• Radiofyrar Kortvåg

Vilken frekvens?

1. Långvåg för pejling ⇒ Kortvåg för stora avstånd ⇒ Idag UKV och satelliter

a. Ultrakortvåg Dessa vågor reflekteras inte, så det behövs "fri sikt" mellan flygplan och radiostation. De används idag för radiofyrar, radio­kommunikation och även närpejling.

b. Kortvåg Vågorna reflekteras i Jonosfären och man kan få kontakt på långa avstånd. Användes tidigt inom flyget och sjöfarten, se här nedan.

c. Långvåg Vågorna följer jordens krökning en del. Fungerar bra för pejling, sedan 1920-talet.

Anm. Inom tidig rundradio användes LV,MV med höga antenner och starka sändare. Idag UKV/FM.
se mina sidor • Karlsborg Radio, • Spånga Radio
 

2. Kortvåg mellan markstationer

I romanen "Postflyg Syd" skriver Antoine de Saint-Exupery om en flygning från Tolouse till Cap Juby i västra Afrika, på 1920-talet. Därifrån gick posten över till Sydamerika först med båt, men senare med flyg. Boken skildrar flygningen och radioförbindelser mellan markstationerna.

"Radiotelegrafisten överlämnade äntligen ett telegram. Två master som reste sig i sanden förenade oss en gång i veckan med yttervärlden. Toulose talade, Toulose avgångsstationen, avlägsen gudom."

"Jag sätter mig och tar på mig en hörlur och råkar in i en fågelbur alldeles full av fågelsång. Så många röster i rymden som jag trodde var öde."

Romanen handlar om hur piloten Bernis misslyckas i sin kärleksförbindelse med Geneviève. Kanske har han på sina långa strapatsrika flygningar blivit alltför hård för att klara normala mänskliga relationer. - Översättning av Gunnar Ekelöf !
 
Cap Juby med KV-master, postflygplan Bréguet XIV. På frimärke från Chad.

3. Göteborg Radio för sjöfarten - Kortvågsexpedition i Onsala

Bilder från Lars Henriksson.
Längre ner finns detaljbilder för de olika delarna.

- T.v. inställning av sändarfrekvens och antennriktning. Kartan visar olika sektorer.

- Mitten upptill: Tavla med förinställda frekvenser för alla Sveriges fartyg.

- Mitten nedtill: Radiomottagare, typ Hammarlund SP-600. Den högra, en SP-400, är reserv.

- T.h. Linjesida. Telefon, telegrafi och radio inom Sverige, till rederier och Sjöfartsverket.

- På bordet: Telegrafnyckel och högtalare för medhörning. För första klass telegrafistcertifikat krävdes 130 tecken/min.

- Skrivmaskin: Vid mottagning skrev man ner direkt på skrivmaskinen!


Göteborg Radio hade sändare i Vallda, med antenner längs tre ben i 120° vinklar, vilket gjorde att man kunde rikta sändningarna.

Mottagare fanns på annan plats, i Onsala, för att inte störas av sändarna. Telegrafiexpeditionen var bemannad dygnet runt, och skötte kommunikation med svenska fartyg över hela världen.
Huvudmottagare Hammarlund SP-600:
Riktningssektorer för antenner:
Telegrafnyckel och högtalare medhörning:
Tavla med frekvens-knappar för alla svenska fartyg:

4. Idag dominerar UKV och satelliter. Radiohistoria finns på fina muséer.

- Flyg - Inom flyget används idag UKV för kommunikation mellan flygplan och flygledare, och även för de riktade VOR radiofyrarna. NDB-fyrar på långvåg finns kvar, men för pejling används även UKV. Framtiden verkar bli GPS via satelliter och DME som reserv.

- Sjöfarten använder idag satellit­kommunikation. Göteborg Radios sändarstation i Vallda är nedlagd, och dess byggnad sorgligt förfallen. Men Radiomuséet i Göteborg har sparat mycket utrustning och historia.

- Rundradio från Sveriges Radio sändes förr på långvåg coh mellanvåg, t.ex. Motala radiostation som var starkast i Sverige. SR hade utlandssändningar via kortvåg. Idag är LV, MV, KV alla ersatta av UKV (FM) och Internet-radio.
 
Länkar till muséer och föreningar

• Försvarets Historiska Telesamlingar

• Arboga Elektronikhistoriska Förening - FV 1945-

• Veteranklubben ALFA - Standard Radio, Stansaab,...

• Radiomuseet i Göteborg - sjöfartsradio

• Rundradiomuseet i Motala

• Grimeton radiomuseum


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2014-01-14