• Simulatorer • Moderna Skolplan (sv) | • FV pilotutbildning (sv) |Grob 120TP till FV

Flygvapnets nya skolplan blir Grob 120TP - SK 40!

FV väljer ett mindre skolplan, med piloter side-by-side

NYTT 2023:  Leverans:
De tre första Grob 120TP, Sk40, levererades våren 2023 till Malmen flygplats.
Målningen blev en stark orange färg. Syns bra!

FMV beställde i dec 2022 ytterligare 3 plan, totalt 10 plan.

• FV Blogg: Typinflygning, i Tyskland, mars 2023.
• FV: Leverans av Sk40, april 2023.
• SvT: Sk40-utbildning igång på Malmen, aug. 2023.
Sk40 under levereras, tyskreg.! foto Jonas Holmberg FV


  - Klicka för större bilder -
Sk40 på Malmen, foto Carl Larsson SvT


Cockpit sedd utifrån, ur video.
Är nog standard Grob, med 2+2 MFD,
se foto nedan. - Klicka för större.
 
2021 beställning: FMV meddelade 5 maj 2021 att man köper in 7 st Grob 120TP.
Kostnad 2 miljarder kronor enl. SvD.

Systemet omfattar:
 • Flygplan
 • Simulator
 • CBT (Computer Based Training)
 • Underhåll av flygplan
 • Underhåll av simulatorer
 • Flygsäk-materiel: hjälm, mask, fallskärm m.m.

Första leverans i maj 2022 till FMV för utprovning.
Därefter till FV. Elevutbildning start sommaren 2024.
Ska benämnas SK 40.

Grob G 120TP från • Grob Aircraft SE, Tyskland,
  se även • Grob G 120TP, Wikipedia

Används bl.a. i UK och USA, för basic training.
  • RAF Grob Prefect T1

Modern cockpit med två MFD (Multi Function Display) per pilot.

Har inte HUD (Head-Up-Display) och UFCP (Up Front Control Panel). HUD kan emuleras i bildskärm.
Senaste Nytt om FV pilotutbilding 2024-
För GTU väljs Leonardo M-346 med utbildning i Italien, på 61 Stormo, med italienska och svenska flyglärare. Därför är en del av texterna nedan inte längre aktuella, ska ändras!
  • FV pilotutbildning 2024-   NY sida 2023-12-31
Leonardo M-346 (= Aermacchi M-346)
M-346 cockpit - 3 MFD

Nytt flygutbildningssstem (2021 info!):
Efter GFU med SK 40, följer GTU i JAS 39D, se
• Nytt militärt flygutbildningssystem, FV aug 2021
    ( pdf-kopia)

Eleverna får i Sk40 god erfarenhet av moderna cockpits med datorskärmar och program.
Jfr med Sk60 cockpit nedan.

  - Klicka för större bilder -
JAS 39D, foto FV
Gripen cockpits - 3 skärmar resp en widescreen.
ur SAAB presentationsvideo.

Viktiga egenskaper hos moderna skolplan
Dagens turboprop skolplan är mycket mer lika moderna stridsflygplan än vad gamla propellerplan var. De har:

  - moderna glass cockpits, EFIS
  - trycksatt cockpit, syrgassystem,
  - höga g-krafter, katapultstol(en del)
  - stora och tunga, gasturbiner,
  - kan simulera vapen och radar,...

Men FV:s krav på fart etc. var inte så höga, och side-by-side cockpit var ett börkrav!


SAAB 105, Sk60 hos FV 1967-, foto Anthony Noble, Wiki


Skolplan i Sverige: Grob 120TP, SAAB 105,
och två-sitsiga JAS 39D Gripen. Och gamla Safir.
 Sverige  G-120TP / SAAB 105 / JAS39D   / Safir 91B
- Motor    340kW /  2x9 kN / 54(81) kN  / 145 kW
- Maxfart:   450  /  890  / 2200+ km/h / 325 km/h
- Vikt, tom: 1100  /  2850  / 7100  kg  / 740 kg
- Vikt, max: 1600  /  4635  / 14000  kg  / 1215 kg 
- g-belastning:+6,-3g/ +6g,-3g / +9g,-3g   / ?

 

Sk60, gammaldags instrumentpanel + GPS, foto E.Sloot

-- Ändrat!-- Från 2024 GTU med Leonardo M-346!
Pilotutbildningen inom FV kommer att börja med Grob för GFU, sedan går piloterna till tvåsitsiga Gripen 39D. Flera kommentatorer har undrat om det behövs ett plan mitt emellan dessa. (-BJ anm. De fick rätt 2024!-)
  FV har -(hade)- inga planer på det. Gripen lär vara lättflugen, och om så behövs kan planet nog konfigureras för enklare flygning i början, allt styrs ju med datorer. Dessutom kan mycket tränas i simulatorer.

Boeing-Saab T-7 nämns ibland, men det är väldigt likt 39D i storlek och motor. Det var ingen slump att Boeing valde SAAB som samarbetspartner i utvecklingen!

• Boeing-Saab T-7, Wiki. Foto Chase Kohler, wiki


Idag, 2022, börjar FV pilotutbildning direkt med Sk60! Hoppet från Grob till JAS39D är nog mindre än från Inget till Sk60!

Viktiga förmågan att kunna hantera datorsystem under flygning kan tränas i Grob.

Rent tekniskt är det med Grob även möjligt att i luften simulera radar, vapensystem, luftstrid.


PC simulator - G 120TP finns ännu inte för MSFS, XP11, FSX, P3D

Grob 120TP
Jag har inte hittat någon bra sim-modell av senaste Grob 120TP, som har infällbart landställ och glass cockpit med 2+2 MFD-skärmar. (2021-05-11).

• X-Plane 11 - Grob Tutor 115E, fri på X-Plane.org
- G 115E är en tidigare enklare modell med kolvmotor, fast landställ, traditionella instrument (+GPS 430).
Har tidigare använts en del av RAF i UK.

MSFS, Microsoft Flight Simulator 2020: Ingen Grob ännu. Mest likt är nog Extra 330 LT, aerobatic prop.

 

FSX,P3D - Grob G115E/Tutor T.1 från IRIS-sim,
$25 (ej testad av mig)

• FSX - Grob 120 AF av Patrick Le Luyer, fri på AVSIM
2013, 30 MB. Traditionella instrument, och ser enkel ut (ej testad av mig).

 
Länkar / Referenser

Flygplanstillverkare

Flygvapnet, Sverige


Sidan uppdaterad 4 jan 2024, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @