• Flyg • Flygplatser Norrtälje flygplats - Lite fakta och foton

Norrtälje flygplats ESSN - Anlades 1938, flyttades 1990 till Mellingeholm

Nytt 2019! Lite uppdatering: Banan har förlängts från 650 till 800m, bibehållen bredd 18m.
- APAPI har stängts av sedan några år. - VOR Nortel togs bort av LfV år 2017.
- Gamla DC-3:an flyttades 2017 till Norrteljeporten vid södra infarten, se foton nedan.
- Scenerier för X-Plane 11 och FSX, se min sida ESSN Norrtälje för XP11 och FSX

Översikt

Norrtälje flygfält anlades runt 1938 som hjälplandningsfält för luftleden Stockholm-Mariehamn-Helsingfors. Efter VK2 användes det för lantmäteriets flygfotografering och för målflyg åt luftvärnsregementet i Norrtälje.

Det gamla fältet lades ned och ett nytt anlades ca 1990 i Mellingeholm invid Görla industriområde, 3km söder om centrum.

Efter att flera andra flygfält i Stockholms län har lagts ner under 2000-talet - Tullinge, Barkarby - har Mellingeholm blivit tredje största flygfält i Stockholms län efter Arlanda och Bromma. Under senare år har utbyggnad skett med flera nya hangarer, banbelysning och utvidgad helikopter­verksamhet. Planer finns för en breddning och förlängning av banan.

Här några bilder från senare år och även några från gamla fältet och från Konditori DC-3.

Mellingeholm - Flygfoton före och efter nya hangarer

- Flygfältet i Mellingeholm från öster, äldre flygfoto innan nya hangarerna byggts.
  Roslagens flygklubbs gamla röda hangar mitt i bilden. Norrtälje ligger till höger utanför bilden. Foto RFK.


- Flygfältet från väster. Två nya hangarer för privatplan (grå med svarta portar) och en ny för helikotrar (vit).
  Platsen för RFKs hangar och platta visas med vita streck.
  APAPI-ljusen anas i höjd med hangarerna. Görla industriområde i bakre del av fotot.
  Foto från modellflygdag 2013-08-24, ur video tagen från drönare. Johan + Håkan Norgren, Roslagens flygklubb modellsektion.
  • Modellflygdag 2013-08-24, RFK, härlig video på Youtube, 5min, full HD

2014 Nya hangarer och banbelysning plus APAPI(senare avstängd!)

Invid RFK:s gamla röda hangar har man byggt tre nya hangarer, först två för privatflygplan, sedan en för Roslagens flygklubb.
- De två hangarerna för privatplan. Foto Bo Ju 2014:


- RFK:s nya hangar anlagd 2014. Som synes ligger den lite lägre än RFK:s gamla och de två andra nya, vilka syns i bakgrunden. Foto Bo Ju 2015.
  Totalt finns det nu, 2017, runt 15 flygplan i hangarerna.


- RFK:s nya hangar. En pilot drar ut sitt plan för en flygtur. Foto Bo Ju 2015:


Längs banan har banbelysning anlagts 2012 - lamporna står ett par meter från asfaltskanten, förberett för breddning av banan.

Landningsljus APAPI (Abreviated Precision Approach Path Indicator). OBS avstända sedan några år.
  De visar piloten om han vid inflygningen ligger på glidbanan (röd+vit), över (vit+vit), eller under (röd+röd).
En radiofyr VOR/DME NORTEL fanns 4 km ONO fältet. Nästan i linje med landningsbanan. OBS Togs bort av LfV år 2017.


RFK klubbstuga, och taxibanan förbi RFK gamla hangar - den var lite krokig då! Foton Bo Ju 2014

Framtidsplaner - längre och bredare bana

Karl-Ivar Karlsson är ordförande i Mellingeholm Flygplats AB. Här framför karta med förslag till ny detaljplan.
Det blå anger utvidgat industriområde. Den grå ytan är för förlängning av banan åt väster. Foto Bo Ju 2014.
Banan 07/25 var 2014 650x18m. Planerades bli 1199x23m.
NYTT 2019 Banan har förlängts till 800m, men samma bredd 18m.

Helikoptrar - Roslagens Helikoptertjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikopter (SAR)

I östra ändan av fältet finns tre hangarer för helikoptrar.
Två för Roslagens Helikoptertjänst och en för Sjöfartsverkets räddningshelikopter, SAR.
- Helikoptertjänst nya (år 2014?) och gamla hangar. Foto t.v. från deras Facebook-sida,   t.h. Bo Ju 2014:


Sjöfartsverket hangar för räddningshelikopter Augusta Westland 139. Vid mitt besök var ingen helikopter synlig,
så därför ett foto från Norrtelje Tidning som 2015 gjorde ett intressant reportage från en räddningsövning.
• "Ny helikopter ska rädda liv till sjöss", Norrtelje Tidning
- Foto t.v. Bo Ju 2014.   Foto t.h. Anders Sjöberg, Norrtelje Tidning.


Stockholms läns ambulanshelikopter flyttade sin bas från Mölnvik Värmdö kommun till Norrtälje flygplats
i september 2017. Orsakat av att vid Mölnvik har det byggts alltfler hus runtom helikopterplattan.
Utredning pågår om framtida placering. Norrtälje anses av en del vara lite för långt norrut i Stockholms län.

 

Gamla flygfältet i Norrtälje - Användes för flygfoto och målflyg

Norrtälje gamla flygfält anlades som AK-arbete. Kopia av handlingar finns hos Riksarkivet.
Nedan en karta baserad på ekonomisk karta 1952 från Lantmäteriets Historiska kartor.

Norrtäljefältet användes sedan av Lantmäteriets flygfotoplan och Luftvärnets målflygplan.
En bild ur boken "Norrtäljefältet". Hangaren är bevarad och används av Friskis&Svettis.


Hangaren finns kvar än idag och används nu av Friskis&Svettis som motionslokal. Foto Bo Ju 2014.

DC-3 som varit café! - NYTT: Flyttat till Norrteljeporten 2017

En gång stod en DC-3:a i stadsparken-Societetsparken och användes som café. Planet har renoverats och stod 2014 vid södra infarten mitt emot Hotell Roslagen.
Planet ser fint ut men är inte flygvärdigt p.g.a. att delar av kroppen varit uppskuren för caféet! Foto Bo Ju 2014.

Det finns flera gamla vykort med Konditori DC-3. Här ett skannat av Björn Henninsson, utlagt på turboatlars.se.
Gästerna kunde sitta i och invid flygkroppen och under vingarna. Det var mycket populärt, och många vill ha det tillbaka!
 

DC-3:an vid handelsplats Norrteljeporten, vid södra infarten. Foton från Publicinsta resp. Helge Hafstad:
 

Kartor idag

Översikt och detalj från Google Maps.
F=Fyr, P=Pythagoras industrimuseum, G=Norrtälje Gamla flygfält,
I=ICA Flygfyren Livsmedelshall, D DC-3, M=Mellingeholm flygfält.
   

Sevärt, länkarUppdaterad: 2019-08-11 Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.