• Simulatorer, sv MSFS Tidiga Sjöflygplatser, Norden • in_English (dev)

Del 1 Innehåll: Historia, Film, Sjöplan 9 gamla sjöflygplatser UtvecklingLänkar | |   (• Del 2 Efter 1945 i Sverige) |   • Addons |

Sjöflygplatser i Norden - för 100 år sedan!
- MSFS addon med 9 st. - Provflyg gamla rutter!

Historia:
Flygrutter med sjöplan startade runt 1923, av ABA, Aero OY, DLH Lufthansa, Aeronaut.

Omkring 1936 öppnade land-flygplatser i de flesta storstäderna - slutet för sjöflygrutterna! - Sjöplan fortsatte att användas i norra Sverige för ambulans/turism/fiske, men är idag ersatta av helikoptrar.

Jag har gjort en • Addon för MSFS med 9 gamla sjöflygplatser i Norden.
Mer om varje flygplats längre ner på sidan.  - Ny ver0.5 den 25 april 2023 -

- Här några snapshots, med länkar.
Stockholm-Lindarängen
Göteborg-Torslanda
Kalmar-Ängö
Gotland-Tingstäde
Mariehamn
Helsingfors-Skatudden
Tallinn
Köpenhamn Kastrup-Old
Oslo-Gressholmen

Sjöflygrutter i Norden, 1930.   ( = i sim addon)
- OBS! Redan runt 1924 fanns det rutter med landplan från Malmö/Bulltofta och Köpenhamn/Kastrup.

 
SF-Film från 1930

• Film: Stockholm-Helsingfors, Ju G24, 1931, 12 min
  Snapshots, texter: - klicka för att förstora bilden! -

 Sjöflygplan

Junkers F13, 1924-, var första civila helmetallplanet, 4 passagrare. Använt av ABA och Aero OY: Stockholm-Helsingfors.
i Helsingfors:
MSFS-modell av Oliver Moser, 15 euro i Marketplace. Enkel cockpit.

- Klicka för större bilder! -
Dornier Wal, 1922-. Använt av Luft Hansa, DLH, för Oslo-Göteborg-Köpenhamn, och Stockholm-Kalmar-Stettin
i Torslanda:
MSFS-modell av Oliver Moser, 15 euro i Marketplace. Enkel cockpit.
Junkers G 24 , 1925-, finns ej i MSFS-modell.

Junkers Ju-52, 1932-. Använt av ABA och Aero OY.
i Mariehamn:

Ju-52 modell av Oliver Moser, 15 euro i Marketplace. Avancerad cockpit.
Repaint ABA SE-ADR, från flightsim.to.   - Ju-52 Rekommenderas!
Standard MSFS har två rätt gamla sjöplan/amfibieplan:

Grumman G-21 Goose, 1937-


DHC-2 Beaver, 1947-

 
⇓ Info om de 9 sjöflygplatserna i min addon ⇓   • Addon webbsida

Stockholm-Lindarängen,   'ESW0'   (jag använder dummy ICAO-koder: 'ESWx', x=0-9)

- Position: 3km nordost city centrum.
- Historia: Första stora flygplatsen i Stockholm. Rutter till Mariehamn - Åbo - Helsingfors. Ersatt av Bromma 1936.

- I simulator: -- 3D-hangaren är gjord i Blender

Statiska flygplan inlagda för att ge tidskänsla: JuF13, Ju52, Dornier Wal.

De är mindre detal­jerade än köpe-planen,
se • Utveckling
Utfarten från viken vidgad i ver 0.5, och stort fartyg borttaget.
Lindarängen i MSFS addon. Viken återskapad!

- Obs lite svårt få till vattnet bra.
- MSFS flygfoton är lite gamla, alla oljecisterner är borta nu 2022.
Lindarängen 1936 ILIS-utställningen, foto Ahrenbergsflyg, vykort.
Hölls i samband med invigningen av Bromma landflygplats. - Ju-52, F13.

Lindarängen 1930, foto Wikimedia.

Bild från film 1936 med
Ju-52 och Ju F13.
Om ILIS-utställningen, se
• ILIS-film-bilder,BoJu

- Viken fylldes igen och blev frihamn o containerhamn,
  båda nedlagda (2021), och här ska byggas bostäder.
- Den stora hangaren är bevarad.
- Info • Wiki, sv.   - Bok: Nej!


 
Göteborg-Torslanda,   (ESGB), ' ESW5'

- Position: 10km väster om city centrum.
- Historia: Göteborgs huvudflygplats 1923-1977,
med landningsbanor på land och i vattnet.
Användes först för rutten Oslo-Göteborg-Berlin, av DLH Lufthansa och andra, med Dornier Wal-plan, senare Ju-52.


  Blå Hangaren, invigd 1923.   Fronten ändrades 1946, se nedan.
  Tragiskt nedbränd 1980 av en pyroman.

Torslanda ersattes år 1977 av ESGG Landvetter. Idag finns här golfbana och småbåtshamn. Den moderna terminalen är bevarad. Sista slipen nu ruin.

- Mer info • torslandaflygplats.se, med historia, foton
- Bok: "Torslanda - Flygplatsen på framsidan", 2007.
- I sim:
Vattenytan minskade då Rwy 14/32 förlängdes, och än mer senare. I sim placerade jag Blå Hangaren 400m österut, vid sista slipen.

I båten syns Bertil B, som ska kolla Adcockmasterna, år 1960!

3D-modell av Blå Hangaren, gjord i Blender, importerad till MSFS.


Karta 1957:
ICAO Landing Chart.
Rwy på land och i havet.

Då låg Blå Hangaren inte längre nära vattnet, 400m väg dit.

I sim placerad 400m österut, vid idag befintlig vik, Torslandaviken.

Anm. Radiomasterna fanns länge kvar på Blå Hangaren, som reserv.


- Klicka för större bilder -
Torslanda, sjöflyg ca 1931. - Dornier Wal D-1647 = min statiska modell!

Blå Hangaren, med 'nya' fronten från 1946. Foto 1970-tal, Peter Fredriksson.

Brand 1980. Skulle precis blivit byggnadsminne! Foto Torsten Martinsson.


 
Kalmar-Ängö,   'ESW4'

- Position: 1km nordost city centrum.
- Historia: Användes på 1920-talet på Lufthansas sjöflygrutt Stockholm-Stettin, med Dornier Wal flygplan. Kombinerat med tåg eller landflyg till Berlin.

- I sim:


- Kajen finns kvar, men inte ramp och lilla terminalbyggnaden.
  Ölandsbron invigdes år 1972 - finns med i MSFS.

- Mer info • Historia, foton, kator, BoJu, sv

3D-modell i ver 0.4:

 
Gotland-Tingstäde,   'ESW3'

- Position: 20km nordost om Visby.
- Historia: Flygrutt Stockholm-Gotland på 1930-talet
med sjöplan till öns största sjö, Tingstäde Träsk.

- I sim:

- Idag finns här en populär badplats.
  Det lilla terminalhuset är bevarat:
Från film 1933:

- Film, video, 10min 1933:
• "Över ån efter badvatten", SvT Öppet arkiv

- Mer info • Sjöflygbas Tingstäde Träsk, Gotlands försvarshistoria


 
Mariehamn,  i östra hamnen,  'EFW3'

- Position: i östra hamnen i centrum.
- Historia: Användes på rutten Stockholm-Helsingfors.
- I sim:

Hade bara en enkel träbrygga, inga byggnader, på "Lilla Holmen".
     
  Foto 1938, från landpiren, och med "Lilla Holmen" t.h.

- Ersattes 1940 av landflygplats EFMA, 4 km NV om staden.
- More info • Historia, foton, kartor, av Bo Ju, sv

 
Helsingfors/Skatudden, Helsinki/Katajanokka,  'EFW1'

- Position: i centrum, åt sydost.
- Historia: Användes från 1923 för rutter till
  Stockolm, Tallinn, samt söderut mot Berlin.
  Ersattes av landflygplats Malmi 1936.

- I sim: - flyttad 400m åt öster.     Ny 3D-modell i ver 0.4- Sjöplan: Junkers F13, G24, Ju52 - två inlagda statiska.
- På vintern från isen, med skidor på planen, dock bara Ju F13.
- Hangarer fanns i Pikku-Kuusisaari och Kellosaari, väster om city.

- Mer info:
• Helsingfors, sjöflygplats o. flygfyr
• Finnish Civil Aviation, 1920-1940, av CanKiwi2,
  forum.axishistory.com, pdf-kopia
- Bok: "Finnair", John Wegg, 1983, en.Excellent 3D City i MSFS
  - flyg runt och kolla sevärdheter, POI.

 
Tallinn,   EETN + 'EEW1'

- Position: väster om Tallinn flygplats.
- Historia: Första flygrutten från Finland!
Trafik med sjöplan började 1921 från Tallinns hamn. År 1928 flyttade trafiken till Ülemiste Järv (Övre Sjön) söder om centrum.

- I sim:

Man planerade även för en landflygplats, som öppnade 1936 med tre 300m långa betongbanor. Flygplatsen byggdes ut och är Estlands största. ICAO-kod EETN.

- Bevarat: Delar av de första landbanorna finns kvar, väster om nya stora Rwy 08/32.

- Mer info • Tallinn Airport through the ages, en, estonianworld.com
Tallinn sjöflygplats omkring 1936, Ju-52 OH-ALL.
Hangar vid stranden, och en lång pir ut i sjön, till liten terminal. 
Köpenhamn, Kastrup-Old,   EGCH + 'EGW1'

- Position: precis sydost om nuvarande Kastrup.
- Historia: Öppnade redan 1925, både land o. sjö.
  Största flygplats i Norden, då och nu.
  Sjöterminalen finns ej kvar, där finns nu motorväg till Sverige.

- I sim: Jag placerade 'EGW1' 2km söderut!
  Även gräsflygfält! - Nya 3D-byggnader i ver 0.4:            - KLicka för större bilder -

Kastrup, sent 1920-tal, foto Köpenhamns museum.

Kastrup, sent 1930-tal, vykort. Ju-52 i havet och på land.


I ver 0.4, 3D-modeller av "Træslottet", och "Krudthuset".


Vackra byggnader, tyvärr rivna: Första terminalbygganden
"Træslottet", och "Krudthuset" med Hammer's hotell/restaurang.


3D City i MSFS - flyg runt och kolla sevärdheter, POI.
 

- Mer info • Historia, foton, kartor, av Bo Ju, sv
- Bok: "Til vejrs, Københavns Lufthavn i 75 år", Jan Cortzen, 2000.
 

 
Oslo - Gressholmen 'ENW1' och Fornebu (ENFB)

- Position: 3km sydost city centrum.
Historia:
- Gressholmen, Oslos första flygplats 1927.
Plan: DLH Wal, Ju52, och Sikorsky S-43 (1936/7)
Stängd 1951. Nu båthamn.

- Oslo-Fornebu 1939-1998, kombinerad land- och sjöflygplats. Fornebu är stängd, och ej med i MSFS. Nu bebyggelse.

- I sim: Statiska: Ju-52, Dornier Wal, S-43 look-alike Catalina.

- I MSFS syns båtar under vattenytan. Svårt täcka över.

- Karta:Mer info:
• Gressholmen Båtforening - Öns historia.

• Fornebu, Wiki, en
• Fornebu, Historia,foton,kartor, en - Military Airfield Directory
• Oslo sjøflyplass. Fornebu og Sjøflyhavna Kro - idag.
Gressholmen, t.v. med Dornier Wal, t.h. med Ju-52. Foton via NRK.no
Tyska DLH Lufthansa hade flyglinje Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Stettin.

Fornebu sjöflyghamn. Blå terminalen är bevarad.


Sjöflyg i Norge
Norge är idealiskt för sjöflygning - djupa isfria fjordar, höga berg, smala sjöar. Många aktiva sjöflygklubbar och landningsplatser!
- Även i addon för MSFS. Se • Länkar , nedan

Foto från Scandinavian Seaplanes, Aurland, turistflygningar.

 
Åbo-Runsala / Turku-Ruissalo - Ej i sim-addon

Första flygplats i Åbo (Turku) på ön Runsala (Ruissalo) 1927.
Idag stor fritidsbåthamn, restaurang Ruissalon Maininki i villa som var terminal.

Ersattes av landflygplats Artukainen (Artukais) 1935,
som i sin tur ersattes av Åbos nuvarande 1955.

Mer info:
• Flygplatsen anläggs, sv, pdf, - Google översatt.
• Original, Ruissalon Maininki facebook, fi - Foton!
Åbo (Turku) sjöflygplats: Flygfoto 1932, från flygdag?, med Ju-F13,
Heinkel HE5 Hansa, och mindre plan. Foto Flygmuseum. / t.h. Ju52
 
 

 
Stettin/Szczecin-Altdamm - Ej i sim-addon

Kombinerad land- och sjöflygplats. Användes av DLH från 1926 för sjöflygrutter. I Stettin bytte man till landflyg eller tåg till Berlin.

Efter VK2 ligger staden i Polen och heter Szczecin. På fältet finns en privat flygklubb. En stor hangar är bevarad, nu industri.

Mer info:
• Flygplatsens histora, sv, pdf. - Google översatt
"Lotnisko w Dabiu", pl, pdf. - Original, sparat
  från: www.alt-damm.neostrada.pl
Stettin-Altdamm flygplats före VK2. - Karta 1926, resp Do J Wal.

 
Utvecklat med - SDK för scenerier - Blender för 3D-modeller.

SDK
Man skapar scenerier och flygplatser för MSFS med SDK, Software Development Kit. SDK finns inbyggt i MSFS och aktiveras med att sätta DeveloperMode On.

Man skapar ett projekt per flygplats och lägger in runways, startplatser, hangarer etc. Allt syns direkt i simulatorns landskap!

När man är nöjd så kompilerar man till en katalog Package, som man kan skicka till andra användare som lägger in den i sin Community-katalog.

- Bild från MSFS i SDK Developer mode:
3D-modeller - via Blender och ModelConverterX
- Byggnader - jag har gjort några i Blender:
  - Torslanda - Blå Hangaren,
  - Lindarängen - Stora Hangaren,
  - Kastrup - Terminal och Restaurang/Hotell.
  - Helsingfors och Kalmar/Ängö - små terminaler


- Statiska sjöflygplan i mina MSFS-scenerier - "enkla" modeller!
  Jag har konverterat FS2004-modeller med ModelConverterX + Blender.
  Endast yttre! - Inte flight model/rörliga delar/fungerande cockpit etc.

  - Ju-52 av Pierino Primavesi - © OK, se hans website, "LEGAL"
  - Dornier Wal av Michael Pook - © OK, via epost.
  - Ju F13 av Craig Richardson - © OK, via epost.
   Notera även hans nya website Rara-Avis-Sim, se Links

Copyright: © Alla angivna som Freeware. Jag har även kontaktat upphovs­männen, och fått OK för mina konverteringar. April 2023.

Ju F13:

Dornier Wal D-1647 "Bremerhaven":

Obs! - Ju F13, Ju-52, Do Wal, finns att köpa som sim-modeller av Oliver Moser i MSFS Marketplace, och är då mer detaljerade, och flygbara!


- Gamla bilar, från • 3DWarehouse, Sketchup - konverterade från .dae till .gltf med Blender. - Tänkta att ge viss tidskänsla!

1930-tal - gjorda av best-lemming, Marian 87, ZXT, Chad P - här mörkare!
1960-tal, bara på Torslanda. - Av Chad P, Old times CR, M6454, M6454:

Truck av Steve S.   - Gammal båt, "launch", av thom V.

Copyright: Modeller som laddats upp till 3DWarehouse är fria att ladda ner och använda i egna projekt.

 
Länkar. Referenser.Uppdaterad 25 April, 2023, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X till @