• Simulatorer ESSN Norrtälje

ESSN Norrtälje,Mellingeholm flygplats i flygsimulator - X-Plane 11 och FSX

Scenerier för X-Plane 11 och FSX

Flygplatsen
Tredje största flygplatsen i Stockholms län, efter Arlanda och Bromma. Här finns Roslagens flygklubb, många privatplan, Roslagens Helikopterflyg och Sjöfartsverkets räddnings­helikoptrar (SAR).
- Mer info se • Länkar nedan.

Flygfoto, aktuellt, taget av Karl-Ivar Karlsson,
  som är ordförande i Mellingeholm Flygplats AB

Simulatorflygning
Riktiga piloter tränar främst nödsituationer i sim, men även t.ex. IFR-flygning och sid­vinds­landning. Det kan vara en fördel att träna från det "egna" flygfältet. De kan också låta sina nära och kära testa sim-flygning!

Vi amatörer kan prova på flygning och se var svårigheterna finns.

I simulator kan man även:
  - uppleva vackra landskap (ex Alperna), eller
  - studera historiska plan (ex DC-3), eller
  - lära sig "allt" om något modernt plan (ex A320)
  - utkämpa luftstrid mot andra piloter (VK1, VK2).
Datafiler för scenerier
Två vanliga och bra simulatorer är X-Plane 11 (XP11) och Microsoft Flight Simulator X (FSX).
  XP11 anses ha mer realistiska flygegenskaper än FSX, som också är rätt gammal (2006!) och kommer att ersättas av ny FS-version 2020.

XP11: Sceneri gjort av Bo Justusson, med standard-byggnader.   Installation: Kopiera katalog "ESSN Norrtalje" till "X-Plane 11/Custom Scenery".
• ESSN XP11, zip-fil
  (ver 2019b rättat Rwy 07/25, 800x18m, APAPI bort)

FSX: Sceneri gjort av Morgan Lindgren, med modellerade byggnader.
• ESSN FSX, MBL Dezign

Fler svenska flygplatser, se • Länkar - RBdesign

Jämförelse med verkligheten

Flygfoto ESSN: från video 2013.

- Klicka för större bilder! -
X-Plane 11 - Bo Ju

FSX - MBL


Flygning: 1. Träna landning och nödsituationer.

Starta är lätt, landa är svårt!
I verklig pilotutbildning ägnas mycket tid åt landningsträning.

För oss amatörer som bara flyger simulator är det lika svårt! Man ska sänka farten och sjunka ner ganska långsamt mot fältet, och samtidigt rikta in sig mot landningsbanan.

I simulatorn kan man först träna att landa på gräset vid sidan av banan, sedan lära sig sikta rätt.

  Äldre flygplan var gjorda för att landa på gräs, t.ex. Piper Cub, Stinson L5, DC-3, Junkers, och även Cessna 172!


Om banan, aktuellt se • RFK Fältinformation
- Rwy 07/25: 800x18 meter, asfalt, alt 15-40ft.
- APAPI är avstängda sedan några år.
- VOR Nortel togs bort av LfV år 2017.
Start-landningsvarv för övning, enl. RFK:s
  trafikvarv, som lagts för att inte störa boende.

  • Kartan i ny flik
Anm. Vanligaste formen på trafikvarv är 4 st 90°-svängar. Här ändrat för att minska ljudstörningar.
Träna nödsituationer i simulator
- Motorbortfall vid start:
  Man ska inte vända tillbaks till fältet, ty dit når man inte med glidflygning, utan man ska se efter lämpligt åkerfält, väg e.dyl. att nödlanda på. Spaken något framåt för att hålla fart i glidflygningen, undvik stall!

- Brand i motor:
  Mixture cut off, stäng bränslekranar, spaken framåt, nödlanda.
  Är det ett två-motorigt plan kan man kanske flyga vidare: kraftigt sidoroder­utslag mot snedvridningen, flöjla den stannade propellern.

Läs mer i FAA:s Flying Handbook, se • Länkar.

- OBS Behöver faktakollas. Rimligt urval? -


Flygning: 2. Gammaldags navigering - med optiska fyrar resp NDB.

Optiska flygfyrar, 1930-1940-talen

På 1930-talet anlades luftleder med optiska flygfyrar för främst nattpostflygets behov. Du kan ladda ner min zip-fil med fyrar för XP11 och installera i scenery-katalog, se sidan: • Optiska flygfyrar, XP11.

Du kan sedan flyga t.ex. ESSN - Norrtälje fyr - Simpnäs fyr - Mariehamn fyr.

Vill du flyga åt andra hållet, Stockholm-Jönköping-Malmö, så installera då även mitt dataset som stänger av gatubelysning, annars blir det för lätt med alla lampor längs vägar och i städer. Dessa fanns inte på 1930-talet!
Optiska flygfyrar och NDB-fyrar

• Kartan i ny flik
NDB-navigering, 1940-1950-talen

Runt Stockholm finns ännu 2019 fyra NDB-fyrar:
  - NDB Erken, 383 kHz, ERK   ·    · - ·    - · -
  - NDB Lena , 330 kHz, LNA   · - · ·    - ·    · -
  - NDB Corner, 388 kHz, COR   - · - ·    - - -    · - ·
  - NDB Nacka, 335 kHz, NAK   - ·    · -    - · -

Du kan då testa gammaldags navigering efter NDB-fyrar, säg ESSN - ERK - LNA - COR, och gärna åter samma väg, så undviker du det mesta av den moderna gatubelysningen.

Instrument: Före VK2 var det manuell pejling eller homing indicator. Först efter VK2 kom ADF i stor omfattning! Se min sida om • Radiopejling

 
Länkar / ReferenserSidan uppdaterad: 2019-08-11, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @