• Flyg • Simulatorer Brandflygplan 2

Del 2. Skogsbränder och brandflyg i Sverige 2023

Innehåll: Erfarenheter 2014,2018. | Spaning-Brandflyg | Brandorsaker och 5 bränder | I simulatorer | Skopande plan | Länkar |
  Se även mina sidor • Del 1. Brandflygplan 2018-2019 och • Del 3. Skogsbrandflyg juni-juli 2023.

Erfarenheter 2014,2018. Förändringar

Skogsbränder 2014, 2018
Branden i Västmanland år 2014 var den största sedan 1950-talet - täckte 13 800 hektar, 138km2. Den startades av gnistor från en skogsmaskin på ett kalhygge. Det tog lång tid för brandbilar att hitta rätt. Branden spreds snabbt i det varma torra vädret med kraftig blåst.

- Brandbilar och personal från många stationer anlitades.
- Det tog tid att få fram helikoptrar med vattensäckar.
- Man fick hjälp av brandsläckningsplan från Italien och Portugal,
  typ Bombardier 415 och Air Tractor 802.

- År 2018 var det också mycket varmt och torrt med flera stora skogsbränder, totalt ca 25 000 ha, 250km2.

- År 2023 förväntas bli torrt och varmt. Blir ett test av nya systemen!
 
Förbättringar, beslutade av MSB
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap • MSB

- Spaning med plan från flygklubbar "Brandflyg",
  och värmekännande satelliter.

- Snabb insats av helikoptrar för att bromsa ytspridning.
  Avtal för 10 hkp med vattensäckar, med • HeliAir.
- Skopande plan, 4st Air Tractor A802F köpta, sköts av • SAAB

- Tidig insats från många brandstationer är avgörande.
- Drönare används för att lokal spaning på bränder.
- Skogssläckningsutrustning i 24 depåer med tre containrar i varje.
- Jordbrukares gödselspridare för vattentransport och brandgator.
 
Efter branden i Västmanland 2014. Allt fick huggas ner.
foto Holger Ellgaard, Wikimedia
MSB-SAAB fyra Air Tractor, stationerade i Skavsta, 20 juni 2021,   (SE-MHM, SE-MHN, SE-MHO, SE-MHP) foto SAAB

 

 
Flygklubbarnas Brandflyg - ses i flightradar24

Länsstyrelser kan avtala med flygklubbar om skogsbrandspaning, s.k. Brandflyg. I varje plan finns en pilot och en spanare.

Bilden t.h. visar flygrutter via GPS och • flightRadar24.
Rutter för tre plan över Dalarna, som jag lagt samman i en bild.
De täckte in hela Dalarna den dagen, 2023-06-14.

  - Klicka för större bilder! -

Drönare används av markpersonal för lokal spaning.

 
Några skogsbränder 2023 - med olika brandorsaker

Brandrisk: Hyggesverksamhet
- Gnistor då skogsmaskiner slår mot stenar, kan starta en brand.
- Även kontrollerad hyggesbränning kan spåra ur.
-
Skogsbrand på hygge vid Nitta utanför Ulricehamn, 2023-05-10. Foton ur SvT-video.

Jordbrukares gödselspridare användes för vattentransport.

Flygrutt för Air Tractor mellan brandområdet vid Nitta och Sämsjön för skopning av vatten. Syntes denna gång i FlightRadar24.
MSB-SAAB:s plan: först SE-MHM, senare SE-MHO, SE-MHP i par.


Anm. flightradar24 är en privatorganiserad avlyssning av det officiella GPS-systemet, ADS-B. Har lite varierande täckning.
• flightradar24, Wiki
Norberg
Brand vid Målarberget öster om Norberg. Den startade 23 juni 2023, och släcktes, men flammade upp igen 27/6. På marken inringades med vattenslangar, i luften helikoptrar och skopande plan. 8 hektar.

HeliAir hkp vid släckningen, ur • video från HeliAir, via SvT.

flightradar24 - Air Tractor, 27 juni 2023

Brandrisk: Oförsiktighet med eld
- Privatpersoners grillning, eldning, cigarettrökning.
- Extremfall är pyromaner.
 
-
Brand vid Galtsjön, Ronneby, den 2023-06-13.
Startade nära en vandringsled, men brandorsak ej fastlagd.
Svårtillgängligt med fordon, och två helikoptrar med vattensäckar, bambi buckets, sattes in. Foton ur SvT-video.
Eftersläckning görs generellt av markägare. Alltid från marken.
Här private ägaren som förlorade 5 hektar 15-årig granplantering.
 
Brandrisk: Blixtnedslag vid åska
- Blixtar kan antända skog och byggnader.
- Bara ibland släcker åskregnet skogselden.
 
