• Teknik Fyrprov HD-notis, 1933

Luftfyrarna utprovas, HD-notis, 17 okt. 1933

Även sedan man börjat anlägga luftleden Malmö-Stockholm gjordes tester av olika typer av strålkastare. Detta nämns i boken "Stora Lund och Hästholmen - Östergötlands andra flygplats". På fyren vid Hästholmen testades en strålkastare av Siemens fabrikat. Här en tidningsnotis från Helsingborgs Dagblad, som jag har fått från Tommy Clementzlor.

Nattpostplanet SE-ABZ som nämns var en Junkers W33d (senare W34di och do).
Intressant är att man anger att planet hade radio. Nederst på sidan finns en bild på planet och cockpit.

 
 

    "De prov som skola utföras för att
utröna den lämpligaste belysningen å
våra luftrouter, togo i går afton sin
början genom att ett av flygvapnets
plan kl. 6,40 lämnade Malmslätt med
kurs på Bulltofta.
  Flygplanet, som var av Fokkertypen,
fördes därvid av löjtnant Stig Sund-
gren. Det anlände på grund av mot-
vind hit först kl. 10,30. Tio minuter
senare startade a.-b. Aerotransports
nattpostmaskin, SE-ABZ, för att flyga
till Visingsö, vända där och gå tillbaka
till Malmö. Denna maskin fördes av
löjtnant M. Lindholm och dessutom
medföljde löjtnant Hj. Bosson. Maski-
nen landade åter på Bulltofta vid 2-tiden
efter en i allo lyckad flygning.
  Proven upprepas afton och på ons-
dag. Civilingenjör Tord Ångström i
Flygstyrelsen anlände hit i går för att
övervara försöken och under tiden, som
flygningarna pågingo, stod man i radio-
förbindelse med flygarna. Vår bild
härovan visar Aerotransports SE-ABZ
startfärdig för inspektionsfärden."
    - - -
 

Bilder: Nattpostplanet SE-ABZ, Junkers W33(W34) och cockpit Ju W33 eller Ju F13 moderniserad

Nedan. SE-ABZ "Dalsland", Junkers W33(W34), på Torslanda. Det var nattpostplan och är föreberett för blindflygning: Cockpit täckt med huv och landningsstrålkastare under vingen.

Cockpit troligen till en Junkers F13 med mycket moderniserad instrumentutrustning. SFF Fotoarkiv nr 02-1054912. Notera radion till höger och telegrafinyckel. I mitten vänster en Sperry gyrohorisont, och till vänster en svängindikator, och över den riktningsgivare för fjärrkompass.
FRÅGA: Någon som kan avgöra modell?


Sidan uppdaterad: 2013-09-29, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @