• Filmer ILIS 1936

ILIS 1936 - Andra Internationella Luftfartsutställningen I Stockholm

Stillbilder och text från en video som visats i Kunskapskanalen: "Sverige och Världsflyget".
Ursprung: SF Veckorevy 1936-06-18. Finns hos Kungliga Bibliotektet, se Svensk Mediedatabas: databasuppgift
Filmen finns tillgänglig för skolbruk via webbsidan: UR Access, Tidsresan, Sverige och världsflyget, till 2015-03-31.

Mina tillägg av länkar och info om flygplan markeras med: [ANM...]

Speaker 2010:
"Året är 1936. Det är tre år innan krigsutbrottet. På Lindarängen i Stockholm visas de allra modernaste svenska och europeiska flygplanen. Och med många militära förtecken."


[ANM. Lindarängens flyghamn fanns 1921-1952. Den stora hangaren är bevarad på Frihamnens område, men havsviken är igenfylld. Se:
• Lindarängen, wikipedia.

- Den vita hallen t.h. är den tyska hallen, se nedan.]
 
Speaker 1936:
Den andra internationella luftfartsutställningen i Stockholm är premiärklar.

Det är fem år sedan den första. Fem år av utveckling och framsteg som man då blott anade och hoppades på.

Tekniken utvecklas snabbt. Fem år är en rundlig tid för den moderna tekniken.
 
ILIS är invigningspyntat för besök av kungligheter och andra hedersgäster.  
På Lindarängens slip står nyttofågeln Sefyr (SE-FYR).

En rent svensk produkt som bör vara med här, även om den är lite missnöjd med overksamheten.

[ANM. Konstruerat av svenska ASJA, men bara tillverkat i ett exemplar.
Se: • SAAB-Veteranerna]
 
I tyska hallen står maskinerna tätt tätt. Där är flygplan för nytta och nöje, krig och fred.

Störst bland dem alla är Junkers trafikplan Schneekoppe [ANM. Ju-86].

En bjässe med två 760 hästkrafters motorer, som ger en hastighet om 365 km/tim.

Det är alltså ett ovanligt snabbt trafikplan.
 
För att minska luftmotståndet kan man under gång fälla in de stora hjulen i vingarna.

Det gäller bara att komma ihåg att fälla ut dem igen när man ska ner.

[ANM. Junkers Ju-86, civil version. ABA köpte ett ex. för att använda som postflygplan, men redan 1940 rekvirerades det av flygvapnet. Ju-86 i miltär version användes i Sverige som tungt bomplan B 3.
Se wikipedia.se:
• Junkers Ju-86]
 
Framför Schneekoppe står utställningens skönhet.

Ett fyrsitsigt gråglänsande flygplan, som kommer det att vattnas i munnen på varje flygbiten.

[ANM. Messerschmitt Bf 108 B, se wikipedia:
• Me.Bf108, på tyska
• Me.Bf108, engelska ]
 
Och vem blir inte biten av flygflugan efter att ha provsuttit den här kärran.

Bredvid lyxfågeln står en Gotha-maskin byggd för konstflygningens största påfrestningar.
 
Askania-Werke har en rikhaltig utställning av instrument för luftnavigering och teodoliter.

Bosch visar en gnistrande uppsättning magnet-apparater och annat elektriskt.

[ANM. Mannen vrider på cockpit-instrumenten för att visa hur de ändras när planet vrider sig.

Askania utvecklade tidigt instrument för blindflygning, t.ex. Wendezeiger = svängindikator. ]
 
Och Junkers motorfabriker har kommit med en sensation i form av sin 6-cylindriga radmotor för råolja.

En absolut nyhet i fråga om flygmotorer.

[ANM. Cylindrarna rör sig mot varandra. Råolja=diesel.]
 
Även utan motor tar man sig numera fram i luften.

Tyskarna är ju mäkta intresserade av den uppgiften, och detta är en av deras förnämligaste konstruktioner:

Segelplanet Rhönsperber.

[ANM. se Wikipedia.de:
• DFS Rhönsperber ]
 
Svenska flygvapnet visar ett av sina fina lätta bombflygplan av märket Hawker Hart.

Byggt på Malmslätt efter engelsk licens.

Maskinens ena sida är för åskådlighetens skull oklädd.

I övrigt är all föreskriven utrustning monterad.

[ANM. se wikipedia.se:
• Hawker Hart (B 4)
Nedre högra bilden från SFF Fotoarkiv. ]
 
 
Sparmanns ensitsiga övningsjagare ser både läcker och smäcker ut.

[ANM. Notera luftledskartan på väggen bakom. Den visade flygfyrar och hjälplandningsfält på leden Stockholm - Jönköping - Malmö. Högra fotot är från SFF Fotoarkiv.]
 
Och detsamma kan sägas om det två-motoriga engelska ambulansplan av typen Monospar som står parkerat bredvid.

I den välutrustade kabinen kan patienten få vård av läkare och sjuksyster.

[ANM.se wikipedia eng.
• GAL Monospar]
 
Fokker har hängt upp några modeller som nog tänder en farlig glimt i alla pojkögon.

[ANM. Fokker grundades 1913 i Tyskland, men flyttade 1919 till Nederländerna.
Se wikipedia eng.
• Fokker ]
 
Av Fokker-märke är också det här tvåsitsiga stridsplanet med en 20 mm kanon i propelleraxeln.

Finland visar ett övningsplan för fortsatt utbildning av militärflygare.

[ANM. Se wikipedia eng.
• Fokker C 10 (X)
• VL Tuisku ]
 
Och Polen ett bistert bombplan av ett fabrikat med flera zeta i namnet, som förmodligen uttalas som en nysning.

[ANM.•PZL.23 Karaz,wiki]
 
Om bomplanet verkade hårt och beskt så är i gengäld de engelska flygmotorerna rena rama gräddbakelserna.

Alla de finaste märkena är representerade med otroligt välputsade rad- och stjärnmotorer.
 
-  
Så nog har AGA-fyrarna fått åtskilligt att sätta reflexer i.

AGA ställer ut olika ljusanordningar som ska visa flygarna vägen. [ANM. Fyren roterar åt vänster, och vart tredje varv så vickar den fram och åter i flygledens riktning.

Utförlig webbplats om flygfyrar i Norden:
• justus.ownit.nu/flyg ]

 


[Anm. Bilderna t.h. är Tekniska muséets bevarade fyrar. Se sidan: • Bevarade fyrar o.plan ]
 
   
[ANM. Mitt i bilden syns en modell av masten som strålkastaren satt på.

Modellen liknar den som finns på Tekniska Muséet i Stockholm, som har använts för att visa modellplan.]
   
Oss visar fyrarna nu ut i solskenet där en talrik publik lyssnar till amiral Henry Lindberg och väntar på kungens invigningsord.

Där är flyggeneralen Friis med sina närmaste män.
 
Där är statsminister Hansson med ministrarna Wennerström och Leo.

Och där är kungen själv, omgiven av kronprinsparet och prins Gustav Adolf, prinsessan Sibylla, prinsessan Ingeborg och prinsarna Karl - senior och junior.
 
Jaha, saken är klar och ILIS 1936 är öppnad.

Kungen kommer för att se på det vi redan tjuvtittat på i förväg. Det är intendent Althin som är ciceron och han har det goda samvetets lugn inför den kungliga granskningen.

Den andra internationella luftfartsutställningen i Stockholm kommer att bestå provet.
 
Material från Tevearkivet.

UR - ur.se - Kunskapskanalen.

[ANM. Filmen producerades 1936 av Svensk Filmindustri (SF) för deras Veckorevy 1936-06-18. Redaktör och uppläsare: Gunnar Skoglund. ]
 

• Bilderna i originalstorlek, W=768 H=576, utan text o. Anm.

Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2011-09-08