• Radiofyrar Kullen - fyr, NDB, DGPS.

Kullen - Sjöfartsfyr, NDB för flyg o. sjöfart, DGPS - Foton


NYTT 2022-03-30: NDB-signaler, foto linser
Kullens fyr ligger vackert på Kullaberg i NV Skåne. Det är en gammal fyrplats med intressant utveckling.

Historik - för mera se • Länkar bl.a. foton 1900, linser

1563: Ett stentorn för koleld byggdes 1563. Men fyreldar lär ha funnits där långt tidigare.
  Under kommande århundraden byggdes nya torn och fyrljuset förbättrades.
1900: Nuvarande fyrbyggnad blev klar år 1900. 78,5 m över havet,
  3,8 MHefnerljus, ljusstarkast i Skandinavien. Linser, foto nedan.

1936: NDB-fyr för sjöfart och flyg sattes upp 1936, frekvens 344kHz, id KK.
  Den första antennen var av T-typ och hängde mellan fyrtornet och en mast.
  Närmaste radiofyrar för sjöfart fanns på Vinga fyrskepp och vid Falsterbo fyr.
  Närmaste optiska flygfyrar fanns vid Svedberga kulle och vid Varan, Torekov.

1956: NDB-fyren ändrades 1956, för flyg o. sjöfart. Nu angiven på flygkartor.
  Ny radiosändare, med en ren mastantenn. Samma frekvens 344kHz, KK.
1967: Id ändrades till KUL.
1996: NDB fyren "tillfälligt" avstängd, inför DGPS-utbyggnad.
1998: DGPS-sändare klar, och NDB-fyren permanent indragen.
2016: De 675 kg kvicksilver som den roterande fyren vilat på sedan år 1900,
    ersattes av kullager!
Flygkarta 1955. NDB Kullen KK 344 kHz

Antenner

NDB-antenner Foton visar att den första antennen var av T-typ,
dvs tre vågräta trådar kopplade ihop med en lodrät som matades från sändaren.
Foto t.v. 1946, från fyr.org. Tavlan t.h. var en signaltavla för sjöfarten.   -   Foto t.h. 1939 Nordiska museet.


Foto 1965. Antennen har ändrats till enkelmast, notera den isolerade mastfoten.
Antennen står nära fyrhuset, på samma plats som idag.
Foto t.v. NDB-mast 1965, foto abandowest.wordpress.com.   -   Foto t.h. DGPS-mast 2016, foto BoJu.

 
NDB signaler
enligt Svensk Fyrlista 1946 och 1965.
NDB start 1937 med signaler för sjöfartens behov.
NDB ändrad 1956, för både sjö- och luftfart. Mer kontinuerliga signaler.

DGPS Kullen
- Mottagarantenner på fyrtornet, tre vita diskar. Sändarantenn i toppen på masten t.v.
Differentilell GPS - Referensstationer tar emot GPS och jämför med sitt exakta läge,
differensen sänds ut och tas emot i GPS-mottagare för att få exaktare läge. Foto BoJu 2016


DGPS Referensstation - Princip för referensstation för DGPS. Bilder från www.wsv.de resp. www.mx-marine.com
  Sverige har 11 DGPS-stationer för sjöfarten (2016). Ger noggrannhet på 1 meter.

Kartor med läge

Översikt och detalj från Google Maps.
K= Kullens fyr,   G= Gregers backar (flygolycka 1953),   M=Mölle, by the sea.
 
 

Fantastiskt flygfoto över Kullaberg, från nordväst

Utställt utanför Naturum, taget av Bertil Hagberg, Sesamphoto. DVD-bildspel se länkar nedan.
- I nedre delen ser man Kullens fyr (där vägen slutar).
- Ovanför syns Mölle golfklubbs gröna fairways.
- Längs norra och västra sidorna syns de branta och farliga klipporna.
- Upp till höger Mölle tätort med sina vita badhotell.
- Till vänster om Mölle syns höjderna Gregers backar och Håkull (188m)

Länkar

 
Mer historia om Kullens fyr

Linssystemet till nya fyren 1900, leveransfoto från Barbier & Renard, Paris.
Foto från Sjöhistoriska museet, via digitaltmuseum.se.   T.h. tornet med linser idag, BoJu
.

Den gamla fyren omkring år 1900, från fyr.org.


Den allra första fyren var en papegojfyr: en enkel lyftkorg av järn med en öppen eld. Det finns en replik idag vid Kullen.
I bakgrunden syns mätstation och antenn för väderobservationer. Foto Bo Ju 2016.


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2022-04-02