• Teknik Flygstambanorna, 1931

Utredning om Flygstambanor, 1931, Gabriel Hedengren

Artikel ur tidskriften Flygning nr 1 1931, av överste Gabriel Hedengren.
Skannade sidor som jag har fått genom Sven-Erik Davidsson, Mölnlycke.

År 1928-1930 gjorde Luftfartsförbundet undersökningar om lämpliga flygleder Stockholm-Malmö Oslo-Göteborg-Malmö. Drivande person var överste Gabriel Hedengren. För att klara nattpostflyg året runt krävdes "nödlandningsfält och flygfyrleder". Kartan på sid 13 visar förslagen, som i sina huvuddrag blev förverkligade efter riksdagsbeslut 1932.

Sid 12:


Sid 13. Karta över de projekterade flygstambanorna:


Sid 14:
Sidan uppdaterad: 2013-10-01, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @