:
  - flygplatskarta 1958, flygfoton: 1960,1975,2018, och karta 2018

Tänkt som hjälpmedel att lista ut var gamla flygplatsens byggnader m.m. stod.
    Klicka i kartan för att byta mellan karta A och B - flip!
    Panorera med pil-tangenter: ⇐ ⇑ ⇓ ⇒.    Zoom: Ctrl +/-.
    Du kan välja andra kartor A och B (tag olika!).

Välj karta_A:   Välj karta_B:

Kartfiler, jpeg - klicka för att öppna direkt i ny flik om detta önskas:
             

Källa och Länk:
• Lantmäteriets kartor "Kartsök och ortnamn"
  - med Topo idag och flygfoton idag,1975(ca),1960(ca). Med zoom och panorering.


Kommentarer är välkomna
Sidan uppdaterad: 2019-10-26, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - replace X by @