• Flygfyrar • Teknik Bevarade

Bevarade flygfyrar och postflygplan

NYTT 2019 okt: 5a. Jönköping Airport, fyren renoverad och LYSER!
NYTT 2019 juli: 6e. Flygvapenmuseum, bevarad röd fyr - "mysterier"
NYTT 2015 mars: 5b. Skagsudde, flygfyrstrålkastare använd på sjöfartsfyr.
NYTT 2014 mars: 5a. Bevarad strålkastare på Jönköping flygplats Axamo.

Flygfyrar med strålkastare anlades i början av 1930-talet som hjälp för nattpostflyget. De ersattes kring 1950 av radiofyrar, men några fick fortsatt användning och blev bevarade. När de optiska luftlederna var som störst så sträckte det sig mellan de flesta huvudstäder i Europa.

Här en förteckning över bevarade optiska flygfyrar, och några postflygplan.

1. Norrtälje flygfyr - fungerar!

Den finns på sin ursprungliga plats på gamla vattentornet. Den har renoverats av Pythagoras Vänner och Roslagens Flygklubb, och är igång ibland - unikt!


Foto t.v. Eber Ohlsson, 2005.
Foto t.h. Nedtagen vid renovering 2009.

Fyrsida: • Fyr 143 Norrtälje

 
2. Norrköping flygfyr - med mast!

Den stod ursprungligen på berget vid Smedby strax söder om flygplatsen Kungsängen. Den har bevarats med mast och strålkastare, och finns nu i Oxelbergs­parken invid Luftfarts­verkets kontor.

Enda bevarade masten, dock lite avkortad.


Foto t.v. Magnus Bark.
Foto t.h. Krister Karling.

Fyrsida: • Fyr 107 Smedby, Norrköping

   
 
3.a Arlanda Flygsamlingar - fyrar

Det civila flygmuseet på Arlanda har en flygfyr som står utanför museets byggnad. På fotot t.h. syns att den har nummer 117, som var fyren i Feringe.

Museet har även en modell av flygfyr med mast, som jag ej fotograferat ännu.

Museet: • Arlanda Flygsamlingar
Fyrsida: • Fyr 117 Feringe

 

Foton: Bo Justusson,
2012-01-10
3.b Arlanda Flygsamlingar - postplan

Museet har cirka 30 civila flygplan, varav några typer som använts för postflyg:

Junkers W34 - ABA använde Junkers W34 för postflyget, efter Ju-F13 se nedan. Arlanda­samlingarnas W34 har dock inte tillhört ABA utan Flygvapnet. Notera fackverks­konstruktionen i vingen.
Lockheed Lodestar - Användes bl.a. för tidningsflyg på 1950-talet, se:
Fyrsida: • Fyr 117 Feringe-Tidningsflyg


Foton i färg: Bo Justusson,
och det S/V: Linjeflyg, via SFF-Forum.

 


 
4. Dalénmuseet i Stenstorp - AGA!

De svenska flygfyrarna gjordes av AGA, som utöver fyrar utvecklade en mängd olika avancerade apparater, t.ex. radio, TV, flyg­instrument, medicinsk utrustning. AGA leddes av Gustaf Dalén.

Foto t.v. Olika fyrar från AGA. Den grå är från F1 Västerås-Hässlö

Foto t.h. Linser för flyg- och sjöfartsfyr i Sveaborgs kyrktorn, Helsingfors.

Foton: Bo Justusson, 2012-09-07

Bo Ju: • Besök på Dalénmuseet - fyrar
Bo Ju: • Besök - AGA flyginstrument
Fyrsida: • Helsingfors flygfyr

Länk: • Gustaf Dalénmuseet - har många
        intressanta AGA-föremål.

 

5a. På Jönköping Airport, Axamo

2019 okt NYTT Flygfyren renoverad och står vid bagagebandet. - När detta rör sig så roterar och lyser fyren! Läs om renovering, invigning m.m.


År 2014:
Jonny Snell har tagit foton av en strålkastare som finns bevarad på Jönköpings nya flygplats Axamo, i ankomsthallen.

T.h. Detalj med nummerskylten, med nr 163, lite mystiskt ty det numret finns ej på luftledskartan 1944.

Glasöppningen upp till vänster hade olika färger för fyrarna - för identifiering! Här grön-grön

Foto från ankomsthallen 2014, fyren syns i bakgrunden.

År 2019
År 2014:


5b. Sjöfartsfyr Skagsudde, Örnsköldsvik
- har strålkastare från flygfyr


Har använts som angöringsfyr i farleden.
Foto taget av Esbjörn Hillberg, från Svenska Fyrsällskapets webbplats, 2014.

• Skagsudde fyrplats med flygfyrstrålkastare

 
nbsp;
6.a Tekniska museet, TM

TM har två flygfyrar. Foton ur deras arkiv. Objekt: TM39736 och TM28341.

Notera att de har lite olika bottendel. Den vita med låg sockel användes bl.a. vid Flygvapnets flygplatser, jfr. sidan om
• Dalénmuseet, fyrar.

Den gula med hög sockel användes på fyrlederna med växellåda som ger fram- och återgående rörelse vid luftledens kurs.
Mått: Höjd 190 cm. Vikt 500 kg.

Foto längst t.h. Bo Justusson vid TM flygfyr den 2010-08-09. Anm. TM flygutställning har sedan varit undanställd. Oklart när åter.

Lamporna från LUMA, 7 st, är på 1500 Watt, spänning 55 Volt.
6.b Tekniska museet - fyrmodeller

TM har två modeller av flygfyrar med mast. Objekt: TM40295, TM12164. De är från AGA, Lidingö. Foton ur TM arkiv.

TM40295: Modellens mast är 220 cm hög.
Verkliga master var 20-30m. Vikt med platta 34 kg.

På en skylt på plattan står: "Modellen tillverkad av N. Mollberg. Lidingö år 1944."

Fyren gav blink var 5:e sekund. På markplattan illustreras den fram- återgående rörelsen längs fyrledens huvudlinje, vilken gav tre snabba blink för piloten om han låg på rätt linje (med några varvs mellanrum).

Foto längst t.h. I TM flygutställning stod modellens mast invid ett antal modeller av flygplan från 1930-talet. Foto Bo Justusson, 2010.6.c Tekniska museet - fyrmodell 2

TM12164: Modell i skala 1/10 med en platta och två olika master. Den mindre masten är 164 cm hög, den högre är 204 cm.
Plattan är 150 cm i sida, och 33 cm hög.
Modellen väger 37 kg, och är från AGA.

I en film från ILIS 1936 skymtar en flygfyr och en modell förbi, som liknar de som TM har, se bilder på sidan: • ILIS 1936. Bilder ur film.

 
6.d Tekniska museet - postflygplan

Junkers F13 använt av ABA 1924-1934, ofta för postflyg. Foto TM Stora hallen.

Mått: Längd 11,5 m. Vingbredd 17,2 m. Vikt 1,7 ton. Lastförmåga drygt 2 ton.

För postflyg användes senare Ju W33/34 som liknade F13, men hade starkare motor och något större kropp.

Även flermotoriga plan användes på 1930-talet: Ju G 23, Ju 52/3m, Ju 86.


Länkar:
  • Tekniska museet, TM
  • TM Arkiv, sökning på Digitaltmuseum
  Objektsidor, med detaljerad info:
  • TM15440 - Junkers F13.
  • TM28341 - Flygplatsfyr.
  • TM40295 - Flygfyr, modell.
  • TM40295 - dito, med flygplansmodeller.
  • TM12164 - Flygledsfyr, modell-2.


 
 
6.e Flygvapenmuseum - Mystisk röd flygfyr

Flygvapenmuseum (FVM) har en bevarad flygfyr. Den är rödmålad och av typen som användes längs luftleder, medan FV egna angöringsfyrar inte hade växellåda, se • FV fyrar

Jerker Rosenqvist från Jönköping besökte FVM den 1 juli 2019 och tog fina foton. Han såg att den först varit gulmålad och sedan rödmålad. På främre glaset fanns en extra vågrät lins, som nog böjer ljuset nedåt.

FVM hade ingen tillgänglig uppgift om varifrån fyren kommit och när.

Det kan ha varit en av de fyrar som användes av sjöfarten vid • Björn och • Skags udde.
De var rödmålade. Den extra linsen var kanske till för att fartygen skulle se ljusstrålen även nära den höga fyren.

FRÅGA: Någon som vet mer?

• Svenska fyrsällskapet - har fakta om sjöfartsfyrarna, länk till Skag.
FVM-foto:   - Klicka för större bilder -
Ovanliga egenskaper:
"Modern" el-anslutning, på lastpallen:


Främre glaset har en vågrät extra lins:

  Jerkers foto.
Extra linsen, sedd framifrån:
Jerkers foton: Det inre av nederdelen. Tre släpringar.
Nummer:
Det står inget nummer på överdelen av fyren. Det brukade det göra på de civila luftleds-fyrarna.

Inne i fyren står tillverkningsnummer AGA 16599,
och ett nummer i en inspektionslucka.
Jerkers foton:

7. Bevarade mastfundament
De flesta flygfyrar hade master och för dessa finns idag endast fundamenten kvar. - Ett i mitten för masten, och tre runtom för stagen, se • Fyrsidorna.

  
8. Bevarade betongtorn
I några fall användes betongtorn för fyrarna och fem har bevarats. Fyrsidor:
  • Fyr 134g Torslanda, Göteborg
  • Fyr 144 Simpnäs, på leden mot Finland
  • Fyr F03 Kumlinge, Åland
  • Fyr F04 Perkala, Iniö, Finland
  • Fyr F05 Artukainen, Åbo, Finland
För fotografer, se sidorna.
 


 
9. Finland och Danmark

Finland - En strålkastare av typ Pintsch finns vid flygmuseet vid Vanda flygplats, Helsingfors. Foto: Juha Klemettinen.

Danmark - En vackert röd strålkastare finns bevarad på Kastrup i TL-terminalen. Foto: Poul Broholm, som var med och räddade den.

Fyrsidor:
  • Om Pintsch flygfyr
  • Fyr Sviby Kasberg, Mariehamn
  • Fyr Amager, Ullerup, vid Kastrup -
    - bl.a. om räddningen.

 
10. Bevarat postflygplan Junkers Ju-52

När mängden post ökade på 1930-talet började ABA använda Junkers Ju-52 för nattpostflyget.

Det finns en Ju-52 bevarad hos Svedinos i Ugglarp, mellan Halmstad och Falkenberg:
• Svedinos Bil- och Flygmuseum

Det finns flera flygvärdiga Junkers Ju-52/3m t.ex. D-AQUI hos Lufthansa.
• Airworthy Ju52s, Wikipedia

Se även min sida • Radio och pejl i Ju-52.

 

T.v. Svedinos Junkers Ju-52, deras foto.   T.h. "Tante Ju" D-AQUI, foto Günter Pilger.

 
 Uppdaterad: 2019-07-22, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.