• Simulatorer Brandflyg

Brandflygplan - Släcka skogsbränder med vattenbombning - Simulatorer

Innehåll:   Översikt |   Videor |   Flygplan |   Organisation |   FireFighterX sim |   Sim-flygplan |   Länkar

    NY webbsida  27 juni 2023: Flyg och Skogsbränder2023
    Nytt  6 aug 2019: Flygrevyn 2019/4 om brandflyg
    Nytt  5 juli  2019: MSB:s planer 2019-2021
    Nytt 26 juli 2018: Kartor, satellitbilder.   Turkiet bistår med CL-215, se Organisation: Turkiet.
    Nytt  4 aug 2018: Pilotfilm inifrån cockpit i Air Tractor AT 802F, se Flygplan.
    Nytt  8 aug 2018: MSB Flygcell för planering av flyginsatser, video, se Organisation.
 

Brandflyg i Sverige 2014 och 2018 - för spaning och bekämpning

Verkligheten
Vid skogsbränderna i Sverige år 2014 och 2018 användes flyg för vattenbombning och spaning.

Flygplanstyper var helikoptrar av olika modeller med vattensäck typ "Bambi bucket", och
amfibieplan Bombardier 415 från Italien, Frankrike, vilka fyller på vatten genom lågflygning - scooping. Från Portugal Air Tractor AT-802F.

För spaning: civila plan (brandflyg), helikoptrar, drönare, och satelliter.

Taktik: Då nya bränder upptäcks vill MSB snabbt gå in med vattenbombning från flyg. Det begrän­sar spridningen, Sedan är det brandmän på marken som släcker.

 
Simulering
Brandbekämpning med flyg kan simuleras i dator. För FSX, P3D finns flera versioner av Canadair / Bombardier CL-215, 415 och Air Tractor 02F.

För brandsimulering och släckning finns Firefighter X FFX, och flera mission-program.

Tips:
  1) Läs om flygplan för vattenbombning, nedan.
  2) Kolla videon för Firefighter.
  3) Ladda ner och flyg brandflygplan i FSX.
  4) Slutligen: Köp och kör FFX och ev. AIX.
 
Anm. från en statistiker:
Ofta anges bränders storlek i hektar,
  1 ha = 100x100m.   100 ha = 1 km2.
  10 000 ha = 100 km2 = 10x10km.

År 2014 brann 14 000ha =140km2 i Västmanland.
År 2018 brann 24 000ha i juli. Fyra stora bränder och många mindre.

Skogsmark kostar: 20-200tkr/ha, 2-20mkr/km2.
140 km2 á 5 mkr blir 700 mkr - storleksordning!

Sveriges yta är 440 000 km2, halva är skogsmark.
- Tänk om det blir mycket större bränder!
- Sverige behöver mer brand­bekämpnings­flyg!

- 2018-08-07 Regeringsuppdrag till MSB att utreda förstärkt brandsläckningsflyg.

- 2018 aug: Rekordstor brand i Californien 115 000ha, i Mendocino National Forest.
 


Videor, kartor, 2018

Videor: Många bra från SvT!
• Följ med in i de italienska flygplanen,
  SvT Örebro juni 2018    

(• MSB om var de inhyrda planen använts olika dygn, från basen i Örebro. - avslutades 31 juli)

Karta Brandområden 16-23 juli 2018, från TT:


  - Klicka för
  större bilder!
 

Fler SvT-videor. Hoppas länkarna funkar!

Italienska flygplan vatten­bombade i Hörnefors,
  SvT 17 juni 2018, film Patrick Trägårdh.

• Här tankar brandflyget vatten i Särna,
  SvT 23 juli 2018, film Pia Fjätvall.

• Fyra plan användes i Ljusdal, Kårböle,
  SvT Gävleborg, 20 juli 2018.

• Brandflyg, civila plan,
  SvT Väst 20 juli 2018.

• Trängslet artilleri-skjutfält, Räddningsledaren,
  SvT Dalarna 18 juli 2018.
 
Satellitbild från Metria, Sentinel2-satellit
Brandutbredning Kårböle-Ängra, 16-19 juli 2018
  - Klicka större   eller   • Ännu större i pdf


ESA satellitbild Lillåsen, Härjedalen kommun
2018-07-20, 20km S Sveg, 6 km V Fågelsjö:


- Klicka för större bilder!


MSB:s planer för 2019-2021

2019
MSB har avtalat 10 helikoptrar för snabbinsats,
- insatstiden kan sänkas till 90 minuter.
Beställs via MSB Beredskap - TiB

Behövs ännu mer så kan MSB anlita fler civila hkp, försvars­makten och EU.
2020-2021
För 2020 vill man upphandla brandflyg med mindre propellerplan.

För 2021 se på behov av större plan och central nordisk samordning.
Referenser
• MSB: Skogsbrandberedskap 2019
• Utredning om bl.a. flygkapacitet, 2019-02-14
  - pdf, se kap 5, 6.  (• sparad pdf)
• Vägledning i skogsbrandsläckning, 2019
  - pdf se kap 10.  (• sparad pdf)


Flygplan för brandbekämpning

Canadair CL-215, Bombardier 415
Canadair CL-215 tillverkades 1967 till 1990, totalt 125 exemplar.

Bombardier 415 (CL-415) "Superscooper" tillverkades 1993 till 2015, totalt 95 exemplar.

CL-415 har samma grundkonstruktion som CL-215, med modernare cockpit, förbättrad vinge, något starkare motorer.

Tillverkningen flyttades från Canadair till Bombardier, men lades ner år 2015. Dock finns licens nu hos Viking Air, som producerar reservdelar och moderniserar äldre plan. Alla tre företagen i Canada.

Planen kan ladda in 6 kubikmeter vatten på 12 sekunder vid lågflygning över en sjö, skopning.
De används främst i Canada, USA och länder runt Medelhavet, se nedan.
Info om flygplanen, Wikipedia

• Bombardier 415, Wiki på svenska,
  - aktuella och bra fakta!

• Canadair CL-415, Wiki eng.

• Canadair CL-215, Wiki eng.

CL-415 från Italien som skopar upp vatten, foto Wikimedia, signatur Horticultural marxist, här något beskuret upptill o nedtill. - Klicka större!

Bombardier 415 från Frankrike som vattenbombar, foto Gérard Joyon 2006, Wiki. - Klicka större!
Air Tractor AT–802F Fire Boss, US

Grundversionen AT-802 är ett besprutningsplan. Version AT-802F är försett med pontoner och vattentank om 3 kubikmeter. dvs hälften av vad CL-415 kan lasta, men AT-802F är avsevrt billigare och flygs av en pilot.

Nytt 4 aug • Portugisiska AT 802F - Piloten Eder Navacerrada film inifrån cockpit! - SvT Örebro,   (•backup,mp4) - 1 min.

• AT-802F Fire Boss: Amphibious Scooper Air Tanker
• Air Tractor AT802F, Wiki sv.
• Air Tractor AT802 , Wiki eng.

Planet används i Europa av bl.a. Italien, Spanien, Portugal.
   

   
• Brandchef i Örebro: "Kan passa Sverige"
• AT-802F vid Lockhyttan, Orebro Tribune


Helikoptrar med "Bambi Bucket"
Vattenbehållare som tar t.ex. 1-2 m2 vatten (1-2 ton vikt), när de sänks ner till vattenytan så viker den sig och dess botten sjunker varvid vatten fylls på. Töms med ventil i botten.
• Brandtunna. Wiki sv.
• Helicopter bucket, "Bambi Bucket". Wiki eng.

Foton: t.v. en Black Hawk helikopter med Bambi Bucket år 2007, fotograf Helen Miller, US Army. Från Wiki eng. t.h. från Fjällflygarna Facebook. - Klicka större!Skogsbrandflyg i Sverige
Länsstyrelserna ansvarar för spaning efter skogsbränder, skogsbrandflyg, vilket genomförs bl.a. via flygklubbar. MSB fördelar anslag för verksamheten.

• MSB om Skogsbrandflyg, mycket info om Hur man ansöker, men lite om vad som görs. Man får nog kolla hos varje länsstyrelse...

Räddningsorganisation, Brandflygplan

Sverige

- Räddningsverket fanns 1986-2008. Därefter kommunalt /regionalt ansvar och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som främst har en samordnande funktion.

  Helikoptrar som används är från civila företag och från Försvaret (Hkp 16 Black Hawk. Hkp 14 i Trängslet, dt.se), som dock inte ska planera in brandskydd och inte får extra anslag om man deltar. Sjöräddningens helikoptrar har ej lastkrokar som kan bära vattensäckar.

  • MSB webbplats

  • Wiki om MSB


Nytt 8 aug 2018 (MSB Flygcell planerar flyginsatser)
samarbete MSB, Sjöfartsverket, Försvarsmakten.
  • Youtube-video
Andra länder:

Frankrike: Sécurité Civile, Wiki eng.
  Har 12 st. CL-415.

Italien: Protezione Civile, Wiki eng.
  Har 19 st. CL-415. 6 st. CL-215, 10 st. AT-802A. Flygs av SOREM: • SOREM, Wiki sv. - Mer info?

Portugal - Fire fighting, Pilot mag. 2018
  Har 2(?) CL-215, 7 st. AT–802F.

Turkiet, Gökçen Aviation
  Har 9 CL-215. Ska bistå, enl. MSB 26/7.
EU-samarbete

Inom EU finns samarbete för räddnings­operationer. Sverige har fått hjälp:
År 2014 med 2 brandflygplan typ CL-415.
År 2018 med 4 plan CL-415, 300 brandpersonal, och brandbilar. EU:s största insats!

• EU ECHO, Civil Protection and Humanitarian Aid Operations med bl.a.
• Emergency Response Coordination Centre
ERCC, som prioriterar insatser.

 


Simulering av brandbekämpning

A. Firefighter X

Program som genererar skogsbränder, lägger till vattenbombning, och möjligt AI-flyg.
Bilder från • VIDEO FirefighterX (FFX) plus AiTrackerX (AIX) - Se den! Illustrativ!
Firefighter X webbplats,   firefighterx.weebly.com

Firefighter X Videos

Köp Firefighter X för nedladdning hos:
• SimMarket - Firefighter X, pris 18 euro.
• FSPilotshop - Firefighter X, pris 19 dollar.
1. Starta FSX och aktivera FFX.
2. Välj flygplan, här CL-215

3. Aktivera AI-plan i FFX

4. AiTracker - välj flygplan att följa

5. AI-planet vid branden


B. Flygplan för FSX,P3D och X-Plane 11


a. Canadair / Bombardier CL-215 och CL-415 för FSX,P3D av Massimo Taccoli. freeware.

Bildexemplen från FirefighterX har gjorts med denna.

Ladda ner:
• SimViation free download page: CL-215,415
File sizes 79MB och 77MB. Nedladdning tar 26 min/fil, men man kan köpa snabbare för 20$/år.

Anm. Flightsim.com file library har dessa i en tidigare version. AVSIM verkar ej ha dem.
b. Canadair / Bombardier CL-215 och CL-415 för FSX,P3D av Roland Laborie
simmarket.com pris 27 euro per plan.
Köp:
• SimMarket - R. Laborie program
  CL-215 för FSX,P3D.
  CL-415 för P3D4 enbart, troligen vissa effekter möjliga enbart i P3D!

Anm. Repaints bl.a. på Fligthsim.com.

   

c. Air Tractor 802
- FSN Development Group, AT 802F, fr FSX freeware

- Abacus Software AT 802, för FSX 2004

Download, Köp
• Air Tractor Fire Boss, download page at simviation.com, freeware, 110MB
- Finns även ett Columbia scenery, med hangar, fuel station, 3 fires m.m. 9MB

• Abacus Software, AT 802, 10 dollar

   
   

d. X-Plane 11 Bombardier CL-415
- Super Scooper, from Laminar Research, XP11 freeware

- Previous default aircraft in XP8,9,10
- Basic model. Several functions not working.

Download
• Bombardier CL-415, forums.x-plane.org, freeware, 13MB

 
 

 
Länkar / Referenser

Fakta är hämtade främst från Wikipedia, se länkar ovan!


Sidan uppdaterad: 2019-08-06, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @