• Teknik • Radio Dalénmuseet Flyginstrument

Dalénmuseet i Stenstorp, AGA flyginstrument, radio m.m.

Här nedan: A. AGA, Dalénmuseet,  B. Radiopejl,  C. Kurshorisont,  D. "Fröken Ur"-maskin,  E. Radio, TV.

A. AGA och flyginstrument

AGA tillverkade även flyginstrument åt flygvapnet från 1938, bl.a. bombsikte, radiopejl, horisontgyro, fjärrkompass.
Flyginstrumenten på Dalénmuseet är utlånade från Flygvapenmuseum.
Dalénmuseet i Stenstorp har en stor samling apparater och instrument tillverkade av AGA.
Min webbsida om • Fyrar på Dalénmuseet.

B. Flygradiopejl FRP 3 och FRP 12

Flygradiopejl FRP 3, mottagare.


Flygradiopejl FRP 3, antennenhet.


Flygradiopejl FRP 12. Den var automatisk så att antennen vreds mot radiostationen så snart frekvensen ställts in.

C. Kurshorisont KH-29 för flygplan 29 Tunnan
Gyrot till Kurshorisont KH29.

 

D. "Fröken Ur" - maskin

AGA tillverkade radioapparater, TV, medicinska instrument m.m. En mycket udda apparat var "Fröken Ur"-maskinen som användes av Sveriges Radio. Den hade texten inspelad på långa slingor av magnetband och styrdes ett klockverk. Detta var långt för datortiden!

E. Radio och TV

AGA tillverkade radioapparater och TV.
Här ett foto taget av Göran Waldt, • Blogg ResaMedStrabain

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @

Uppdaterad: 2013-07-12