-
Många åskregn och skogsbränder i Norrbotten i juni 2023.
SMHI Radar och blixt 19 juni.     Skogsbränder 18 juni, SvT.
Obs Olika datum för bilderna.

Brand vid Sorsele, Norrbotten, den 13 juni 2023. Sju hektar.
  Låg långt från väg - både helikoptrar o. skopande plan användes.
  Två vänstra foton av Micke Keepon, högra ur SvT-video.

Brand i Gällivare-trakten, Norrbotten, den 19 juni 2023.
Brand i Muddus nationalpark 19 juni fick brinna ut på egen hand.

Lycksele - Två MSB Air Tractor var stationerade i där i juni.
  Hemfärd från brandplatserna syntes i flightradar24.
  Stora avstånd i Norrland! Gällivare-Lycksele 300km,
  tar ca 1:10 tim vid fart 140kts, 260km/h.
  Och från Gällivare till Treriksröset är det ytterligare 200km.
 


  - Klicka för större bilder! -
Brandrisk: Järnväg, bromsgnistor
- Kärvande bromsar kan ge gnistor och bränder längs långa sträckor.
 

- Åtgärder bl.a. värmeavkännare.
Ljusdal 14 juni 2023
På en sträcka om 12km fanns flera bränder längs järnvägen norr om Letssjön, nära Tallåsen i Ljusdal. Total yta 150 hektar, 1.5km2.

Ganska långt från vägar, som så ofta är fallet med järnvägar.
Personal från flera brandstationer, och helikoptrar.
- Foto Rebecca Olsson


År 2018 var det en mycket större brand i Ljusdal:
  9 500 heaktar, 95km2.
 
Släckning från marken - oftast största delen av insatserna
 

.
Brandpersonal som arbetat vid branden längs järnvägen i Ljusdal, - foto Lari Honkanen SvT.
 
Extra skogsbrandsutrustning. - MSB har 24 depåer
med 3 containrar i varje: 23km slang per depå!

 
Flygsimulator

Nuläge i sim 2023
Brandsläckningsplan finns som addon för FSX, XP11
FSX har addon med brandmodellering: FireFighterX.
 
För MSFS 2020 finns: • CL 415 hos SimMarket.

Mer info på min sida
• "Brandflygplan 2018-2019":
 
Kommande Microsoft Flight Simulator 2024
Programmet ska ha nyaste grafikteknik.

Olika flyguppgifter ska ingå - brandsläckning, puderflyg, segelflygning, helikoptrar till oljeplattformar och för byggnation, racertävling, ballonger,...

• MS Intro-sida med video

Anm. Det kan vara att Microsoft köpt in modeller och flygplan från andra utvecklare. Jfr DC-3.
  Brandmodellering i MSFS 2024

  Bombardier 415, brandsläcksplan

 
Jämförelse av Air Tractor A802F, Bombardier 415, och helikoptrar

Air Tractor AT-802F Fire Boss


En motor och en pilot.
Kan skopa upp 3 kubikmeter vatten.

Motor: 1600 hk, Max starvikt: 7 300kg, Spännvidd: 18m,
Marschfart: 149 knop/275kmh, Räckvidd: 1300km.

Från början ett puderplan och därför mycket robust byggt.
Räckvidd räcker för Sverige som har många skopbara sjöar.
MSB har en förteckning över "skopbara sjöar" på sin webbplats.

Används i bl.a. Canada, USA, Portugal, Spanien, Grekland, Sverige.  
Bombardier 415 / Canadair 415


Två motorer och två piloter.
Kan skopa upp 6 kubikmeter vatten

Motorer: 2x2280 hk, Max startvikt: 20 000kg, Spännvidd: 28m,
Marschfart: 180knop/333kmh, Räckvidd: 2400km.

Längre räckvidd, pga byggt för Canadas vida skogar.
Behövs i länder med stora avstånd till sjöar/hav.

Används i bl.a. Canada, USA, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Grekland.
 
Jämförelse
Kapacitet, flygning, underhåll: två AirTractor motsvarar en Bombardier415.

Obs att de 4 svenska planen delvis bekostats av och ingår i EU:s organisation för skogsbrandbekämpning, inom rescEU.
- 22 augusti 2023: Två av de svenska planen sändes till Grekland för att bistå vid brandsläckning, • SvT Sörmland

Helikoptrar
HeliAir har beredskap med minst 10 helikoptrar med vattensäckar, Bambi Buckets 0.5 till 1.75 m3.

- Hämta vatten kan man förstås göra även från små sjöar, vilket ofta ger kortare flygsträcka än skopande plan.

- Om branden är långt från sjöar så har man egna tankbilar med 18-20 m3 vatten.

- För spaning genom rök har man värmekänsliga IR-kameror.

Hkp med vattentunnor, foto Mikael Berglund GP, resp. HeliAir
 

 
Länkar / Referenser


Sidan uppdaterad: 2023-08-22, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @