› BJ Statistik
BJ Apps for Statistics
- Using Html5 Canvas and PC-Axis Data for Charts and Maps
  -   Bo Justusson, 2016

Introduction Html5 canvas and javascript

• 7-step Introduction to canvas, javascript data, interfaces,...

- 1. "Hello world" HTML5 canvas
- 2. Axis scaling. Add text
- 3. Javascript data, and <select>-tag
- 4. Program and data in .js-files
- A side-step to Bar and Pie charts
- 5. PX-files (PC-Axis) as input
- 6. Mouse tooltip
- 7. App for: Get Top 10 series

 

PX.JS-files - PC-Axis in Javascript format

• PX.JS-files - PC-Axis in Javascript format
PC-Axis files holds statistical data with text and codes for included variables.
PX-file format was designed by Erik Malmborg at Statistics Sweden in the 1970s.

It uses object format inspired by SmallTalk program language. It has been very succesful, but it does not use "dot"-notation. I suggest an alternative output format that can be directly used in javascript.

• px2js.zip - program for conversion of PX-files to PX.JS-files - compiled Windows program px2js.exe, and Borland Delphi-source.
 
PX-file:
CONTENTS="Population data";
STUB="region","population"; VALUES("region")="Stockholm","Gothenburg",....
CODES("region")="0180","1480",...
DATA = 950000   450000 ....

PX.JS-file
CONTENTS="Population data";
VAR[0].NAME="region";
VAR[1].NAME="population";
VAR[0].VALUES="Stockholm","Gothenburg",.... ;
VAR[0].CODES="0180","1480",..... ;
DATA = [ 950000, 450000,.... ];

App using PX.JS-files: Animated Population Pyramids

• SCB: Befolkningspyramider, animerade (i nytt fönster)
- Diagram som visar antal män och kvinnor per åldersgrupp, från 1968 ända till förra året.

- Stora förändringar över tid!
- Du kan välja Riket/Län/Kommun.

- Program av BJ i DHTML.

App using PX.JS-files: Chart for Occupation for Men/Women

• SCB: Yrkesdiagram - stora skill­nader i mäns och kvinnors yrkesval (i nytt fönster)
- Få yrken har "jämn" fördelning, dvs andel M,Kv inom 40% - 60%, men hälften klarar 20%-80%.

- Du kan välja Riket/Län/Kommun.

- Program av BJ i DHTML.

Map Program with HTML5 canvas

• BJ Maps from Statistical Data

BJ-Kartor har förberedda kartor med kommentarer.
Du kan även enkelt prova olika sorters kartografi.

Programmet är gjort i nya HTML5 Canvas, med grafik och javascript-program/data i htm-sidor. Klart på 4 veckor - bara 50kb kod! - är open source, freeware!
- Enkel uppdatering, som kan automatiseras:
  - Hämta PC-Axis-fil och klicka på px2js.exe

SCB-Kartor i 15år - uppdateras ej längre. Togs fram 1998 av BJ i tidig, jobbig Internetteknik: client-server - Delphi pascal - svår programmering, "mot ett svart hål!" - tog många månader - 5000 rader kod - 300kb.

Koordinatfiler
- För Sverige filer från SCB.
- För Danmark, Norge, Finland använde jag PX-Map ver.1 shapefiler, som jag bearbetade kraftigt p.g.a. de många kommunförändringar som gjorts.
- Jag har gjort ett MapBasic-program för att konvertera till formaten i BJ-Map, freeware också.
 Sidor uppdaterade 2015-03-13.
Kontakta: Bo Justusson, Stockholm
epost:   justusXownit.nu (byt X mot @)
Webbplats: • www.justus2.se